settings icon
share icon
คำถาม

ศาสนศาสตร์ประยุกต์คืออะไร?

คำตอบ


ศาสนศาสตร์ประยุกต์ ตามที่ชื่อบอกเป็นนัยว่าเป็นการศึกษาศาสนศาสตร์ในวิธีการที่ตั้งใจจะทำให้มีประโยชน์และนำไปใช้ได้ อีกวิธีการหนึ่งในการกล่าวคือว่าเป็นการศึกษาศาสนศาสตร์ที่สามารถนำไปใช้และเกี่ยวข้องกับความกังวลที่พบเจอทุกวัน ในสัมมนาหนึ่งอธิบายหลักสูตรศาสนศาสตร์ประยุคว่า "เป็นการอุทิศตัวต่อการนำเอาศาสนศาสตร์ที่เข้าใจอย่างถ่องแท้มาปรับใช้ในทางปฏิบัติ" และ "โดยทั่วไปแล้วรวมถึงการศึกษาที่รองลงมาของศาสนศาสตร์ศิษยาภิบาล การปฏิบัติและการศึกษาเกี่ยวกับการเทศนารวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับคริสเตียนท่ามกลางการศึกษาอื่น" ในอีกสัมมนาหนึ่งเห็นว่าจุดประสงค์ของศาสนศาสตร์ประยุกต์เป็นการช่วยเตรียมนักศึกษาให้แปลความรู้ที่เรียนเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ การทำสิ่งนี้รวมถึงทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวเช่นเดียวกับพันธกิจการบริหารและพันธกิจการศึกษาในคริสตจักร พวกเขาบอกกล่าวว่าเป้าหมายของศาสนศาสตร์ประยุกต์คือการพัฒนาผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพของพระคัมภีร์ที่มีนิมิตสำหรับการเติบโตฝ่ายวิญญาณขณะเป็นผู้รับใช้ที่เป็นผู้นำ

บางคนพิจารณาว่าศาสนศาสตร์ประยุกต์ว่าอย่างง่ายๆ แล้วเป็นชื่อทางเทคนิคของหลักคำสอนของชีวิตคริสเตียน การเน้นย้ำถึงวิธีการที่พระคัมภีร์สอนทั้งหมดจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราในโลกปัจจุบันนี้อย่างไร การเน้นย้ำของศาสนศาสตร์ประยุกต์นั้นไม่ใช่เพียงแค่การพิจารณาหรือการหยั่งรู้หลักคำสอนทางศาสนศาสตร์แต่เพื่อเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อนำหลักคำสอนนั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคริสเตียนเพื่อที่เราจะ "อุทิศตัวต่อการที่โลกจะเป็นดั่งที่พระเจ้ามีพระประสงค์จะให้เป็น"

สมมุติฐานเบื้องหลังหลักสูตรศาสนศาสตร์ประยุกต์คือว่าผู้นำคริสเตียนในอนาคตต้องได้รับการเตรียมความพร้อมไม่ใช่ด้วยเพียงแค่ความรู้ทางศาสนศาสตร์แต่จำเป็นต้องมีทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพในโลกยุคสมัยใหม่ บ่อยครั้งหลักสูตรเหล่านี้ใช้การเทศนา การศึกษาเกี่ยวกับคริสเตียน การให้คำปรึกษาและหลักสูตรทางด้านการรักษาพยาบาลเพื่อสร้างโอกาสในการเตรียมความพร้อมและการเตรียมตัวให้แก่ผู้นำคริสเตียนในอนาคต

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ศาสนศาสตร์ประยุกต์คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries