settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้วมีความหมายว่าอย่างไร (2 โครินธ์ 5:17) ?

คำตอบ


สิ่งทรงสร้างใหม่ได้มีอธิบายไว้ใน 2 โครินธ์ 5:17 คือ “ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” คำว่า “ฉะนั้น” เตือนให้เรานึกถึงข้อ 14 – 16 ที่เปาโลบอกเราว่าผู้เชื่อทุกคนได้ตายกับพระคริสต์แล้วและไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป ชีวิตของเราไม่อยู่ในฝ่ายโลกอีกต่อไปแต่ตอนนี้ชีวิตของเราอยู่ในฝ่ายจิตวิญญาณ “ความตาย” ของเราเป็นลักษณะบาปเก่าที่ถูกตรึงไว้กับไม้กางเขนด้วยกันกับพระคริสต์ มันถูกฝังไว้กับพระองค์และเช่นเดียวกันกับที่พระบิดาทรงให้พระองค์ฟื้นคืนพระชนม์ ดังนั้นเราก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายและ “ดำเนินตามชีวิตใหม่” (โรม 6:4) คนนั้นที่ได้เป็นคนใหม่ซึ่งเป็นขึ้นมาจากความตายคือสิ่งที่เปาโลอ้างถึงใน 2 โครินธ์ 5:17 ว่าเป็น “สิ่งทรงสร้างใหม่”

เพื่อที่จะเข้าใจถึงสิ่งทรงสร้างใหม่ ประการแรกเราต้องเข้าใจว่าแท้จริงแล้วมันคือสิ่งทรงสร้างที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้า พระธรรมยอห์น 1:13 บอกเราว่าการบังเกิดใหม่นี้เกิดขึ้นโดยน้ำพระทัยของพระเจ้า เราไม่ได้สืบทอดอุปนิสัยใหม่และเราไม่ได้ไม่ได้ตัดสินใจที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่หรือพระเจ้าไม่เพียงแค่ทำความสะอาดอุปนิสัยเก่าของเราแต่พระองค์สร้างสรรค์สิ่งที่ใหม่และมีลักษณะเฉพาะตัว การทรงสร้างใหม่เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดซึ่งเกิดมาจากความว่างเปล่าเช่นเดียวกับการที่ทั้งจักรวาลถูกสร้างขึ้นจากความว่างเปล่า (ex nihilo) โดยพระเจ้าและมีเพียงพระผู้สร้างเท่านั้นที่สามารถบรรลุผลสำเร็จเช่นนี้ได้

ประการที่สอง “สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป” คำว่า “เก่า” หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของอุปนิสัยเก่าของเราคือตามความเย่อหยิ่ง การรักความบาป การยึดมั่นต่องาน ความคิดเห็นในอดีตของเรา นิสัยและความปรารถนาต่างๆ ของเรา ที่สำคัญกว่านั้นคือเราได้สูญเสียสิ่งที่เรารักมากที่สุดนั้นคือการรักตัวเองเหนือสิ่งอื่นใดโดยการคิดว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรม การยกตัวเองขึ้นและการใช้เหตุผลหรือข้ออ้างสนับสนุนการกระทำของตัวเรา สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการทรงสร้างใหม่จะเริ่มมองที่พระคริสต์เป็นอันดับแรกแทนที่จะเริ่มมองที่ตัวเอง สิ่งเก่าได้ตายไปแล้วและถูกตรึงไว้บนไม้กางเขนด้วยกันกับอุปนิสัยบาปของเรา

ตามมาด้วยสิ่งเก่าๆ ที่ได้ล่วงไปแล้ว “นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” สิ่งเก่าที่ตายแล้วมีการแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยชีวิตและพระสิริของพระเจ้า จิตวิญญาณที่เกิดใหม่มีความปิติยินดีในสิ่งต่างๆ ของพระเจ้าและเกลียดชังสิ่งต่างๆ ของเนื้อหนังและของโลกนี้ จุดมุ่งหมาย ความรู้สึก ความปรารถนาและความเข้าใจของเรานั้นสดใหม่และแตกต่างไปจากเดิม เรามองโลกแตกต่างออกไป พระคัมภีร์เป็นเหมือนหนังสือเล่มใหม่เสมอเพราะถึงแม้ว่าเราจะเคยอ่านพระคัมภีร์มาแล้วหลายต่อหลายครั้ง เราก็ยังได้เรียนรู้สิ่งสวยงามใหม่ๆ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนหรือที่เราสงสัยแต่ไม่เคยเข้าใจ อุปนิสัยทั้งหมดของเราดูเหมือนจะเปลี่ยนไปสำหรับเราและดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในโลกใหม่ สวรรค์และโลกเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ใหม่ ทุกสิ่งในตอนนี้ประหนึ่งว่ากำลังกล่าวสรรเสริญพระเจ้า เราเองมีความรู้สึกใหม่ต่อทุกคน มีความรักรูปแบบใหม่ต่อครอบครัวและเพื่อน มีความเมตตาครั้งใหม่ต่อศัตรูที่ไม่เคยมีมาก่อนและมีความรักครั้งใหม่ที่มีต่อมวลมนุษย์ บาปที่เราเคยยึดมั่นในเวลานี้เราปรารถนาที่จะกำจัดมันไปตลอดกาล เรา “ได้สลัดทิ้งตัวตนเก่าๆ พร้อมกับความประพฤติเดิมแล้ว” (โคโลสี 3:9) และได้สวม “สภาพใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง” (เอเฟซัส 4:24)

แล้วคริสเตียนที่ยังคงทำบาปอยู่เรื่อยๆ ละ เราต้องเข้าใจก่อนว่าการทำบาปอยู่เรื่อยๆ นั้นแตกต่าง จากการเลือกที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในบาปต่อไป คงไม่มีใครไปถึงความสมบูรณ์แบบที่ปราศจากบาปในชีวิตนี้ แต่คริสเตียนที่ได้รับการไถ่นั้นจะได้รับการชำระให้พ้นจากบาป (ทำให้บริสุทธิ์) ในทุกๆ วัน เราจะทำบาปน้อยลงและเกลียดบาปมากขึ้นทุกครั้งที่เราล้มลง ใช่ เรายังคงทำบาปแต่มิใช่ด้วยความเต็มใจและเรากระทำมันน้อยลงเรื่อยๆ ในขณะที่เราเติบโตมากขึ้น ตัวตนใหม่ของเราเกลียดบาปที่ยังเกาะกุมเราอยู่ ความแตกต่างคือสิ่งทรงสร้างใหม่ไม่ได้เป็นทาสของบาปอีกต่อไปเหมือนอย่างที่เราเคยเป็น ตอนนี้เราหลุดพ้นจากบาปและมันไม่มีอำนาจเหนือเราอีกต่อไป (โรม 6: 6-7) ตอนนี้เราได้รับฤทธิ์อำนาจและความชอบธรรม ตอนนี้เรามีทางเลือกที่จะ “ให้บาปครอบงำ” หรือถือว่าเรา “ได้ตายต่อบาปและมีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์” (โรม 6:11-12) ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เรามีฤทธิ์อำนาจที่จะเลือกอย่างหลัง

สิ่งทรงสร้างใหม่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ ก่อตัวขึ้นในความคิดของพระเจ้าและสร้างขึ้นโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์และเพื่อพระสิริของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้วมีความหมายว่าอย่างไร (2 โครินธ์ 5:17) ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries