settings icon
share icon
คำถาม

แนวคิดของการพยากรณ์ส่วนบุคคลในพระคัมภีร์?

คำตอบ


มีบางความเชื่อของคริสเตียนที่มีอิทธิพลเหนือกว่าคริสตจักรคาริสเมติก/เพ็นเทคอสต์ ซึ่งมองว่าของประทานแห่งการพยากรณ์เป็นการให้คำแนะนำส่วนตัวด้วยการแสดงว่า "พระเจ้าตรัสดังนี้" น่าเศร้าที่คนซึ่งฝึกฝนการพยากรณ์ส่วนตัวในวิธีการนี้มักจะไม่แตกต่างจากผู้ที่แสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นคนทรง ในความเป็นจริงแล้วมีสายด่วนคำทำนายว่า "คริสเตียน" เป็นทางเลือกไปยังสายด่วนพลังจิต คำพยากรณ์ส่วนตัวของบางคนขับเคลื่อนการโฆษณาด้วยถ้อยคำเช่น "มาให้เราอ่านคำทำนายของคุณ" นี่คือคำศัพท์เฉพาะทางที่คล้ายกันกับคนทรง การปฏิบัติสำหรับของประทานแห่งการพยากรณ์นี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์อย่างแน่นอน

การกล่าวในทางพระคัมภีร์ว่าของประทานแห่งการพยากรณ์คือพรสวรรค์จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการประกาศการเปิดเผยจากพระเจ้า (โรม 12:6 – 8, 1 โครินธ์ 12:4 – 11, 28) บางครั้งการพยากรณ์ไม่เกี่ยวข้อง แต่ไม่เสมอไป กับการประกาศการเปิดเผยจากพระเจ้าเกี่ยวกับอนาคตเสมอไป ทั้งในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พระเจ้าทรงใช้ผู้พยากรณ์และ/หรือของประทานแห่งการพยากรณ์เพื่อเปิดเผยความจริงต่อผู้คน คำพยากรณ์คือการประกาศความจริงของพระเจ้าคือการเปิดเผยที่พิเศษ เป็นความจริงที่ไม่สามารถเข้าใจอย่างกระจ่างด้วยวิธีอื่นใด ผ่านทางศาสดาพยากรณ์พระเจ้าจะเปิดเผยความจริงที่ผู้คนจำเป็นต้องรู้และบางครั้งความจริงนั้นจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร ในที่สุดนี้ผลจากพระคัมภีร์ พระวจนะคำของพระเจ้าเป็นการเปิดเผยซึ่งพิเศษที่สุดจากพระเจ้า

ความสมบูรณ์ของพระคัมภีร์มีอิทธิพลต่อธรรมชาติของของประทานแห่งการพยากรณ์ พระคัมภีร์ประกอบไปด้วยเปิดเผยทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับเราในการดำเนินชีวิตและความเชื่อในพระเจ้า (2 เปโตร 1:3) พระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ (ฮีบรู 4:12) พระคัมภีร์เป็น "ประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง" (2 ทิโมธี 3:16 – 17) เป็นผลให้ของประธานแห่งการพยากรณ์เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นประกาศการเปิดเผยสิ่งใหม่จากพระเจ้าเป็นหลัก (หรือโดยเฉพาะ) เป็นการประกาศสิ่งที่พระเจ้าได้เปิดเผยแล้วตามที่บันทึกไว้ในพระคำพระองค์

สิ่งนี้ไม่ใช่เพื่อจะกล่าวว่าพระเจ้าไม่ให้ข้อความแกคนคนหนึ่งเพื่อส่งไปยังอีกคนหนึ่ง พระเจ้าสามารถทำได้ จะทำและได้ใช้ผู้คนในทุกวิถีทางที่พระองค์ทรงเห็นว่าเหมาะสม แต่ในความเป็นจริงที่ว่าพระคำของพระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบและความสมบูรณ์แบบนั้นหมายถึงว่าจะเป็นแนวทางให้เราได้พึ่งพา เราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้เผยพระวจนะ สายด่วนการพยากรณ์และการอ่านคำพยากรณ์ พระคำของพระเจ้าประกอบด้วยความจริงที่เราจเป็นต้องรู้ พระคำของพระเจ้านำเสนอสติปัญญาที่เราจำเป็นต้องรู้เพื่อนำมาใช้อย่างถูกต้องในความจริงของพระองค์ นอกจากนั้นเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตอยู่ นำเรา ปลอบประโลมและทรงสอนเรา (กาลาเทีย 5:16, กิจการ 9:31) การใช้แนวคิดของการพยากรณ์ส่วนบุคคลเพื่อให้ได้รับอิทธิพลเหนือผู้คนและทำให้พวกเขาต้องพึ่งพา "คำแนะทางการพยากรณ์" คือการบิดเบือนของประทานจากพระคัมภีร์แห่งการพยากรณ์ เมื่อใดก็ตามที่ผู้คนเชื่อคำพูดที่ผิดของมนุษย์แทนที่จะเป็นพระคำที่ถูกต้องของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ไม่เป็นจริง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

แนวคิดของการพยากรณ์ส่วนบุคคลในพระคัมภีร์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries