settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการควบคุมประชากร?

คำตอบ


พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวอะไรเกี่ยวกับการควบคุมประชากร แต่ในทางกลับกันมนุษย์ได้รับการบอกกล่าวว่า "จงมีลูกดกและทวีคูณ" (ปฐมกาล 1:22,28) พระธรรมสดุดี 127:3-5 กล่าวกับเราว่าเด็กเป็นมรดกจากพระเจ้าและผลของครรภ์เป็นรางวัลจากพระองค์

ในช่วงเวลาของการเขียนนี้มีผู้คนในโลกประมาณ 7.1 พันล้านคน ในรัฐเท็กซัสของประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียวมีพื้นที่ประมาณ 7.5 ล้านล้านตารางฟุต ตามทฤษฎีแล้วหมายความว่าทุกคนในโลกสามารถเข้าไปอยู่ในรัฐเท็กซัสได้และแต่ละคนจะมีพื้นที่ 1,056 ตารางฟุตสำหรับตัวเองและพื้นที่ 4,224 ตารางฟุตสำหรับครอบครัวละสี่คน คนคนหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่จำนวนคนแต่เป็นการขาดทรัพยากร (อาหาร, น้ำ ฯลฯ) และความสามารถในการกระจายทรัพยากรเหล่านั้น

หากทุกคนบนโลกสามารถเข้าไปอยู่ในรัฐเท็กซัสได้ ลองนึกภาพพื้นที่ว่างที่ผู้คนจะมีหากพวกเขากระจายไปทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา การกระทำเช่นนี้จะทำให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตรวมถึงการเข้าถึงน้ำ ที่ดินเพาะปลูก ถนนและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

แน่นอนว่ามีสถานที่หลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ อย่างไรก็ตามยังมีสถานที่อีกหลายแห่งทั่วโลกที่มีที่ดินเพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์และน้ำดื่มสะอาดที่เพียงพอในความเป็นจริงประชากรไม่ควรถูก "ควบคุม"

ผู้ที่สนับสนุนการควบคุมประชากรมักสนับสนุนวิธีการควบคุมที่ไม่มีศีลธรรม เช่นการทำแท้ง การการุณยฆาตและการถูกบังคับให้ทำหมัน แผนการดังเช่นการบังคับให้ทำแท้งขัดแย้งโดยตรงกับคำสอนของพระคัมภีร์ที่กล่าวว่าชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ส่งเสริมหลักการในการควบคุมประชากรเสนอนโยบายว่าปัญหาคือมีมนุษย์จำนวนมากเกินไป ในขณะที่ปัญหาที่แท้จริงยังคงถูกละเลย

ปัญหาไม่ใช่ทั้งขนาดของประชากรและความพร้อมของทรัพยากร ปัญหาคือความบาป คนที่เห็นแก่ตัว ทำบาปและผู้กระหายหาอำนาจใช้การทรงสร้างของพระเจ้าในทางที่ผิด พระเจ้าทรงประสงค์ให้มนุษย์มีอำนาจการปกครองเหนือสิ่งทรงสร้างอื่นๆ (ปฐมกาล 1:26) มนุษย์เป็นผู้อารักขาโลกและใน 1 โครินธ์ 4:2 ยังกล่าวอีกว่า "ยิ่งกว่านั้น บรรดาผู้รับมอบฉันทะย่อมได้รับการคาดหวังว่าต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้" น่าเศร้าที่รัฐบาลทุจริตแทนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้อารักขาทรัพยากรของประเทศอย่างสุจริต มักจะกักตุนอาหาร จัดการทรัพยากรของประเทศอย่างผิดพลาดและใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองแทนที่จะมองว่าคนของตัวเองจะมีอาหารกินหรือไม่ บริษัทขนาดใหญ่ก็เช่นเดียวกันมุ่งมั่นที่จะควบคุมการผลิตอาหารมากขึ้นเรื่อยๆ และดูเหมือนว่ามีเจตนาที่จะทำข้อตกลงเพื่อให้ได้กำไรมากกว่าที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคม

คำตอบในทางพระคัมภีร์ต่อ "ประชากรที่มากเกินไป" คือไม่ได้ต้องการจำนวนผู้คนที่น้อยลง แต่เพื่อเป็นการให้เกียรติผู้คนเพียงพอที่จะจัดหาให้ตามความต้องการของพวกเขา (ดูมาระโก 12:31) ความโลภ ความต้องการอำนาจและความโง่เขลานำไปสู่การจัดการทรัพยากรอย่างผิดพลาดและผลที่ตามมาคือผู้คนนับล้านต้องประสบความทุกข์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการควบคุมประชากร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries