settings icon
share icon
คำถาม

ศาสนาคริสต์หลังสมัยใหม่คืออะไร?

คำตอบ


ศาสนาคริสต์หลังสมัยใหม่นั้นยากที่จะสรุปคำนิยามเช่นเดียวกันกับการอธิบายความหมายของลัทธิหลังสมัยใหม่เอง สิ่งที่เริ่มต้นในปีค.ศ.1950 ในงานสถาปัตยกรรมเป็นการตอบสนองต่อความคิดและรูปแบบสมัยใหม่ที่ได้ถูกนำมาใช้ในไม่ช้าโดยโลกศิลปะและวรรณกรรมในปีค.ศ.1970 และปีค.ศ.1980 คริสตจักรไม่ได้รู้สึกถึงผลกระทบนี้จริงๆ จนกระทั่งปีค.ศ.1990 การตอบสนองกลับครั้งนี้ได้เป็นการแยกตัวของ "ความเป็นจริงยากเย็น" ที่เห็นด้วยกับ "ความรู้สึกที่อบอุ่น" ลองนึกถึงสิ่งที่ถือว่าเป็นยุคหลังสมัยใหม่ จากนั้นให้เอาศาสนาคริสต์ใส่เข้าไปในบริบทนั้นและคุณจะได้เห็นความคิดชั่วขณะว่าศาสนาคริสต์ยุคหลังสมัยใหม่คืออะไร

ศาสนาคริสต์หลังสมัยใหม่เริ่มตกอยู่ในสภาพของพื้นฐานแนวคิดหลังสมัยใหม่ สิ่งนี้เกี่ยวกับประสบการณ์ที่อยู่เหนือเหตุผล ความคิดเห็นของบุคคลที่อยู่เหนือสิ่งที่มีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จจริง ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณอยู่เหนือศาสนา ภาพลักษณ์อยู่เหนือคำพูด สิ่งที่อยู่ภายนอกอยู่เหนือสิ่งที่อยู่ภายในใจ อะไรคือสิ่งที่ดี อะไรคือสิ่งที่ไม่ดี ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าแต่ละการตอบสนองที่ตรงข้ามกับสมัยใหม่ที่นำมาซึ่งความเชื่อของคนคนหนึ่งอยู่ห่างจากความจริงจากพระคัมภีร์เท่าใด แน่นอนว่าสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแต่ละคน อย่างไรก็ตามเมื่อรูปแบบกลุ่มอยู่ภายใต้เช่นความคิด ศาสนศาสตร์และหลักคำสอนเหล่านี้มักจะเอนเอียงไปทางลัทธิเสรีนิยมมากกว่า

ตัวอย่างเช่นประสบการณ์มีมูลค่าสูงกว่าเหตุผล ความจริงก็กลายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งนี้นำไปสู่ปัญหาที่หลากหลาย เนื่องด้วยสิ่งนี้ลดมาตรฐานที่พระคัมภีร์เป็นความจริงที่แน่นอนและแม้กระทั่งตัดสิทธิ์ความจริงในพระคัมภีร์ตามที่เป็นจริงในหลายกรณี หากพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นแหล่งความจริงที่สมบูรณ์สำหรับเราและประสบการณ์ส่วนตัวได้อนุญาตให้นิยามและตีความหมายว่าความจริงคืออะไร การรักษาความเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นถูกทำให้ไม่มีความหมาย

จะมี "การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์" อยู่เสมอในความคิดต่างๆ ตราบใดที่มนุษยชาติพักอาศัยอยู่ในโลกนี้เพราะมนุษย์แสวงหาที่จะทำให้ตัวเองได้รับความรู้และประสบความสำเร็จอยู่เสมอ ความท้าทายต่อวิธีคิดของเรานั้นดีเพราะสิ่งนี้ทำให้เราเติบโต เรียนรู้และเข้าใจ นี่เป็นหลักสำคัญของโรม 12:2 ในการทำงาน จิตใจของเรารับการเปลี่ยนแปลง แต่เราจำเป็นต้องให้ความสนใจถึงกิจการ 17:11 และให้เป็นเหมือนบาเรียนที่ชั่งน้ำหนักทุกๆ คำสอนใหม่ ทุกๆ ความคิดใหม่ ที่ต่อต้านกับพระคัมภีร์ เราไม่ให้ประสบการณ์ของเราตีความพระคัมภีร์ให้กับเรา แต่ในขณะที่เราเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนตัวของเราเองต่อพระคริสต์ เราตีความประสบการณ์ของเราตามพระคัมภีร์ น่าเสียดายที่นี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงซึ่งนำมากับคริสเตียนยุคหลังสมัยใหม่

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ศาสนาคริสต์หลังสมัยใหม่คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries