settings icon
share icon
คำถาม

สามารถกล่าวได้อย่างไรว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์ในเมื่อเราก็ยังคงต้องตาย

คำตอบ


ประสบการณ์ใกล้ตายคือเมื่อคนคนหนึ่งอยู่ในจุดที่ใกล้ความตาย และในระหว่างการฟื้นตัวนั้นได้รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปนั้นเป็นประสบการณ์ที่วิญญาณออกจากร่างกายหรือเห็นนิมิตเกี่ยวสวรรค์หรือนรก ไม่มีข้อสนับสนุนที่เฉพาะเจาะจงในพระคัมภีร์เกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตาย ขณะเดียวกันก็มีหลายคนใช้ 2 โครินธ์ 12:2-5 เพื่อเป็นข้อยืนยันจากเนื้อหาในพระคัมภีร์เกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตาย อย่างไรก็ตามนี่เป็นการใช้เสรีภาพอย่างมากในการตีความและเป็นการสันนิษฐานว่าชายคนนั้น (เชื่อได้ว่าเป็นเปาโล) ใกล้ตายหรือตายไปแล้วเมื่อเขาพบว่าตัวเองอยู่ในสวรรค์ ไม่มีตรงไหนในตอนนี้ที่กล่าวว่าชายคนนั้นได้ตายไปแล้วหรือได้เข้าใกล้ความตาย แต่สิ่งนี้ที่พระคัมภีร์บอกคือเป็นนิมิตที่พระเจ้าทรงให้แก่ชายคนนั้นเกี่ยวกับสวรรค์ ไม่ใช่ประสบการณ์ใกล้ตาย

ดังที่กล่าวไว้ว่าไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะทรงให้นิมิตเกี่ยวกับสวรรค์แก่คนที่ใกล้ตายหรือแก่ใครก็ตาม อย่างไรก็ตามเพื่อทำให้หลักการของพระคัมภีร์นั้นครบถ้วน นิมิตจึงไม่ใช่ประสบการณ์เชิงบรรทัดฐานโดยทั่วไปสำหรับคริสเตียน

เราต้องระมัดระวังอย่างมากในการหาเหตุผลสนับสนุนประสบการณ์ของเรา วิธีการทดสอบที่สำคัญของประสบการณ์ใดๆ ก็ตามก็คือการเปรียบเทียบสิ่งนั้นกับพระคัมภีร์ ซาตานนั้นพร้อมเสมอที่จะหลอกลวงและบิดเบือนความคิดของผู้คน “การทำเช่นนั้นไม่ประหลาดเลย เพราะว่าซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์ของความสว่าง เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ผู้ปรนนิบัติของซาตาน จะปลอมตัวเป็นผู้ปรนนิบัติของความชอบธรรม บั้นปลายของพวกเขาจะเป็นไปตามการกระทำของเขา” (2 โครินธ์ 11:14-15)

เนื่องจากพระคัมภีร์ไม่ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตาย และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถแสดงถึงความน่าเชื่อถือได้ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถยอมรับความถูกต้องสมควรของประสบการณ์ใกล้ตายตามคุณค่าที่ได้กำหนดไว้ ถึงกระนั้นก็คงจะเป็นการรุนแรงเกินไปที่จะกล่าวว่าประสบการณ์ใกล้ตายทั้งหมดเป็นประสบการณ์ปลอม เป็นจินตนาการ หรือเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับซาตาน แต่ก็ยังมีข้อกังวลเป็นอย่างมากตามคำสอนของพระคัมภีร์เกี่ยวกับความถูกต้องของประสบการณ์ใกล้ตาย นอกจากนี้คำอธิบายใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตายต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตามความจริงในพระคัมภีร์ ถ้าประสบการณ์นั้นมาจากพระเจ้า สิ่งนั้นก็จะเป็นไปในทางเดียวกันกับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยในพระวจนะของพระองค์และในท้ายที่สุดก็จะนำพระสิริมาสู่พระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

สามารถกล่าวได้อย่างไรว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์ในเมื่อเราก็ยังคงต้องตาย
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries