settings icon
share icon
คำถาม

สามารถกล่าวได้อย่างไรว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์ในเมื่อเราก็ยังคงต้องตาย

คำตอบ


แม้ว่าพระคัมภีร์จะบอกเราเพียงเล็กน้อยว่าในสวรรค์จะเป็นอย่างไร แต่ดูเหมือนว่าเราจะมีร่างกายฝ่ายกายภาพ ถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนกับร่างกายฝ่าย “กายภาพ” ที่เรามีในตอนนี้ พระธรรม 1 โครินธ์ 15:25 กล่าวว่า “พวกที่ตายแล้วจะถูกทำให้เป็นขึ้นโดยปราศจากความเสื่อมสลาย” และผู้ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงที่พระเยซูเสด็จกลับมาเพื่อมารับธรรมิกชนของพระองค์ “จะได้รับการเปลี่ยนแปลง” พระเยซูคริสต์เป็น “ผลแรก” ของผู้ที่ตายไปแล้ว (1 โครินธ์ 15:20, 23) สิ่งนี้หมายความว่าพระองค์นั้นทรงเป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำทาง พระธรรม 1 โครินธ์ 15:42 กล่าวว่า “กาย (ของเรา) ที่หว่านลงนั้นเสื่อมสลายได้ ที่เป็นขึ้นมาใหม่จะไม่เสื่อมสลาย” (เพิ่มเติมในวงเล็บโดยผู้แปล) ผู้ที่มาก่อนสำหรับการฟื้นขึ้นมาจากความตายของผู้เชื่อ คือว่ามีบางคนได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายในเวลาเดียวกับที่พระคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ในมัทธิว 27:52 ซึ่งกล่าวว่า “ศพของ (พวกเขา) ...ก็เป็นขึ้นมา” (เพิ่มเติมในวงเล็บโดยผู้แปล) ในยอห์น 20:27 โธมัสถูกเชื้อเชิญให้แตะต้องร่างกายของพระคริสต์หลังจากกที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าพระองค์ทรงมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

เราสามารถคาดการณ์ว่าร่างกายของผู้เชื่อทุกคนซึ่งฟื้นขึ้นมาจากความตายจะเป็นเหมือนกับร่างกายของพระคริสต์ ช่างเป็นความจริงที่น่าอัศจรรย์ พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงสิ่งนี้อย่างเฉพาะเจาะจง แต่ดูเหมือนว่าเราจะยังสามารถกินได้ ในวิวรณ์ 22:2 ยอห์นเขียนถึงนิมิตเกี่ยวสภาพนิรันดร์ที่เขาเห็นว่า “กลางถนนใหญ่ของนครนั้น สองฟากแม่น้ำมีต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งออกผลสิบสองครั้ง คือออกผลทุกๆ เดือน...” พระธรรมข้อนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการพลิกกลับของการลงโทษในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 3 ซึ่งอาดัมและเอวารวมทั้งมนุษย์ทุกคนต่อจากนี้ถูกสั่งห้ามไม่ให้กินผลไม้จากต้นไม้นี้ ส่วนในเรื่องของความหิวนั้นดูเหมือนว่าจะไม่มี พระธรรมอิสยาห์ 49:10 กล่าวว่าจะไม่มีความหิวหรือความกระหายในอาณาจักรพันปี สิ่งนี้กล่าวถึงมนุษย์ที่ต้องตายในช่วงเวลานั้น ซึ่งไม่ใช่ธรรมมิกชนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง แต่อาจขยายความได้ว่าถ้ามนุษย์ที่ต้องตายในแผ่นดินโลกในช่วงเวลาแห่งอาณาจักรของพระคริสต์นั้นไม่หิว ฉะนั้นแน่นอนว่าจะไม่มีความหิวในสวรรค์ (ดูวิวรณ์ 7:14-16 เช่นเดียวกัน)

ท้ายที่สุดโยบเขียนสิ่งที่เขารู้แน่นอนว่าแม้กระทั่งหลังจากที่เขาตายไปและไม่มีเนื้อหนังอีกต่อไปคือว่า “ในกายนี้ข้ายังจะเห็นพระเจ้า” (โยบ 19:26 เน้นตัวหนาเพิ่มเติมโดยผู้เขียน) ฉะนั้นหมายความว่าร่างกายของพวกเราจะประกอบไปด้วยเนื้อหนังที่มีสง่าราศี ไม่ว่าเราจะมีรูปร่างแบบไหน เราก็รู้ว่าเราจะสมบูรณ์แบบ ปราศจากบาป และไม่เป็นมลทิน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

สามารถกล่าวได้อย่างไรว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์ในเมื่อเราก็ยังคงต้องตาย
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries