settings icon
share icon
คำถาม

คุณค่าของการประชุมอธิษฐานคืออะไร?

คำตอบ


ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของคริสตจักร คริสเตียนได้รวมตัวกันเพื่ออธิษฐาน (กิจการ 4:24, 12:5, 21:5) การประชุมอธิษฐานมีคุณค่าทั้งสำหรับคริสตจักรโดยรวมและสำหรับบุคคลที่มาเข้าร่วม

การอธิษฐานมีไว้สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าที่เป็นแบบบุคคลและผู้ที่ต้องการมีความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นส่วนตัว คริสเตียนรู้ว่าการอธิษฐานนั้นได้ผลเพราะพวกเขาได้พบเจอกับพระเจ้าที่ประกาศว่า "พูดกับเราแล้วเราจะฟัง" อัครทูตยอห์นก็ได้ยืนยันดังนี้ว่า "และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา และถ้าเรารู้ว่า พระองค์ทรงโปรดฟังเรา เมื่อเราทูลขอสิ่งใด ๆ เราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์" (1 ยอห์น 5:14-15)

ผ่านทางคำอธิษฐานของพวกเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราอธิษฐานด้วยกัน เรากำลังแสดงให้เห็นและยืนยันถึงความเชื่อที่เรามีในพระเยซู แอนดรูว์ เมอร์เรย์ (Andrew Murray) ผู้รับใช้คริสเตียนที่ยิ่งใหญ่และนักเขียนที่มีผลงานมากมายได้กล่าวไว้ว่า "การอธิษฐานโดยส่วนใหญ่และเกือบทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราคิดว่าเรากำลังอธิษฐานถึงใคร" ดังนั้นการฝึกฝนในการอธิษฐานด้วยกันจึงทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้ามากขึ้นและก่อให้เกิดความผูกพันฝ่ายจิตวิญญาณต่อกันและกัน ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในการอธิษฐานร่วมกัน

ประโยชน์ที่มีคุณค่าอีกประการหนึ่งของการประชุมอธิษฐานคือการสารภาพบาปของเราต่อกันและกัน การประชุมอธิษฐานเปิดโอกาสให้เราเชื่อฟังพระบัญชาที่บอกให้เรา "สารภาพบาปต่อกันและอธิษฐานเผื่อกันเพื่อจะได้รับการเยียวยารักษา" (ยากอบ 5:16) ในที่นี้ยากอบไม่ได้กล่าวถึงการรักษาทางกายแต่กำลังกล่าวถึงการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณ (ฮีบรู 12:12-13) นอกจากนี้เขายังอ้างถึงการให้อภัยของพระเจ้าซึ่งทำให้ผู้เชื่อกลับมามีความสมบูรณ์แบบทางฝ่ายจิตวิญญาณได้อีกครั้ง ยากอบรู้ดีว่าผู้ที่แยกตัวออกจากฝูงนั้นเป็นผู้ที่หวั่นไหวง่ายที่สุดต่ออันตรายของความบาป พระเจ้าต้องการให้ประชากรของพระองค์ให้กำลังใจและสนับสนุนกันในการสามัคคีธรรมด้วยความรัก การซื่อสัตย์ต่อกันและการสารภาพบาปในขณะที่เราอธิษฐานเผื่อกันและกัน ซึ่งการสามัคคีธรรมที่ใกล้ชิดเช่นนี้จะช่วยให้เรามีกำลังฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อการมีประสบการณ์ในชัยชนะเหนือความบาป

คุณค่าที่ยอดเยี่ยมอีกประการหนึ่งของการประชุมอธิษฐานคือการที่ผู้เชื่อหนุนใจกันและกันให้อดทน เราทุกคนต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ แต่ผ่านทางการแบ่งปันและการอธิษฐานร่วมกันในฐานะคริสเตียนทำให้เราสามารถช่วยผู้อื่นในการหลีกเลี่ยงความท้อแท้ในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขาได้ คุณค่าของการอธิษฐานร่วมกันปรากฏอยู่ในรูปของฤทธิ์อำนาจเพื่อให้หัวใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การอธิษฐานต่อหน้าพระเจ้าในนามของพี่น้องส่งผลให้เกิดความผูกพันในฝ่ายจิตวิญญาณต่อกันและกัน ในขณะที่เรา "แบกภาระของกันและกัน" เราก็ได้ "ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์" (กาลาเทีย 6:2) และที่ใดมีการอธิษฐาน ที่นั่นก็มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูได้ทรงอธิษฐานอย่างแรงกล้าเพื่อให้สาวกของพระองค์มี (ยอห์น 17:23)

ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด การประชุมอธิษฐานก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การอธิษฐานด้วยกันทำให้ผู้เชื่อเป็นพยานได้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการอัศจรรย์และการเปลี่ยนแปลงในหัวใจ

การประชุมอธิษฐานจะเป็นช่วงเวลาที่มีค่าอย่างแท้จริงเมื่อผู้เชื่อแสวงหาความใกล้ชิดที่ลึกซึ้งและการมีส่วนร่วมกับพระเจ้าที่พระบัลลังก์ของพระองค์อย่างเงียบๆ และนี่คือช่วงเวลาของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้เชื่อคนอื่นๆ ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า และมันก็เป็นช่วงเวลาของการดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างในขณะที่เราช่วยแบ่งเบาภาระของพวกเขา รวมทั้งเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงสำแดงความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดพระองค์และความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะสื่อสารกับผู้ที่รักพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คุณค่าของการประชุมอธิษฐานคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries