settings icon
share icon
คำถาม

การสรรเสริญพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร?

คำตอบ


คริสเตียนมักจะพูดถึง "การสรรเสริญพระเจ้า" และพระคัมภีร์ได้บัญชาให้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดสรรเสริญพระเจ้า (สดุดี 150:6) ภาษาฮีบรูคำหนึ่งสำหรับคำว่า "สรรเสริญ" คือ yadah (ญดา) หมายความว่า "สรรเสริญ ขอบพระคุณหรือสารภาพ" คำที่สองมักแปลคำว่า "สรรเสริญ" ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมคือ zamar (ซาคาร์) "ร้องเพลงสรรเสริญ" คำที่สามแปลคำว่า "สรรเสริญ" คือ halal (ฮาลาล) (รากคำศัพท์ของคำว่า ฮาเลลูยา) หมายถึง "การสรรเสริญเกียรติยศหรือการยกย่อง" ทั้งสามคำนี้ประกอบไปด้วยความคิดในการขอบพระคุณและถวายเกียติแก่ผู้ที่สมควรได้รับการสรรเสริญ

หนังสือสดุดีเป็นการรวบรวมบทเพลงที่เต็มไปด้วยการสรรเสริญพระเจ้า ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้คือสดุดีบทที่ 9 ซึ่งกล่าวว่า "ข้าพระองค์จะยินดีและปรีดาปราโมทย์ในพระองค์ ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์" สดุดี 18:3 กล่าวว่าพระเจ้าทรง "สมควรได้รับการสรรเสริญ" สดุดี 21:13 สรรเสริญพระเจ้าทั้งในผู้ที่พระองค์เป็นและสำหรับฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ "ข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องเพลงและสดุดีพระอานุภาพของพระองค์"

พระธรรมสดุดีบทที่ 150 ใช้คำว่า สรรเสริญ สิบสามครั้งในหกข้อ ข้อแรกมีคำว่า "ที่ไหน" สำหรับการสรรเสริญก็คือทุกที่ "ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็นที่ยกย่องเชิดชูในพระกำลังของพระองค์

ข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องเพลงสรรเสริญฤทธานุภาพของพระองค์"

• ข้อต่อไปสอนว่า "ทำไม" ถึงสรรเสริญพระเจ้า "จงสรรเสริญพระองค์เพราะกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ จงสรรเสริญพระองค์ตามความยิ่งใหญ่ของพระองค์"

• ข้อ 3 – 5 บันทึก "วิธี" การสรรเสริญพระเจ้าคือสรรเสริญด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและการเต้นรำด้วยความชาบซึ้งใจ นั้นเป็นทุกวิธีที่เราจะทำเสียงเพื่อใช้ในการสรรเสริญพระเจ้า

• ข้อ 6 บอกเราว่า "ใคร" คือผู้ที่สรรเสริญพระเจ้า "จงให้ทุกสิ่งที่หายใจ สรรเสริญพระเจ้า จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด" ให้ทุกสิ่งที่มีชีวิตอยู่เพื่อสรรเสริญพระเจ้า

มีตัวอย่างการสรรเสริญพระเยซูในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ มัทธิว 21:16 อ้างถึงผู้ที่สรรเสริญพระเยซูในขณะที่พระองค์ขี่ลาเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็ม มัทธิว 8:2 เขียนถึงคนโรคเรื้อนที่กราบไหว้พระเยซู ในมัทธิว 28:17 สาวกของพระเยซูถูกบอกว่าให้นมัสการพระองค์หลังจากที่ทรงฟื้นคืนพระชนม์ พระเยซูทรงยอมรับการสรรเสริญนั้นในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้า

คริสตจักรยุคแรกมักจะแบ่งปันในช่วงเวลาของการสรรเสริญ ตัวอย่างเช่นคริสตจักรแห่งแรกในกรุงเยรูซาเล็มเพิ่มเติมความมุ่งมั่นในการนมัสการ (กิจการ 2:42 – 43) ผู้นำคริสตจักรอันทิโอกอธิษฐาน นมัสการ และอดอาหารอธิษฐานในช่วงที่เปาโลและบารนาบัสถูกเรียกให้ทำงานเป็นมิชชันนารี (กิจการ 13:1 – 5) จดหมายของเปาโลเป็นจำนวนมากที่มีส่วนขยายเรื่องการนมัสการพระเจ้า (1 ทิโมธี 3:14 – 16, ฟิลิปปี 1:3 – 11)

ประชากรของพระเจ้าจะสรรเสริญพระเจ้าเป็นนิรันดร์ในช่วงวาระสุดท้าย "ทุกสิ่งที่ถูกสาปแช่งจะไม่มีอีกต่อไป พระที่นั่งของพระเจ้าและพระเมษโปดกจะตั้งอยู่ที่นั่น และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะนมัสการพระองค์" (วิวรณ์ 22:3) การสาปแช่งของบาปจะถูกนำออกไป ผู้ที่อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าจะสรรเสริญราชาแห่งราชาเป็นนิจนิรันดร์ด้วยความสมบูรณ์แบบ กล่าวกันว่าการนมัสการพระเจ้าบนแผ่นดินโลกเป็นเพียงการเตรียมความพร้อมเพื่อเฉลิมฉลองการสรรเสริญพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นเป็นนิรันดร์ร่วมกับพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การสรรเสริญพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries