settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะทำให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของฉันได้อย่างไร?

คำตอบ


มีคนหลายคนมองว่า “คำอธิษฐานที่ได้รับคำตอบ” หมายความว่าพระเจ้าทรงรับฟังและตอบคำอธิษฐานของเรา หากคำอธิษฐานไม่ได้รับคำตอบ บ่อยครั้งเราถือว่าพระเจ้าทรงไม่ตอบคำอธิษฐาน แต่นี่เป็นการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการอธิษฐาน พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานทุกคำอธิษฐานที่มีต่อพระองค์ แต่เราต้องจำไว้ว่าบางครั้งพระเจ้าก็จะทรงตอบว่า “ไม่” หรือ “คอยก่อน” พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะตอบคำอธิษฐานของเราเมื่อเราขอตามน้ำพระทัยของพระองค์เท่านั้น ข้อพระคัมภีร์ในหนังสือ 1 ยอห์น 5:14-15 บอกเราว่า “และนี่คือความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา และถ้าเรารู้ว่า พระองค์ทรงโปรดฟังเรา เมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆ เราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่เราทูลขอนั้นจากพระองค์”

การอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหมายความว่าอะไร? การอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคือการอธิษฐานขอสิ่งต่าง ๆ ที่จะถวายเกียรติและยกย่องพระเจ้า และ/หรือ การอธิษฐานขอในสิ่งต่าง ๆ ที่พระคัมภีร์บอกว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเรา หากเราอธิษฐานขออะไรที่ไม่ถวายเกียรติต่อพระองค์หรือไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์สำหรับเรา พระองค์ก็จะทรงไม่ให้ตามที่เราขอ เราจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร? พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะให้สติปัญญากับเราหากเราขอ หนังสือยากอบ 1:5 บอกว่า “ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ” จงเรียนรู้ในสิ่งที่พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราให้ดี ยิ่งเราเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้ามากแค่ไหนเราก็จะยิ่งรู้ว่าเราควรจะอธิษฐานว่าอย่างไร ยิ่งเรารู้ว่าเราควรอธิษฐานอย่างไร คำอธิษฐานของเราก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะทำให้พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของฉันได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries