settings icon
share icon
คำถาม

ลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งคืออะไร?

คำตอบ


ลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งคือมุมมองที่ว่า พระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งและทุกคน และทุกคนและทุกสิ่งเป็นพระเจ้า ลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งจะคล้ายกับลัทธิที่เชื่อพระเจ้าหลายองค์ (ความเชื่อในพระเจ้าหลายองค์) แต่นอกเหนือจากนั้น ลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าหลายองค์ยังจะสอนว่าทุกสิ่งเป็นพระเจ้า ต้นไม้เป็นพระเจ้า หินเป็นพระเจ้า สัตว์เป็นพระเจ้า ท้องฟ้าเป็นพระเจ้า ดวงอาทิตย์เป็นพระเจ้าท่านก็เป็นพระเจ้า ฯลฯ ลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งคือสมมุติฐานที่อยู่เบื้องหลังลัทธิหลายอย่างและศาสนาเทียมเท็จ (เช่นศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาจำนวนหนึ่ง ความเป็นเอกภาพต่างๆและลัทธิการรวมตัวกันและ ผู้ศรัทธานับถือ"พระแม่ธรรมชาติ" )

พระคัมภีร์สอนลัทธิความเชื่อพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งหรือ ไม่ ไม่ได้สอน สิ่งที่หลายคนสับสนเข้าใจว่าลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งเป็นหลักคำสอนของการทรงอยู่ทุกหนแห่งของพระเจ้า

เพลงสดุดี 139:7-8 “ข้าพระองค์จะไปไหน ให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้ หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นพระพักตร์ของพระองค์ ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์ พระองค์ทรงสถิตที่นั่น”

พระเจ้าทรงประทับอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งหมายถึง พระองค์ทรงประทับอยู่ทุกหนแห่ง ไม่มีสถานที่ใดในจักรวาลที่พระเจ้าไม่ทรงประทับอยู่ นี้ไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกับความเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่ง พระเจ้าทรงประทับอยู่ทุกหนแห่ง แต่ไม่ได้ทรงเป็นทุกสิ่ง ใช่ พระเจ้าทรง "ประทับอยู่" ในต้นไม้ และภายในคน แต่นั่นไม่ได้ทำให้คิดว่าต้นไม้หรือบุคคลนั้นกลายเป็นพระเจ้า ลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งไม่ได้เป็นไปตามความเชื่อในพระคัมภีร์

ข้อเท็จจริงในพระคัมภีร์ที่ชัดเจนต่อต้านลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่ง คือเป็นคำสั่งที่นับไม่ถ้วนให้ต่อต้านการบูชารูปเคารพ พระคัมภีร์ห้ามการเคารพบูชารูปเคารพ, เทวดานางฟ้า, สิ่งของเกี่ยวกับสวรรค์ สิ่งของในธรรมชาติเป็นต้น ถ้าลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งเป็นความจริง มันจะไม่ผิดที่จะบูชาวัตถุดังกล่าว เพราะที่จริงแล้ววัตถุนั้นก็เป็นพระเจ้า ถ้าลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งเป็นความจริง การเคารพบูชาหินหรือสัตว์จะนับได้ว่าถูกต้องเทียบเท่าการนมัสการพระเจ้าในฐานะทรงเป็นองค์ฝ่ายวิญญาณที่เรามองไม่เห็น พระคัมภีร์ประกาศชัดเจนเสมอต่อต้านการนับถือรูปเคารพ เป็นข้อเท็จจริงที่สรุปได้ว่าต่อต้านลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่ง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลัทธิที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries