settings icon
share icon
คำถาม

ลัทธิพระเจ้าหลายองค์คืออะไร?

คำตอบ


ลัทธิพระเจ้าหลายองค์คือความเชื่อที่ว่ามีเทพเจ้ามากมาย ลองแยกคำออก "โพลี" มาจากคำภาษากรีกว่า "หลายคน" และ "เทวนิยม" จากคำภาษากรีกว่า "พระเจ้า" บางทีลัทธิพระเจ้าหลายองค์อาจจะเป็นมุมมองเชิงเทวนิยมที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ตัวอย่างลัทธิเชื่อถือพระเจ้าหลายองค์ที่มีชื่อเสียงในสมัยโบราณ คือเทพนิยายกรีก / โรมัน (ได้แก่เทพเจ้าซีอุส อพอลโล แอพโฟรไดท์ โพไซดอน ฯลฯ ) ตัวอย่างลัทธิเชื่อถือพระเจ้าหลายองค์ที่ชัดเจนในปัจจุบัน คือศาสนาฮินดูซึ่งมีเทพเจ้ามากกว่า 300 องค์ สาระสำคัญคือ แม้ว่าศาสนาฮินดูมีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่ง ก็ไม่ยึดถือกับความเชื่อในพระเจ้าหลายองค์ เป็นที่น่าสนใจที่สังเกตว่าแม้ในศาสนานับถือพระเจ้าหลายองค์ พระเจ้าองค์หนึ่งมักครอบครองสูงสุดเหนือกว่าพระอื่นๆ เช่นเทพเจ้าซุสในตำนานกรีก /โรมันและพราหมณ์ในศาสนาฮินดู

บางคนโต้แย้งว่าพระคัมภีร์สอนเรื่องนับถือพระเจ้าหลายองค์ในพันธสัญญาเดิ เป็นที่ยอมรับว่า เนื้อหาหลายตอนอ้างถึง "พระเจ้า" ในรูปพหูพจน์

อพยพ 20:3“อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา”

พระราชบัญญัติ 10:17 ”เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้า ของพระทั้งหลาย และเป็นจอมของเจ้าทั้งปวง เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ ทรงฤทธิ์และน่ากลัว ทรงปราศจากอคติ และมิได้ทรงเห็นแก่อามิษสินบน”

พระราชบัญญัติ 13:2 “และหมายสำคัญหรือการอัศจรรย์ซึ่งเขาบอก ท่านนั้นสำเร็จจริง ถ้าเขากล่าวว่า 'ให้เราติดตามพระอื่นกันเถิด (ซึ่งเป็นพระที่ท่านไม่รู้จัก) และให้เรามาปรนนิบัติพระนั้น'”

เพลงสดุดี 82:6 “เราได้กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายเป็นพระ เป็นบุตรองค์ผู้สูงสุด ท่านทุกคนนั่นแหละ”

ดาเนียล 2:47 “พระราชาตรัสกับดาเนียลว่า “แน่นอนทีเดียว พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของพระทั้งหลาย และทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระราชาทั้งปวง ทรงเป็นผู้เผยความลึกลับ เพราะท่านสามารถที่จะเผยความลึกลับนี้ได้”

อิสราเอลโบราณเข้าใจชัดเจนว่ามีเพียงพระเจ้า องค์เดียวที่แท้จริง แต่พวกเขามักจะไม่ได้มีชีวิตอยู่เหมือนกับว่าที่พวกเขาเชื่อว่าจะเป็นจริง ยังคงฝักใฝ่บูชารูปปั้นและเคารพบูชาของพระต่างด้าว ดังนั้น นั่งคือสิ่งที่เรากล่าวเนื้อหาเหล่านี้ ที่พูดถึงพระเจ้าหลายองค์ สำคัญที่จะต้องสังเกตว่าคำภาษาฮิบรู เอโลฮิม ถูกนำมาใช้เพื่อกล่าวถึงพระเจ้าแท้จริงองค์เดียวและพระ/รูปเารพเทียมเท็จ มันทำหน้าที่เกือบจะเหมือนกันกับคำภาษาอังกฤษ "พระเจ้า"

อธิบายบางสิ่งว่าเป็น "พระเจ้า" ไม่ได้หมายความว่าคุณเชื่อว่ามันจะต้องเป็นเทพเจ้า ส่วนใหญ่ข้อพระคัมภีร์ในพันธสัญญาเดิมซึ่งพูดของพระเจ้าหลายองค์กำลังพูดของพระเจ้าเทียมเท็จผู้ที่อ้างว่าเป็นพระเจ้า แต่ไม่ใช่เป็น แนวคิดนี้ได้สรุปไว้ในพระธรรม

2 พงศ์กษัตริย์ 19:18 “และได้เหวี่ยงพระของประชาชาตินั้นเข้าไฟ เพราะเขามิใช่พระ เป็นแต่ผลงานของมือมนุษย์ เป็นไม้และหิน เพราะฉะนั้นเขาจึงถูกทำลายเสีย”

พระคัมภีร์สอนชัดเจนไม่ให้เชื่อถือในพระเจ้าหลายองค์ พระราชบัญญัติ 6:4 “โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลาย เป็นพระเจ้าเดียว” เพลงสดุดี 96:5 “เพราะพระทั้งปวงของชนชาติทั้งหลายเป็นรูปเคารพ” ยากอบ 2:19 “ท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นหนึ่ง นั่นก็ดีอยู่แล้ว แม้พวกปีศาจก็เชื่อ และกลัวจนตัวสั่น” มีพระเจ้าแท้จริงเพียงองค์เดียว มีพระเจ้าเทียมเท็จหลายองค์ ผู้ซึ่งพยายามจะเป็นพระเจ้า แต่มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้น

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลัทธิพระเจ้าหลายองค์คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries