settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับผู้ที่มีพฤติกรรมฝักใฝ่ทางเพศกับเด็ก?

คำตอบ


ไม่ได้มีการกล่าวถึงพฤติกรรมฝักใฝ่ทางเพศกับเด็กโยตรงในพระคัมภีร์ แต่มีหลักการทางพระคัมภีร์หลากหลายข้อที่ถูกนำมาใช้กับบาปชนิดนี้ หนึ่งหลักการคือมุมมองของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความบาปของการล่วงประเวณี คำที่แปลออกมาเป็น "การล่วงประเวณี" มีความคิดเห็นเดียวกันทั้งในภาษาฮีบรูและภาษากรีก คำภาษากรีกคือ porneia มากจากคำในภาษาอังกฤษ porno และ pornography คำในพระคัมภีร์อ้างถึงการทำกิจกรรมที่ผิดศีลธรรมทางเพศใดๆ ก็ตามและสิ่งนี้ควรจะรวมถึงการกระทำที่น่ารังเกียจของผู้ที่มีพฤติกรรมฝักใฝ่ทางเพศกับเด็กรวมถึงการรวบรวมและแลกเปลี่ยนภาพลามกและภาพอนาจารของเด็กเล็ก ผู้ที่ใช้สื่อลามกประเภทนี้โดยธรรมดาแล้วทำให้สำเร็จจากการดูไปยังการลงมือทำจริงๆ คือการนำอันตรายอย่างมากมาสู่เด็ก การล่วงประเวณีนั้นอยู่ท่ามกลาง "ตันหาของเนื้อหนัง" (กาลาเทีย 5:16 – 21) และท่ามกลางสิ่งที่ชั่วที่ออกมาจากหัวใจของผู้ชายที่อยู่ห่างจากพระเจ้า (มาระโก 7:21 – 23)

ผู้ที่มีพฤติกรรมฝักใฝ่ทางเพศกับเด็กมีลักษณะของ "การไม่มีความรักฉันญาติพี่น้อง" (โรม 1:31, 2 ธิโมธี 3:2) วลีที่ว่า "การไม่มีความรักฉันญาติพี่น้อง" แปลมาจากภาษากรีกคำหนึ่งซึ่งหมายถึง "ไม่มีมนุษยธรรม ไม่รักผู้อื่นและไม่เข้าสังคม" ผู้ที่ไม่แสดงความรักฉันญาติพี่น้องในทางที่ต่อต้านบรรทัดฐานทางสังคม สิ่งนี้จะเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมฝักใฝ่ทางเพศกับเด็ก

ยิ่งไปกว่านั้นมีหลักการหนึ่งที่พบในคำกล่าวของพระเยซูเกี่ยวกับเด็ก พระเยซูใช้เด็กคนหนึ่งเพื่อที่จะสอนสาวกของพระองค์ว่าความเชื่อเหมือนเด็กๆ นั้นจำเป็นสำหรับการเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ ในเวลาเดียวกันพระองค์ตรัสว่าพระบิดาเป็นห่วง "เด็กเล็กๆ" ของพระองค์ทุกคน (มัทธิว 18:1 – 14) ในบทนั้นพระเยซูตรัสว่า "แต่ผู้ใดจะทำผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจในเราให้หลงผิด ถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นถ่วงเสียที่ทะเลลึกก็ดีกว่า" (มัทธิว 18:6) คำว่าทำในภาษากรีกหมายความว่า "ทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดสะดุด การวางหนิหรือสิ่งกีดขวางในทาง ซึ่งอาจจะทำให้คนอื่นสะดุดและล้มลง การล่อลวงให้ทำบาปหรือทำให้คนคนหนึ่งเริ่มไม่ไว้ใจและทิ้งผู้ที่เขาควรจะเชื่อและเชื่อฟัง"

คำอธิบายเหล่านี้ของคำว่าทำสามารถนำไปใช้กับการกระทำของพฤติกรรมฝักใฝ่ทางเพศกับเด็ก แน่นอนหลักการของการไม่ทำร้ายเด็กสามารถที่จะนำไปใช้กับช่วงกว้างของการกระทำการละเมิดเด็กและมัทธิว 18:10 ทำให้กรณีเหล่านี้ต่อต้านใครก็ตามที่ทำร้ายเด็กไม่ว่าด้วยรูปแบบใดก็ตาม

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับผู้ที่มีพฤติกรรมฝักใฝ่ทางเพศกับเด็ก?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries