settings icon
share icon
คำถาม

เกิดอะไรขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีโอกาสได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระเยซู? พระเจ้าจะลงโทษคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ไหม?

คำตอบ


คนทุกคนต้องรายงานตัวต่อพระเจ้าไม่ว่าเขาจะ “ได้ยินเกี่ยวกับพระองค์” หรือไม่ พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยสำแดงพระองค์อย่างชัดเจนผ่านทางธรรมชาติ (โรม 1:20) และในจิตใจของมนุษย์ ปัญหาคือมนุษย์เป็นคนบาป เราทั้งหลายปฏิเสธที่จะรู้จักกับพระเจ้า และขัดขืนพระองค์ (โรม 1:21-23) หากไม่ใช่เพราะพระคุณของพระเจ้าแล้ว พระองค์คงจะปล่อยให้เราทำตามใจบาปตามความปรารถนาของเราเอง และปล่อยให้เราพบว่าชีวิตที่อยู่ห่างจากพระองค์เป็นชีวิตที่ใช้การไม่ได้และหาดีไม่ได้อย่างไร นั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงทำกับผู้ที่ปฏิเสธพระองค์ (โรม 1:24-32)

ตามความเป็นจริงแล้ว มันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีบางคนไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพระเจ้า แต่ปัญหาคือพวกเขาปฏิเสธสิ่งที่ได้ยินและสิ่งที่ปรากฏชัดเจนในธรรมชาติ เฉลยธรรมบัญญัติ 4:29 ประกาศว่า “แต่ ณ ที่นั่นแหละท่านทั้งหลายจะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ถ้าพวกท่านค้นหาพระองค์ด้วยสุดจิตและสุดใจ พวกท่านจะพบพระองค์” ข้อพระคัมภีร์นี้สอนหลักการสำคัญคือ: ทุกคนที่ค้นหาพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจก็จะพบพระองค์ หากคน ๆ นั้นปรารถนาที่จะได้รู้จักกับพระเจ้าอย่างแท้จริง พระองค์ก็จะทรงเปิดเผยสำแดงพระองค์เองให้เขาได้รู้จัก

ปัญหาคือ “ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า” (โรม 3:11) ผู้คนปฏิเสธที่จะรู้จักพระเจ้าผู้ทรงเปิดเผยสำแดงพระองค์ผ่านทางธรรมชาติและในจิตใจของเขา และตัดสินใจที่จะนมัสการ “พระ” ที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเอง มันเป็นเรื่องโง่มากที่จะมาถกเถียงกันถึงความยุติธรรมของพระเจ้าในการส่งคนที่ไม่มีโอกาสได้ยินพระกิตติคุณแห่งพระคริสต์ไปลงนรก ผู้คนต้องมีความรับผิดชอบต่อพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยสำแดงต่อพวกเขา พระคัมภีร์บอกว่าผู้คนปฏิเสธ ไม่ยอมรับความรู้นี้ ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงยุติธรรมที่ทรงพิพากษาส่งพวกเขาไปยังบึงไฟนรก

แทนที่จะมาเถียงกันเกี่ยวกับชะตากรรมของผู้ที่ไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณ เราในฐานะคริสเตียนควรทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้ยิน เราถูกเรียกให้ประกาศพระกิตติคุณให้กับทุกบรรดาประชาชาติ (มัทธิว 28:19-20; กิจการ 1:8) ความจริงที่ว่าเรารู้ว่าผู้คนปฏิเสธที่จะรู้จักกับพระเจ้าผ่านทางธรรมชาติที่พระองค์ทรงเปิดเผยสำแดง ต้องกระตุ้นให้เราประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์มากขึ้น โดยการยอมรับพระกิตติคุณแห่งพระคุณของพระเจ้าผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นผู้คนจึงจะรอดจากความบาปของเขา และได้รับการช่วยกู้ให้พ้นจากบึงไฟนรกเพราะถูกแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์

หากเราคิดเอาเองว่าผู้ที่ไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณจะได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า เราจะเจอปัญหาใหญ่แน่นอน หากคนที่ไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณได้รับความรอดแล้วละก็ … เราควรแน่ใจว่าจะต้องไม่ให้ใครได้ยินพระกิตติคุณเลย สิ่งที่แย่ที่สุดที่เราสามารถจะทำได้คือแบ่งปันพระกิตติคุณกับใครสักคนหนึ่งเพื่อให้เขาปฏิเสธมันเสีย แต่หากเราทำเช่นนั้นจริงเขาก็จะต้องถูกลงโทษ คนที่ไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณจะต้องถูกลงโทษ ไม่เช่นนั้นการประกาศพระกิตติคุณก็ไม่มีความหมาย ทำไมเราจะต้องเสี่ยงให้คนปฏิเสธพระกิตติคุณเพื่อให้เขาถูกลงโทษ – ในเมื่อก่อนหน้านั้นเขาก็รอดอยู่แล้วเพราะไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณเลย?

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เกิดอะไรขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีโอกาสได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระเยซู? พระเจ้าจะลงโทษคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries