settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมเราจึงไม่ควรฆ่าตัวตาย?

คำตอบ


จิตใจของข้าพเจ้าห่วงหาบรรดาคนที่คิดที่จะจบชีวิตของตัวเองโดยการฆ่าตัวตาย ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้น จิตใจของคุณอาจจะเต็มไปด้วยอารมณ์ต่าง ๆ เช่น ความรู้สึกสิ้นหวังและท้อแท้ คุณอาจจะรู้สึกเหมือนอยู่ในหลุมลึก และสงสัยว่าจะมีแสงแห่งความหวังที่จะช่วยให้สิ่งต่าง ๆ นั้นดีขึ้นหรือไม่ ไม่มีใครห่วงใยหรือเข้าใจคุณเลย ชีวิตนี้ช่างไม่น่าอยู่เอาเสียเลย.... ใช่หรือไม่?

อารมณ์ที่บั่นทอนนี้เกิดขึ้นได้กับหลาย ๆ คนในบางช่วงเวลา เมื่อข้าพเจ้ามีความรู้สึกตกต่ำนั้น จะมีคำถามขึ้นมาในใจว่า “นี่หรือคือน้ำพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงสร้างฉันขึ้นมา?" "พระเจ้านั้นเล็กเกินกว่าจะช่วยฉันได้หรือ?" “ปัญหาของฉันใหญ่เกินไปสำหรับพระองค์หรือ?"

ข้าพเจ้ายินดีจะบอกคุณว่า ถ้าคุณใช้เวลาเพียงสักนิด คิดใคร่ครวญให้พระเจ้าเข้ามาเป็นพระเจ้าจริง ๆ ในชีวิตคุณตั้งแต่บัดนี้ พระองค์จะทรงสำแดงให้คุณรู้ว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เพียงใด! "เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้" (ลูกา 1:37) บางที รอยแผลเป็นจากอดีตอันแสนเจ็บปวด อาจจะมีผลมาจากความรู้สึกที่เต็มไปด้วยการถูกปฏิเสธ หรือถูกทอดทิ้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้สึกสงสารตัวเอง โกรธ ขมขื่น ต้องการหาทางแก้แค้น หวาดกลัว ฯลฯ และจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดของคุณให้มีปัญหาตามมา อย่างไรก็ตาม การฆ่าตัวตายเป็นเพียงการทำให้คนที่คุณรักเจ็บปวดโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เขาเจ็บเลย และนั่นจะเป็นรอยแผลเป็นทางอารมณ์ที่พวกเขาจะต้องทนอยู่กับมันตลอดชั่วชีวิต

ทำไมฉันจึงไม่ควรฆ่าตัวตาย? เพื่อนเอ๋ย ไม่ว่าชีวิตคุณจะเลวร้ายอย่างไร ยังมีพระเจ้าแห่งความรักกำลังรอคอยคุณอยู่ เพียงคุณอนุญาตให้พระองค์เข้ามานำชีวิตคุณให้ผ่านอุโมงค์แห่งความสิ้นหวัง และนำคุณไปสู่ทางแห่งความสว่างอันบรรเจิดได้ พระองค์ทรงเป็นความหวังที่แน่นอนของคุณ นามพระองค์นั้นคือ พระเยซูคริสต์

พระเยซูองค์นี้แหละ เป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงปราศจากบาป และจะอยู่กับคุณ ในเวลาที่คุณถูกปฏิเสธและได้รับการดูหมิ่น ผู้พยากรณ์อิสยาห์ ได้เขียนถึงพระองค์ว่า “เพราะท่านได้เจริญขึ้นต่อพระพักตร์พระองค์อย่างต้นไม้อ่อน และเหมือนรากแตกหน่อมาจากพื้นดินแห้ง ท่านไม่มีรูปร่างหรือความสวยงาม ซึ่งเราทั้งหลายจะมองท่าน และไม่มีความงามที่เราจะพึงปรารถนาท่าน ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเจ็บปวด และคุ้นเคยกับความเจ็บไข้ และดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ ท่านถูกดูหมิ่น และเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่าน แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลาย และหอบความเจ็บปวดของเราไป กระนั้นเราทั้งหลายก็ยังถือว่าท่านถูกตี คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้น ตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี เราทุกคนได้เจิ่นไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเอง และพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคน” ( อิสยาห์ 53:2-6)

เพื่อนเอ๋ย พระเยซูทรงทนทุกข์กับการเหล่านี้ก็เพื่อบาปของคุณจะได้รับการยกโทษ! ไม่ว่าความผิดที่คุณแบกรับอยู่ จะหนักหนาสาหัสเพียงใด เพียงขอให้คุณรู้ว่าพระองค์จะทรงอภัยให้คุณ เพียงแค่คุณกลับใจใหม่อย่างถ่อมสุภาพ (หันหลังจากความบาป และหันหน้าหาพระเจ้า) “และจงร้องทูลเราในวันทุกข์ยากลำบาก เราจะช่วยกู้เจ้า และเจ้าจะถวายพระสิริแก่เรา” ( สดุดี 50:15) ไม่มีอะไรที่คุณเคยทำจะเลวร้ายเกินกว่าพระเยซูจะยกโทษให้ไม่ได้ ผู้รับใช้บางท่านที่พระองค์ทรงเลือกในพระคัมภีร์ ก็เป็นคนที่เคยกระทำบาปอย่างมหันต์ เช่น ฆ่าคน (โมเสส) มีชู้ (กษัตริย์ดาวิด) ทำร้ายร่างกายและจิตใจผู้อื่น (อัครทูตเปาโล) แต่พวกเขาก็ยังได้รับการให้อภัยและได้รับชีวิตใหม่ อันสมบูรณ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า “ขอทรงล้างข้าพระองค์จากความบาปผิดให้หมดสิ้น และทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์” ( สดุดี 51:2). "เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น" (2 โครินธ์ 5:17).

ทำไมคุณจึงไม่ควรฆ่าตัวตาย? เพื่อนเอ๋ย พระเจ้าพร้อมเสมอที่จะซ่อมแซมสิ่งที่ “แตกหัก” ... หากคุณคิดว่าชีวิตที่คุณมีอยู่ในตอนนี้ คุณอยากจะจบชีวิตโดยการฆ่าตัวตาย ผู้พยากรณ์อิสยาห์ได้เขียนไว้ว่า “พระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจ พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจ และร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย และบอกการเปิดเรือนจำออกให้แก่ผู้ที่ถูกจำจอง หรือ การเบิกตา แต่ฮีบรูว่า การเปิด เพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า และวันแห่งการแก้แค้นของ พระเจ้าของเรา เพื่อเล้าโลมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ เพื่อจัดให้บรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์ในศิโยน เพื่อประทานมาลัยแทนขี้เถ้าให้เขา น้ำมันแห่งความยินดีแทนการไว้ทุกข์ ผ้าห่มแห่งการสรรเสริญแทนจิตใจที่ท้อถอย เพื่อคนจะเรียกเขาว่าต้นก่อหลวงแห่งความชอบธรรม ที่ซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้เพื่อพระองค์จะทรงสำแดงพระสิริของพระองค์” ( อิสยาห์ 61:1-3)

โปรดเข้ามาหาพระเยซู และให้พระองค์ฟื้นฟูความชื่นชมยินดีให้คุณ และคุณจะมีชีวิตที่ใช้การได้เมื่อคุณได้ไว้วางใจในพระองค์ และให้พระองค์ทรงเริ่มต้นทำงานใหม่ในชีวิตของคุณ “ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์ และชูข้าพระองค์ไว้ด้วยเต็มพระทัย” “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเบิก ริมฝีปากของข้าพระองค์ และปากของข้าพระองค์จะสำแดงการสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์มิได้ทรงปีติยินดีในเครื่องสัตวบูชา ถึงข้าพระองค์จะถวายเครื่องเผาบูชา พระองค์จะมิได้พอพระทัย เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำ จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดูถูก” ( สดุดี 51:12, 15-17)

คุณจะรับพระเจ้าเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและผู้เลี้ยงดูของคุณหรือไม่? พระองค์พร้อมที่จะทรงให้ความคิดและย่างก้าวของคุณในแต่ละวัน อย่างที่เขียนไว้ในพระคำของพระองค์ว่า “เราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไป เราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้า ด้วยจับตาเจ้าอยู่” ( สดุดี 32:8). "และพระองค์จะทรงเป็นเสถียรภาพแห่งเวลาของเจ้า ทรงเป็นความรอด สติปัญญา และความรู้อันอุดม ความยำเกรงพระเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติของเขา” ( อิสยาห์ 33:6) ในพระคริสต์ แม้คุณจะยังคงต้องดิ้นรนในชีวิต แต่ตอนนี้คุณจะมี ความหวัง พระองค์คือ “มีเพื่อนที่แสร้งทำเป็นเพื่อน แต่มีมิตรบางคนที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้อง” ( สดุดี 18:24) ขอให้พระคุณขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอยู่กับคุณในช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจของคุณ

ถ้าคุณปรารถนาจะไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ ให้กล่าวถ้อยคำดังนี้ในใจ ต่อพระเจ้าว่า “ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าต้องการพระองค์ในชีวิตของข้าพเจ้า โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทำลงไป ข้าพเจ้าขอมอบความเชื่อไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ และข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า โปรดชำระล้างข้าพเจ้าให้สะอาด โปรดรักษาข้าพเจ้า และฟื้นฟูความชื่นชมยินดีในชีวิตของข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณสำหรับความรักที่พระองค์ทรงมีต่อข้าพเจ้า และสำหรับการยอมวายพระชนม์ของพระเยซูเพื่อข้าพเจ้าจะได้ชีวิตนิรันดร์" ขออธิษฐานขอบพระคุณในนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน.

คุณได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเพราะสิ่งที่คุณได้อ่านพบจากที่นี่ใช่หรือไม่? ถ้าใช่.. กรุณาคลิกปุ่ม “ฉันได้รับพระคริสต์เข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันนี้”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมเราจึงไม่ควรฆ่าตัวตาย?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries