settings icon
share icon
คำถาม

ทำอย่างไรฉันจะไม่ไปลงนรก?

คำตอบ


การไม่ไปลงนรกนั้นทำได้ง่ายกว่าที่คุณคิด บางคนเชื่อว่าพวกเขาต้องเชื่อฟังบัญญัติสิบประการเพื่อชีวิตของพวกเขาจะไม่ไปลงนรก บางคนเชื่อว่าพวกเขาต้องปฏิบัติตามประเพณีและพิธีกรรมบางอย่างเพื่อที่จะไม่ต้องไปลงนรก บางคนเชื่อว่าไม่มีทางที่เราสามารถรู้แน่ชัดว่าเราจะไปลงนรกหรือไม่ ไม่มีมุมมองใดในมุมมองเหล่านี้ที่ถูกต้อง

พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนมากว่าบุคคลสามารถเลี่ยงพ้นไม่ต้องไปลงนรกหลังความตายได้อย่างไร พระคัมภีร์บรรยายว่านรกเป็นสถานที่ที่น่าสะพรึงกลัวและน่าสยดสยอง

คำว่านรก อธิบายว่าเป็น "บึงไฟนิรันดร์" (มัทธิว 25:41) "บึงไฟที่ไม่รู้ดับ" (มัทธิว 3:12) "ความอับอายและถูกดูหมิ่นเหยียดหยามตลอดกาล" (ดาเนียล 12:2) สถานที่ที่ "ไฟนรกที่ไม่มีวันดับ" (มาระโก9:44-49) และ "ความพินาศตลอดกาล" (2 เธสะโลนิกา 1:9)

วิวรณ์ 20:10 อธิบายนรกเป็น "บึงไฟกำมะถันที่ลุกโชน" ที่ซึ่งคนชั่วร้าย "ทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์" เห็นได้ชัดว่านรกเป็นสถานที่ที่เราควรจะเลี่ยงให้พ้น

จึงมีนรกอยู่ ทำไม และพระเจ้าส่งบางคนไปลงนรกทำไม พระคัมภีร์สอนเราว่าพระเจ้า "ได้ทรงเตรียม" นรกไว้สำหรับปีศาจแลทูตสวรรค์ที่ล้มลงในบาป หลังจากที่พวกเขาก่อกบฏเป็นปฏิปักษ์พระองค์ (มัทธิว 25:41) บรรดาผู้ที่ปฏิเสธข้อเสนอการให้อภัยโทษจาก

พระเจ้า จะประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับมารและทูตสวรรค์ที่ล้มลงในบาป

จำเป็นต้องมีนรกทำไม ความบาปทุกอย่างเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้า (เพลงสดุดี 51:4) และเพราะพระเจ้าคือองค์นิรันดร์และไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นโทษมหันต์และตลอดกาลก็สมควรแล้ว นรกเป็นสถานที่ที่การทรงความยุติธรรมที่บริสุทธิ์ และชอบธรรมของพระเจ้าถูกขจัดออกไป นรกเป็นที่ที่พระเจ้าทรงประณามความบาปและบรรดาผู้ที่ปฏิเสธพระองค์

พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่าเราทุกคนได้ทำบาป (ปัญญาจารย์ 7:20 โรม 3:10-23) ดังนั้นผลที่ตามมาเราทุกคนสมควรที่จะไปลงนรก

ดังนั้นทำอย่างไรเราจะไม่ไปลงนรก เพราะมีโทษมหันต์และตลอดกาลพอแล้ว หนทางเดียวจึงต้องชดใช้ด้วยคุณค่าอนันต์และประเมินไม่ได้ พระเจ้าได้ทรงบังเกิดในสภาพมนุษย์คือพระเยซูคริสต์ ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเรา ทรงสอนเราและทรงเยียวยารักษา แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นราชกิจสูงสุดของพระองค์ พระเจ้าทรงสภาพเป็นมนุษย์ (ยอห์น 1:1, 14) เพื่อที่พระองค์จะทรงสิ้นพระชนม์แทนเรา พระเยซู ผู้ทรงสภาพพระเจ้าในรูปแบบมนุษย์ ทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขน ในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้า ความตายของพระองค์ทรงคุณค่าอนันต์เป็นนิจนิรันดร์ในการชำระบาป (1 ยอห์น 2:2)

พระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ยอมรับว่าความตายของพระองค์เป็นการชดใช้บาปของเราอย่างสมบูรณ์ที่สมบูรณ์และความยุติธรรม

พระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกคนที่เชื่อในพระเยซู (ยอห์น 3:16) ไว้วางใจในพระองค์ผู้เดียวเป็นพระผู้ช่วยให้รอด (ยอห์น 14:6) จะได้รับความรอดและไม่ไปลงนรก

พระเจ้าไม่ทรงต้องการให้ใครสักคนไปลงนรก (2 เปโตร 3:9) นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าทรงสละพระชนม์ สมบูรณ์และเพียงพอเพื่อเห็นแก่พวกเรา ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะไปลงนรก จงต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ นี่เป็นเรื่องง่ายอย่างที่กล่าวแล้ว

จงทูลพระเจ้าว่าคุณรู้ว่าคุณเป็นคนบาปและคุณสมควรที่จะตกนรก ประกาศยอมรับต่อพระเจ้าว่าคุณไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ ขอรับเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงจัดเตรียมความรอดแก่คุณและการปลดปล่อยให้หลุดพ้นจากนรก เพียงมีความเชื่อ ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด นี่เป็นวิธีที่คุณสามารถเลี่ยงพ้นไม่ต้องตกนรก!

English

คุณได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเพราะสิ่งที่คุณได้อ่านพบจากที่นี่ใช่หรือไม่? ถ้าใช่.. กรุณาคลิกปุ่ม “ฉันได้รับพระคริสต์เข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันนี้”

กลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำอย่างไรฉันจะไม่ไปลงนรก?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries