settings icon
share icon
คำถาม

คือลูกปัดสำหรับการอธิษฐาน เป็นสิ่งที่ดีไหมที่เราจะใช้ลูกปัดเมื่ออธิษฐาน?

คำตอบ


ลูกปัดสำหรับการอธิษฐาน บางครั้งเรียกว่าสร้อยลูกประคำ ใช้ในการฝึกฝนการทำสมาธิและการอธิษฐาน การอธิษฐานที่กล่าวซ้ำๆ เป็นจำนวนหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับจำนวนลูกปัด ลูกประคำหรือลูกสำหรับการอธิษฐานมีแบบแผนที่เกี่ยวข้องกับนิกายคาทอลิก แต่มีการใช้ลูกปัดสำหรับการอธิษฐานในธรรมเนียมของหลายๆ ศาสนาที่นำสิ่งนี้มาใช้

สร้อยลูกประคำพื้นฐานทั่วไปประกอบด้วยลูกปัด 59 ลูกเชื่อมต่อกันเป็นรูปของสร้อย ลูกปัดแต่ละลูกในสร้อยลูกประคำ ได้กำหนดไว้ว่า ให้มีการอธิษฐานขณะถือลูกปัดแต่ละลูก ในลูกปัดเหล่านี้ 53 ลูกคือบทสวด "เฮล มารี" (วันทามารีอา บทสวดมนต์ขอพระแม่มา รีให้ช่วย) ส่วน 6 ลูกที่เหลือกำหนดให้บทสวด "ข้าแต่พระบิดา" ลูกปัดเหล่านี้มีวิธีการทางกายภาพในการนับการอธิษฐาน ในขณะที่นิ้วมือเคลื่อนผ่านลูกปัดและมีการอธิษฐานออกมา

ประวัติของสร้อยลูกประคำในวงของคริสเตียนนั้น ได้มีการตรวจสอบย้อนกลับไปในสมัยของสงครามครูเสด นักประวัติศาสตร์คิดว่าผู้เข้าร่วมสงครามครูเสด ได้นำเอาวิธีการนี้มาจากชาวอาหรับ ผู้ซึ่งตามลำดับได้เลียนแบบจากพิธีกรรมทางศาสนาในการใช้ลูกปัดจากประเทศอินเดีย สิ่งที่นักโบราณคดีในปัจจุบันได้ค้นพบและเปิดเผยว่า ชาวเอเฟซัสโบราณได้ใช้ลูกปัดในการนมัสการเทพไดอานา หรือเป็นที่รู้จักกันว่าอาร์เทมิส ซึ่งเทวสถานของเทพองค์นี้ คือหนึ่งในเจ็ดสิ่งอัศจรรย์ของโลก (กิจการ 19:24 – 41)

ลูกปัดสำหรับการอธิษฐานถูกใช้โดยคริสเตียนนิกายโรมันคาทอลิก เพื่อช่วยให้ผู้ประ กอบกิจทางศาสนานั้น สามารถติดตามบทสวด 180 บท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสร้อยลูกประ คำ ตัวอย่างของบทสวดได้แก่ ข้าแต่พระบิดา เฮลมารี (วันทามารีอา) บทพระสิริรุ่งโรจน์ การฝึกฝนการใช้สร้อยลูกประคำขึ้นอยู่กับสมมติฐานในการท่องบทสวดซ้ำไปซ้ำมา ทำให้ผู้อ้อนวอนได้รับความดีหรือความชอบจากพระเจ้าเพื่อที่จะหนีจากการถูกลงโทษจากไฟแห่งความชั่วร้าย

การใช้ลูกปัดสำหรับการอธิษฐานไม่ได้มาจากพระคัมภีร์ พระเยซูตำหนิผู้นำศาสนาในสมัยของพระองค์ ที่อธิษฐานแบบซ้ำไปซ้ำมาอย่างรุนแรง ในความเป็นจริง พระองค์ได้บอกกับสาวกของพระองค์ ไม่ให้เลียนแบบจากพวกเขาเหล่านั้น โดยการใช้ "เมื่อท่านอธิษฐานอย่าพูดพล่อยๆ ซ้ำซาก เหมือนคนต่างชาติกระทำเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำ" (มัทธิว 6:7) การอธิษฐานนั้นไม่ควรจะท่องหรือกล่าวซ้ำๆ อย่างไม่มีเหตุผล แม้ว่าจะเป็นสูตรอัตโนมัติก็ตาม หลายคนที่ใช้ลูกปัดสำหรับการอธิษฐานทุกวันนี้อ้างว่า สร้อยลูกประคำช่วยให้พวกเขาไม่ได้มุ่งความสนใจไปที่ตัวเองแต่ให้ความสนใจที่พระคริสต์ แต่คำถามคือ การอธิษฐานถ้อยคำเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีกทำให้เกิดประสิทธิภาพในท่าทีแบบมนตราหรือ

การอธิษฐานเป็นสิทธิพิเศษสำหรับคริสเตียน ในขณะที่เราได้รับเชิญโดยผู้ทรงสร้างจักรวาลให้เข้ามาอย่าง "กล้าหาญ" ในการทรงสถิตย์ของพระองค์ (ฮีบรู 4:16) และสื่อสารกับพระองค์ การอธิษานหมายความว่า การที่เราสรรเสริญพระองค์ เคารพบูชาพระองค์ ขอบคุณพระองค์ ยอมจำนนต่อพระองค์ และนำการอ้อนวอนสำหรับตัวเราเองมาต่อหน้าพระองค์ และวิงวอนเผื่อผู้อื่น เป็นสิ่งที่ยากที่จะเห็นว่า ความคุ้นเคยที่จะติดสนิทกับพระ องค์จะทำให้ดีขึ้นได้ โดยอธิษฐานคำอธิษฐานง่ายๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยใช้ลูกปัดสำหรับการอธิษฐาน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คือลูกปัดสำหรับการอธิษฐาน เป็นสิ่งที่ดีไหมที่เราจะใช้ลูกปัดเมื่ออธิษฐาน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries