settings icon
share icon
คำถาม

มีสิ่งที่เรียกว่าความชั่วที่จำเป็นมีอยู่หรือ?

คำตอบ


ดีทริช บอนฮอฟเฟอร์ (Dietrich Bonhoeffer) เคยเขียนไว้ว่า “อะไรที่แย่ไปกว่าการทำชั่วคือการเป็นคนชั่ว” คำเหล่านี้ใช้ในการปกป้องการกระทำของเขาในเค้าโครงต่อการลอบสังหารอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง การลอบสังหารเป็นสิ่งที่ชั่วแต่บางคนรวมถึงบอนฮอฟเฟอร์จะเรียกว่าเป็นความชั่วที่จำเป็น ในแง่ของความชั่วที่ร้ายแรงกว่าของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แนวคิดที่ว่า “ความชั่วที่จำเป็น” มีการสนับสนุนไว้ในพระคัมภีร์หรือไม่

สิ่งแรกเราน่าจะกำหนดให้คำจำกัดความแก่คำว่าชั่ว มีการใช้คำนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทในพระคัมภีร์คือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติและความบกพร่อง (ไม่ดี) ในพฤติกรรมทางด้านศีลธรรม ในพระธรรมอิสยาห์ 45:7 มีการอ้างอิงถึงการที่พระเจ้าสร้างความชั่วคือ “เราปั้นความสว่างและสร้างความมืด เราทำสันติภาพและสร้างวิบัติ เราคือพระเยโฮวาห์ ผู้กระทำสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น” คำว่าชั่วในตอนนี้หมายถึง “ภัยพิบัติ” หรือ “หายนะ” ความสอดคล้องในสิ่งที่ตรงข้ามกันของบทกลอนวางความชั่วไว้ในทางตรงกันข้ามโดยตรงกับสันติสุข ในแง่ที่ว่าพระเจ้านำช่วงเวลาแห่งสันติสุขและช่วงเวลาแห่งปัญหามา

ความชั่วอีกประเภทหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ไม่ดีหรือผิดศีลธรรมนั้นระบุไว้ในมัทธิว 12:35 ที่คน “ดี” นั้นตรงกันข้ามกับคน “ชั่ว” ดูพระธรรมยูดา 3:12, สุภาษิต 8:13, และ 3 ยอห์น 1:11 เช่นเดียวกัน

ทั้งสองคำอธิบายนี้ควรได้รับการตรวจสอบตามคำถามเกี่ยวกับ “ความชั่วที่จำเป็น” คือโยนาห์เป็นผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าทรงเรียกให้ประกาศการพิพากษาเหนือเมืองนีนะเวห์ (โยนาห์ 1:2) แทนที่จะเชื่อฟัง โยนาห์พยายามที่จะหนีจากเรือ พระเจ้าได้ส่งพายุที่โหมกระหน่ำแก่เรือและผู้คนในเรือหนีเอาชีวิตรอด ผลคือโยนาห์ตกลงที่จะถูกโยนลงจากเรือและเมื่อเขาสัมผัสโดนน้ำ พระเจ้าให้ปลาขนาดใหญ่รอเพื่อที่จะกลืนเขาเข้าไปและเก็บเขาไว้สามวัน พายุและเวลาในท้องปลานั้น “ชั่วร้าย” (ในแง่ของ “หายนะ”) สำหรับโยนาห์แต่เป็นความชั่วที่ “จำเป็น” เพื่อนำโยนาห์ออกจากการไม่เชื่อฟังของเขา ไม่ใช่เพียงแค่โยนาห์ที่ได้รับการฟื้นฟู แต่ทั้งเมืองนีนะเวห์ได้รับความรอด (โยนาห์ 3:10)

มีผู้คนในพระคัมภีร์ประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ซึ่งทำสิ่งที่พวกเขารู้ว่าผิดเพื่อนำมาซึ่งการสังเกตเห็นที่ “ดี” หนึ่งตัวอย่างคือกษัตริย์ซาอูลผู้นำมาเหนือตัวเองเพื่อถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแทนที่จะรอซามูเอล ซาอูลรู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดที่จะถวายเครื่องบูชา แต่เขาให้เหตุผลว่าการถวายเครื่องบูชา (เพื่อพระเกียรติของพระเจ้า) นั้นดีกว่าการไม่ถวาย พระเจ้าไม่ได้มองแบบนั้น ผลของการไม่เชื่อฟังของซาอูลเป็นการศูนย์เสียในตอนท้ายของอาณาจักรของเขา (1 ซามูเอล 13:8 – 14)

นานๆ ครั้งที่ใครสักคนจะถกเถียงว่าการโกหกไม่ได้เป็นความชั่วทางศีลธรรม แต่ในสองกรณีในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม การโกหกตามมากด้วยผลลัพธ์ทางบวก นางผดุงครรภ์ชาวฮีบรูปรากฎว่าได้รับการอวยพรจากพระเจ้าหลังจากที่โกหกฟาโรห์ (อพยพ 1:15 – 21) และการกระทำของพวกเขาเป็นไปได้ที่จะช่วยชีวิตเด็กชายชาวฮีบรูหลายคน โสเพณีราหับโกหกกษัตริย์เมืองเยรีโคเพื่อปกป้องผู้สอดแนมชาวฮีบรูที่ซ่อนอยู่บนหลังคาบ้านของเธอ (โยชูวา 2:5) หลังจากนั้นพระเจ้าละเว้นราหับและครอบครัวของเธอเมื่ออิสราเอลทำลายเมืองเยรีโค คำโกหเหล่านี้เป็น “ความชั่วที่จำเป็น” หรือไม่ เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะสังเกตว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ไม่เอาผิดโดยเฉพาะกับคำโกหกเหล่านั้น นางผดุงครรภ์ชาวฮีบรูได้เลือกที่จะเชื่อฟังคำบัญชาของพระเจ้าเหนือคำบัญชาของฟาโรห์ พระเจ้าไม่ได้อวยพรพวกเขาสำหรับการโกหกแต่สำหรับการที่พวกเขาเชื่อฟังพระองค์ ราหับได้รับการละเว้นไม่ใช่เพราะว่าเธอโกหกแต่เพราะเธอได้ต้อนรับผู้สอดแนมด้วยความเชื่อ (โยชูวา 6:17, ฮีบรู 11:31) ความเป็นจริงการโกหกของเธอเป็นแผนในการซ่อนพวกเขา ถ้าเธอไม่ได้โกหก เป็นได้ว่าผู้สอดแนมเหล่านี้จะถูกฆ่า เว้นแต่ว่าพระเจ้าจะแทรกแซงด้วยอีกวิธีการหนึ่ง การถกเถียงกันที่คล้ายกันอาจจะมีขึ้นสำหรับสถานการณ์ของนางผดุงครรภ์ ในกรณีใดก็ตามไม่ว่าจะคำโกหกใดก็ตามสามารถเห็นได้น้อยกว่าความชั่วทั้งสองที่เป็นไปได้

การทำชั่วของนางผดุงครรภ์นั้นจำเป็นไหม การทำชั่วของราหับนั้นจำเป็นไหม “ความจำเป็น” เป็นการยืดออก แม้ว่าผลลัพธ์ตอนท้ายจะเป็นบวก แม้ว่าการโกหกดูเหมือนว่าให้ประโยชน์แก่ใครบางคน สิ่งที่นางผดุงครรภ์และราหับทำเป็นความบาปและความบาปเหล่านั้นเป็นความบาปที่พระเยซูรับไว้ที่กางเขน (อิสยาห์ 53:6)

นานๆ ครั้งถ้าไม่เคยเลยที่ใครสักคนจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ความชั่วทั้งสองเป็นตัวเลือกเดียวที่มีอยู่ อาจจะเป็นสิ่งที่เราถูกบังคับให้ทำนนั้นไม่น่าพอใจสำหรับเราหรือการต่อต้านการพิพากษาที่ดีกว่าของเรา แต่เราได้รับข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าปรารถนาให้มีความบริสุทธิ์ในคนของพระองค์ (1 เปโตร 1:15) ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะ “จำเป็น” สำหรับเราเลยที่จะกระทำบาป

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มีสิ่งที่เรียกว่าความชั่วที่จำเป็นมีอยู่หรือ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries