settings icon
share icon
คำถาม

คำอธิษฐานของยาเบสคืออะไร?

คำตอบ


มีการพบคำอธิษฐานของยาเบสในบันทึกทางประวัติศาสตร์ภายในลำดับพงศ์พันธุ์ "ฝ่ายยาเบส เป็นผู้มีเกียรติกว่าพี่น้องทั้งหลายของเขา มารดาของเขาเรียกชื่อเขาว่า ยาเบส กล่าวว่า "เพราะเราคลอดเขาด้วยความเจ็บปวด" ยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่า "ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์ และขยายเขตแดนของข้าพระองค์ และขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้าย เพื่อมิให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกาย" และพระเจ้าทรงประสาทตามที่เขาทูลขอ" (1 พงศาวดาร 4:9-10) คำอธิษฐานนี้ได้กลายเป็นที่รู้จักกันดีเนื่องจากการตีพิมพ์หนังสือที่ขายดีที่สุด คำอธิษฐานของยาเบส Breaking Through to the Blessed Life (2000), โดย Dr. Bruce Wilkinson และ David Kopp

ไม่ค่อยมีใครรู้จักยาเบส นอกเหนือจากที่เขาเป็นเชื้อสายของยูดาห์ เขาเป็นคนที่มีเกียรติ แม่ของเขาได้ตั้งชื่อเขาว่า "ยาเบส" (หมายถึง "ทุกข์ใจ" หรือว่า "ผู้สร้างความเศร้าโศก") เพราะการคลอดเขาออกมานั้นทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างมาก ในคำอธิษฐานของเขา ยาเบสร้องทูลต่อพระเจ้าสำหรับการปกป้องคุ้มครองและการอวยพระพร การเล่นคำ ยาเบส "ผู้ชายแห่งความเศร้าโศก" ขอให้พระเจ้าทรงป้องกันเขาให้พ้นจากความเศร้าโศกที่ชื่อของเขาทำให้ระลึกถึงและซึ่งมีการพยากรณ์เอาไว้

คำอธิษฐานของยาเบสใน 1 พงศาวดาร 4:10 ได้มีการร้องขออย่างเร่งด่วนอยู่ 4 อย่างด้วยกันคือ

1. การอวยพระพรจากพระเจ้า ยาเบสยอมรับว่าพระเจ้าของอิสราเอลเป็นแหล่งที่มาของพระพรทั้งหมดและเขาขอพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า คำทูลขอนี้อย่างน้อยตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งพระสัญญาของพระเจ้าในการอวยพระพรแก่อับราฮัมและลูกหลานของท่าน (ปฐมกาล 22:17)

2. การขยายอาณาเขต ยาเบสอธิษฐานเพื่อชัยชนะและความมั่งคั่งในทุกความพยายามของเขาและที่ชีวิตของเขาจะถูกกำหนดให้เกิดผล

3. การทรงสถิตอยู่ของพระหัตถ์ของพระเจ้า นี่เป็นวิธีการของยาเบสในการขอคำแนะนำจากพระเจ้าและความเข้มแข็งของพระองค์ เพื่อให้ปรกฏชัดในการดำรงชีวิตประจำวันของเขา

4. การป้องกันจากอันตราย พระเยซูได้ทรงสอนเหล่าสาวกให้อธิษฐานด้วยวิธีการนี้

5. "พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์…ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย" (มัทธิว 6:9,13) ยาเบสมองไปที่พระเจ้าด้วยความมั่นใจว่าพระองค์จะทรงเป็นผู้ปกป้องเขา

เป้าหมายการอธิษฐานของยาเบสคือ การมีชีวิตที่เป็นอิสระจากความเศร้าโศก และสิ่งสุดท้ายที่เราอ่านเกี่ยวกับเขาคือพระเจ้าได้ยินและตอบคำอธิษฐานของเขา เช่นคำอธิษฐานด้วยความถ่อมใจของซาโลมอนสำหรับสติปัญญา (1 พงศ์กษัตริย์ 3:5-14) ยาเบสอธิษฐานอย่างจริงจังสำหรับพระพรและได้รับคำตอบ ความชื่นชมยินดีในความสำเร็จของยาเบสครอบงำความเศร้าโศกในตอนต้นของเขา คำอธิษฐานของยาเบสมีชัยเหนือชื่อยาเบส

คำอธิษฐานของยาเบสเป็นตัวอย่างที่ดีต่อการที่เราควรให้คำอธิษฐานเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเรา เราควรจะมองไปที่พระเจ้าเสมอในเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือและเราสามารถนำคำขอของเราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณโดยตรง (ฮีบรู 4:16) ตลอดจนคำอธิษฐานของฮันนาห์ โยนาห์ เอเสเคียล เปาโล และแน่นอนว่าแบบอย่างคำอธิษฐานของพระเจ้า (มัทธิว 6:9-13) คำอธิษฐานของยาเบสเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของบุตรของพระเจ้าที่เข้าใกล้พระเจ้าสูงสุดด้วยความถ่อมตัว ความเชื่อและการพึ่งพาความดีของพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำอธิษฐานของยาเบสคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries