settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเลือก?

คำตอบ


ในขณะที่มีแนวความคิดมากมายว่าการทรงเลือกมีความหมายอะไรอย่างแท้จริงเมื่อเกี่ยวกับความรอด ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้เชื่อได้รับเลือกนั้นไม่อาจโต้แย้งได้ (โรม8:29-30, เอเฟซัส1:4-5,11, 1 เธสะโลนิกา 1:4) กล่าวอย่างง่ายๆ คือ หลักการเรื่องการทรงเลือกก็คือว่าพระเจ้าทรงเลือก กำหนด คัดเลือก กำหนดไว้ล่วงหน้าไว้แล้วว่าใครจะได้รับความรอด สิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของบทความนี้เพื่อพิจารณาว่าการได้รับเลือกเป็นอย่างไร แต่คำถามคือ "ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันเป็นหนึ่งในผู้ได้รับเลือก" คำตอบนั้นง่ายเหลือเกินคือ เชื่อ

พระคัมภีร์ไม่มีสักที่ที่แนะนำให้เราต้องกังวลเกี่ยวกับสถานะของเราในการได้รับเลือกเลือกกับการไม่ได้รับเลือก แต่พระเจ้าทรงเรียกให้เราเชื่อรับพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดโดยพระคุณผ่านความเชื่อ (ยอห์น 3:16, เอเฟซัส 2:8-9) หากผู้หนึ่งที่วางใจในพระเยซูเพียงผู้เดียวอย่างแท้จริงสำหรับความรอดผู้นั้นจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเลือก ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อรับประกันว่าจะได้รับเลือกหรือการได้รับเลือกทำให้เกิดความเชื่อ นั่นคือข้อถกเถียงกันอีกเรื่องหนึ่ง แต่สิ่งที่แน่นอนคือความเชื่อนั้นเป็นหลักฐานของการได้รับเลือก ไม่มีใครสามารถรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้นอกจากพระเจ้าดึงเขาหรือเธอเข้ามาหาพระองค์ (ยอห์น6:44) พระเจ้าทรงเรียกหรือชักนำผู้ที่พระองค์ทรงกำหนดไว้หรือเลือกไว้ล่วงหน้าแล้ว (โรม8:29-30) ความรอดโดยความเชื่อจะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากการทรงเลือกจากพระเจ้าสูงสุด ดังนั้นการรักษาความเชื่อเป็นหลักฐานของการทรงเลือก

แนวความคิดของผู้หนึ่งที่ต้องการได้รับความรอดแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเลือก เป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยสำหรับพระคัมภีร์เลย ไม่มีใครแสวงหาแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าด้วยตัวเอง (โรม3:10-18) ผู้ที่ไม่มีพระคริสต์คือผู้ที่ตาบอดต่อความต้องการความรอด (2 โครินธ์4:4) การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อพระเจ้าทรงเริ่มดึงคนคนหนึ่งมาหาพระองค์เอง เป็นพระเจ้าที่ทรงเปิดตาและให้ความกระจ่างแกจิตใจต่อผู้ที่ต้องการพระเยซูคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอด คนคนหนึ่งไม่สามารถสำนึกผิดได้ (เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับบาปและความต้องการต่อความรอด) เว้นแต่พระเจ้าประทานการสำนึกผิดให้ (กิจการ11:18) ดังนั้นหากคุณเข้าใจแผนการแห่งความรอดของพระเจ้า ตระหนักถึงความต้องการของคุณต่อสิ่งนี้และรู้สึกถูกกระตุ้นให้รับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ ให้คุณเชื่อแล้วคุณจะได้รับความรอด

ถ้าคุณได้รับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณแล้ว วางใจในพระองค์เพียงผู้เดียวสำหรับความรอดและเชื่อว่าการเสียสละชีวิตของพระองค์คือค่าไถ่บาปทั้งหมดสำหรับบาปของคุณ ขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเลือก

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเลือก?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries