settings icon
share icon
คำถาม

การอธิษฐานภายในลายวงกต (labyrinths) คืออะไร ลายวงกตสำหรับการอธิษฐาน(labyrinths ) มีในพระคัมภีร์ไหม?

คำตอบ


เขาวงกตเป็นเส้นทางที่นำไปสู่ ไปยังศูนย์กลาง ของการออกแบบที่สลับซับซ้อนและกลับออกมาอีกครั้งผ่านเส้นทางวกวน เส้นทางของเขาวงกตเป็นลายวกวนทางเดียว กล่าวคือ มันมีเพียงเส้นทางเดียว แตกต่างจากวงกตปริศนา เขาวงกตถูกออกแบบมาเพื่อความง่ายในการนำทางและเป็นไปไม่ได้ที่ที่จะหลงอยู่ข้างใน

ลายวงกตสำหรับการอธิษฐาน (labyrinths) เป็นลายวงกตที่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการอธิษฐาน การตรึกตรอง

การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณและ/หรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วโลก ลายวงกตสำหรับการอธิษฐาน (labyrinths) ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในปัจจุบันรวมไปถึง มหาวิหารโบราณของ Chartres ประเทศฝรั่งเศส อีกหนึ่งมหาวิหารของ Duomo di Siena แคว้นทัสคานีและอีกสองแห่งที่เก็บรักษาไว้โดยมหาวิหาร Grace และโบสถ์ Episcopal ในรัฐซาน ฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ลายวงกตสำหรับการอธิษฐาน (labyrinths) ถูกนำมาใช้ในวิหารคาทอลิกมานานหลายศตวรรษ ในทศวรรษที่ผ่านมาได้เห็นการฟื้นตัวในความนิยมของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในคริสตจักร Emergent และท่าม กลางกลุ่ม New Age และลัทธินอกศาสนา neo-pagans

ลายวงกต (labyrinths) ถูกใช้โดยวัฒนธรรมที่หลากหลายเป็นเวลาอย่างน้อย 3,500 ปี หลักฐานของลายวงกต (labyrinths) โบราณมีอยู่ในครีต อียิปต์ อิตาลี สแกนดิเนเวียและอเมริกาเหนือ ลายวงกต (labyrinths) โบราณมีสิ่งที่มักเรียกว่าการออกแบบ "คลาสสิก" ของวงแหวนหรือวงจรทั้งเจ็ด พวกเขาเป็นพิธีอย่างเด็ดเดี่ยวของคนนอกศาสนา ลายวงกต (labyrinths) หลายแห่งถูกอุทิศให้กับเทพธิดาและใช้ในพิธีกรรมการเต้นรำ ชาวอินเดียนแดง (Hopi) ได้เห็นว่าลายวงกต (labyrinths) เป็นสัญลักษณ์ของแม่พระธรณีและหินนับร้อยลูกที่ทำให้เป็นลายวงกต (labyrinths) ตามชายฝั่งสแกนดิเนเวีย ซึ่งถูกใช้เป็นกับดักมายากลสำหรับการปีศาจยักษ์ (Troll) และลมชั่วร้ายเพื่อให้แน่ใจว่าการทำประมงปลอดภัย

ในยุคกลาง คริสตจักรคาทอลิกดัดแปลงลายวงกต (labyrinths) เพื่อวัตถุประสงค์ของตัวเองภายในมหาวิหาร รูปแบบที่คลาสสิกนำให้มีวิธีการออกแบบซับซ้อนมากขึ้นของ 11 วงจรใน 4 แนวทาง มักเรียกว่าการออกแบบ "ยุคกลาง" ภายในนิกายโรมันคาทอลิกลายวงกต (labyrinths) อาจเป็นสัญลักษณ์ของหลายสิ่ง เช่น ถนนที่ยากและคดเคี้ยวที่เป็นทางไปสู่พระเจ้า การขึ้นสู่สวรรค์อันลึกลับเพื่อความรอดและความเห็นแจ้ง หรือแม้กระทั่งการเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปได้จริง

"การค้นพบ" ใหม่ของลายวงกต (labyrinths) และใช้ในสภาพแวดล้อมของคริสตจักรได้เฉลิมฉลองโดยกลุ่ม อาทิเช่น The Labyrinth Society และ Veriditas โครงการ The World -Wide Labyrinth ตามกลุ่มเหล่านี้ลายวงกต (labyrinths) เป็น "รอยประทับของพระเจ้า" "ประเพณีลึกลับ" "เส้นทางศักดิ์สิทธิ์" และ "ประตูศักดิ์สิทธิ์" วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ของ Veriditas คือ "การเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณมนุษย์" โดยใช้ "ประสบการณ์ลายวงกต (labyrinths) เป็นแนวทางปฏิบัติส่วนตัวสำหรับการรักษาและการเจริญเติบโต เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างชุมชน เป็นตัวแทนเพื่อสันติภาพของโลกและการเปรียบเทียบการเบ่งบานของพระวิญญาณในชีวิตของเรา" (จากเว็บไซต์ซึ่งเป็นทางการของ Veriditas)

ตามที่ Veriditas กล่าวว่า การเดินอธิษฐานภายในลายวงกต (labyrinths) เกี่ยวข้องกับ 3 ขั้นตอนดังนี้ การล้างบาป (การปลดปล่อย) การส่องสว่าง (การได้รับ) และความเป็นหนึ่ง (การกลับคืน) การล้างบาปเกิดขึ้นขณะที่เดินตรงไปยังใจกลางลายวงกต (labyrinths) ในช่วงนี้คือผู้หนึ่งได้สลัดความกังวลและสิ่งรบกวนในชีวิตและเปิดหัวใจและความคิดของเขา แสงสว่างเกิดขึ้นตรงกลางลายวงกต (labyrinths) นี่คือเวลาที่ "รับสิ่งที่มีไว้สำหรับคุณ" ผ่านการอธิษฐานและการจดจ่อ ความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อออกจากลายวงกต(labyrinths) และรวมถึง "การร่วมกับพระเจ้า พลังที่สูงขึ้นของคุณหรือรักษากองกำลังที่ทำงานอยู่ในโลกนี้"

ผู้เสนอคำอธิษฐานภายในลายวงกต (labyrinths) พูดถึงการใช้ลายวงกต (labyrinths) เพื่อจะได้รู้แจ้ง ปรับตัวให้เข้ากับจักรวาลและเพิ่มขีดความสามารถในการรู้จักตนเองและเพื่อให้งานด้านจิตวิญญาณประสบผลสำเร็จ บางคนเช่น Dr. Lauren Artress ประธานของ Veriditas พูดถึง "จิตสำนึกหลายระดับ" ซึ่งสัมผัสผู้นมัสการในลายวงกต (labyrinths) รวมทั้งจิตสำนึกว่าเขาเป็น "หนึ่งในบรรดาผู้แสวงบุญที่เดินอยู่ในยุคแรก รู้สึกว่ามันมาจากช่วงเวลาอื่น ไม่ได้รู้สึกเหมือนอยู่ในชีวิตนี้" (จากการให้สัมภาษณ์ Dr. Lauren Artress จากเว็บไซต์ซึ่งเป็นทางการของ Veriditas)

เป็นไปได้ที่จะกลับไปสู่การบูชาเทพธิดา ลายวงกตสำหรับการอธิษฐาน (labyrinths) หลายวงประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ของเพศหญิงตรงกลางวง Dr. Artress ยอมรับสัญลักษณ์นิยมและกล่าวอย่างอิสระว่าเป็นการติดต่อกับ "ผู้หญิงศักดิ์สิทธิ์" ภายในลายวงกต (labyrinths) และความจำเป็นที่จะมองพระเจ้าว่าเป็นทั้ง "หญิง" และ "ชาย"

ลายวงกตสำหรับการอธิษฐาน (labyrinths) มีอยู่ในพระคัมภีร์หรือไม่, ไม่มี นอกจากภายในลายวงกต (labyrinths) ไม่ได้ถูกเอ่ยขึ้นในพระคัมภีร์แล้ว ยังมีข้อขัดแย้งกับบางหลักการของพระคัมภีร์เรื่องการนมัสการและการอธิษฐาน

1. พระเจ้าแสวงหาผู้ที่นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริง (ยอห์น 4:24, ฟิลิปปี 3:3, สดุดี 29:2) ผู้สนับสนุนลายวงกตสำหรับการอธิษฐาน (labyrinths) กล่าวถึง "การนมัสการด้วยร่างกาย" และเป้าหมายคือการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการนมัสการ แต่การนัมสการด้วยร่างกายไม่ใช่แนวคิดที่มาจากพระคัมภีร์ เราดำเนินชีวิตโดยความเชื่อ ไม่ใช่โดยการมองเห็น และการนมัสการไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวกับความรู้สึก กิจกรรมทางกายภาพ การนมัสการเป็นสิ่งที่มีความหมายของหัวใจ แสดงออกมาโดยการสรรเสริญและการรับใช้พระเจ้า สำหรับผู้เชื่อในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ การนมัสการไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการประดับประดาภายนอกเช่น การจุดเทียน การคุกเข่าต่อหน้าแท่นบูชา หรือการเดินเป็นวงกลม

2. การอธิษฐานจะไม่กลายมาเป็นพิธีกรรมทางศาสนา (มัทธิว 6:5 – 8) Dr. Artress กล่าวว่า "พิธีกรรมนั้นเป็นอาหารแก่จิตวิญญาณ" และแนะนำให้เดินทางเข้าไปในลายวงกต (labyrinths) แล้วทำซ้ำอีก ถ้าพิธีกรรมเป็นอาหารของจิตวิญญาณอย่างแท้จริง ฟาริสีในสมัยของพระเยซูควรจะเป็นผู้ที่จิตวิญญาณได้รับอาหารอย่างดีที่สุดที่มีชีวิตอยู่ ในที่สุดระบบความเชื่อของพวกเขาก็กลายเป็นพิธีกรรมและธรรมเนียม แต่พระเยซูประณามพวกเขามากกว่าหนึ่งครั้ง สำหรับความเฉยชาและความเจ้าเล่ห์ในศาสนาของพวกเขา (มัทธิว 15:3, มาระโก 7:6 – 13)

3. ผู้เชื่อทุกคนมีจิตใจของพระคริสต์ (1 โครินธ์ 2:16) หลายคนที่เดินในลายวงกต (labyrinths) นั้นแสวงหาความเข้าใจลึกซึ้งที่พิเศษ การเปิดเผยใหม่ๆ หรือการค้นพบ "พระเจ้าซึ่งอยู่ภายใน" เป็นการเน้นย้ำด้านเวทย์มนต์และความรู้ซึ่งยากที่จะเข้าใจ ซึ่งเข้าใกล้ความคิดแบบ Gnosticism และ New Age คริสเตียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านเวทย์มนต์หรือการเปิดเผยเพิ่มเติมจากพระคัมภีร์ "ท่านทั้งหลายได้รับการทรงเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้ว และท่านทุกคนก็มีความรู้" (1 ยอห์น 2:20)

4. พระเจ้าอยู่ใกล้ผู้ที่เรียกหาพระองค์ในความจริง (สดุดี 145:18, กิจการ 17:27) ไม่มีพิธีกรรม รวมถึงการเดินในลายวงกต (labyrinths) ที่จะสามารถนำใครเข้าใกล้พระเจ้าได้มากขึ้น พระเยซูเป็นทางนั้น (ยอห์น 14:16) การสำนึกผิดและความเชื่อคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการ (กิจการ 20:21)

5. พระคัมภีร์นั้นเพียงพอที่จะทำให้คริสเตียนบริสุทธิ์ มีสติปัญญา และชำนาญการเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานของเขาในโลกนี้ (2 ทิโมธี 3:15 – 17) ในการที่จะกล่าวอย่างนั้นได้ เพื่อที่จะหาพลังอำนาจที่แท้จริงเราต้องเพิ่มเวทย์มนต์หรือธรรมเนียมเข้าไปในพระคัมภีร์เพื่อที่จะใส่ร้ายป้ายสีพระคำของพระเจ้าและงานของพระวิญญาณผ่านสิ่งนั้น

ในประวัติศาสตร์ ลายวงกต (labyrinths) ได้หยั่งรากลึกลงในลัทธินอกศาสนาและร่วมด้วยกันกับนิกายโรมันคาทอลิก ได้มีการสนับสนุนโดยคริสตจักร Emergent และผู้อื่นที่แสวงหาฝ่ายจิตวิญญาณที่เปิดกว้าง ซึ่งแยกจากพระคัมภีร์ คำเตือนของเปาโล สำหรับ คริสตจักรน่าจะเป็นการเพียงพอเพื่อที่จะทำให้เรามุ้งเน้นไปที่พระเยซู และหลีกเลี่ยงพิธี กรรมที่ว่างเปล่า "จงระวังให้ดี อย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญา และด้วยคำล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์ ตามวิญญาณต่างๆ แห่งสากลจักรวาล ไม่ใช่ตามพระคริสต์ " (โคโลสี 2:8)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การอธิษฐานภายในลายวงกต (labyrinths) คืออะไร ลายวงกตสำหรับการอธิษฐาน(labyrinths ) มีในพระคัมภีร์ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries