settings icon
share icon
คำถาม

อธิษฐานโดยไม่หยุดหมายความว่าอะไร?

คำตอบ


คำสั่งของเปาโลใน 1 เธสะโลนิกา 5:17 สามารถทำให้งงได้

1 เธสะโลนิกา 5:17 “จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ”

เห็นได้ชัดเจนว่าไม่ได้หมายความว่าเราต้องวางท่าทางปิดตา ก้มศีรษะลงตลอดทั้งวัน เปาโลไม่ได้หมายถึงการอธิษฐานโดยไม่หยุดเว้น แต่หมายถึงท่าทีของความมีสติรู้ว่ามีพระเจ้าและ เป็นผู้ยอมมอบถวายแด่พระเจ้าที่เราควรมีตลอดเวลา ทุกขณะที่กำลังตื่นตัวต้องอยู่อย่างระมัดระวังว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่กับเรา และว่าพระองค์ทรงเข้าร่วมกระทำกิจและผูกพันในความคิดและการกระทำของเรา เมื่อเรารู้สึกคิดกังวลใจ หวาดกลัว หมดหวัง และโกรธ เราต้องมีสามัญสำนึกและหันจากความคิดนั้นอย่างเร็วไปสู่การอธิษฐาน และทุกครั้งอธิษฐานด้วยใจขอบพระคุณ ในจดหมายที่เขียนถึงชาวฟิลิปปี เปาโลสั่งเราว่าจงอย่ากระวนกระวายใจและแทนที่ดังนั้น

ฟีลิปปี 4:6 “อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ” ท่านสอนผู้เชื่อที่เมืองโคโลสีให้พวกเขาถวายตัว โคโลสี 4:2 “จงขะมักเขม้นอธิษฐาน จงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยขอบพระคุณ”

เปาโลกล่าวสั่งสอนผู้เชื่อที่เมืองเอเฟซัสให้เห็นว่าการอธิษฐานเป็นอาวุธที่ใช้ในการทำสงครามฝ่ายวิญญาณ

เอเฟซัส 6:18 “จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน”

เมื่อเราดำเนินชีวิตแต่ละวัน ดังที่พระเจ้าทรงบัญชาการอธิษฐานควรเป็นการตอบสนองอันดับแรกต่อสถานการณ์ที่น่ากลัวนั้น ความคิดกังวลทุกอย่าง และงานที่ไม่พึงปรารถนาทุกอย่าง การขาดการอธิษฐานจะเป็นเหตุให้เราพึ่งพาตนเองแทนที่จะพึ่งพาพระคุณพระเจ้า โดยแก่นแท้ การอธิษฐานโดยไม่หยุดเป็นการพึ่งพาสม่ำเสมอและติดสนิทกับพระบิดาเจ้า

สำหรับคริสเตียน การอธิษฐานควรเป็นเหมือนการหายใจ คุณไม่ต้องคิดที่จะหายใจเพราะอากาศออกแรงดันที่ปอดของคุณและผลักดันให้คุณต้องหายใจ นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมจึงยากที่ยึดลมหายใจกว่าที่ต้องหายใจ เช่นเดียวกัน เมื่อเราเกิดมาในครอบครัวของพระเจ้า เราเข้าสู่บรรยากาศฝ่ายวิญญาณที่ซึ่งพระเจ้าทรงประทับ และพระคุณได้ออกแรงกดดัน หรือส่งอิทธิพลต่อชีวิตของเรา การอธิษฐานเป็นการตอบสนองปกติต่อแรงดันนั้น ในฐานะผู้เชื่อ เราได้เข้าสู่บรรยากาศสวรรค์ที่จะหายใจอากาศแห่งคำอธิษฐาน

น่า เสียดาย ผู้เชื่อหลายคน ยึดเอา ”ลมหายใจฝ่ายวิญญาณ” เป็นเวลานาน คิดว่าเวลาชั่วขณะกับพระเจ้าเพียงพอที่จะทำให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่การจำกัดการหายใจเข้าฝ่ายวิญญาณเช่นนั้นเกิดจากตัณหาบาป ความจริงคือว่าผู้เชื่อทุกคนต้องอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าเรื่อยไป หายใจสม่ำเสมอในสัจธรรมของพระองค์ ทำงานอย่างเต็มกำลัง

เป็นการง่ายสำหรับคริสเตียนที่รู้สึกปลอดภัยโดยถือประโยชน์จากพระคุณพระเจ้า – แทนที่พึ่งพาเท่านั้น ผู้เชื่อหลายคนมากมายพอใจพระพรฝ่ายร่างกาย และมีความปรารถนาเล็กน้อยในพระพรฝ่ายวิญญาณ เมื่อโปรแกรม วิธีการ และเงินส่งผลเป็นที่ประทับใจ เกิดมีความโน้มเอียงที่ความสำเร็จของมนุษย์ทำให้สับสนกับพระพรแห่งสวรรค์ เมื่อเกิดสิ่งนั้นขึ้น ความปรารถนาแรงกล้าต่อพระเจ้าและความกระหายรับความช่วยเหลือจากพระองค์จะหายไป การอธิษฐานที่มั่นคงอยู่สม่ำเสมอ โดยไม่หยุดยั้งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคริสเตียนที่สำคัญและไหลจากความถ่อมใจและการพึ่งพาพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อธิษฐานโดยไม่หยุดหมายความว่าอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries