settings icon
share icon
คำถาม

ประตูแคบนั้นแคบเพียงใด?

คำตอบ


ประตูแคบนั้นเป็นการอ้างถึงองค์พระเยซูคริสต์ในมัทธิว 7:13 – 14 และลูกา 13:23 – 24 พระเยซูเปรียบเทียบประตูแคบกับ "ถนนกว้าง" ซึ่งนำไปสู่ความพังทลาย (นรก) และกล่าวว่า "คนมากมาย" จะอยู่บนถนนนั้น แต่ในทางกลับกันพระเยซูกล่าวว่า "ประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย" สิ่งนี้แท้จริงแล้วหมายความว่าอย่างไร คนที่มี "มากมาย" นั้นมากมายเพียงใดและคนที่มี "น้อยนิด" นั้นน้อยเพียงใด

ประการแรกเราต้องเข้าใจว่าพระเยซูคือประตูที่ทุกคนต้องเดินผ่านเพื่อจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ ไม่มีทางอื่นเพราะพระองค์เพียงผู้เดียว "เป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต" (ยอห์น 14:6) ทางสู่ชีวิตนิรันดร์นั้นถูกจำกัดอยู่เพียงแค่เส้นทางเดียวคือพระคริสต์ โดยการตระหนักเช่นนี้ทางนั้นแคบเพราะว่าเป็นทางเดียวและโดยการเปรียบเทียบกันแล้วคนจำนวนน้อยนิดจะเข้าสู่ประตูแคบ คนอีกจำนวนมากมายจะพยายามหาทางที่จะไปหาพระเจ้า พวกเขาจะพยายามไปถึงผ่านทางกฎและขอบังคับที่กำหนดขึ้นมาโดยมนุษย์ผ่านทางศาสนาเทียมเท็จหรือผ่านทางการพยายามด้วยตนเอง คนเหล่าซึ่งเป็น "คนมากมาย" จะตามถนนที่กว้างที่นำไปสู่ความพังทลายชั่วนิรันดร์ ในขณะที่แกะซึ่งได้ยินเสียงของผู้เลี้ยงที่ดีและตามพระองค์ไปตามทางแคบไปสู่ชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 10:7 – 11)

ในขณะที่จะมีการเปรียบเทียบคนน้อยนิดที่ไปยังประตูแคบกับคนจำนวนมากมายที่อยู่บนถนนกว้าง จะยังคงมีคนจำนวนมากมายมหาศาลซึ่งจะติดตามผู้เลี้ยงที่ดี อัครทูตยอห์นเห็นคนจำนวนมากมายมหาศาลนี้ในนิมิตของเขาในพระธรรมวิวรณ์คือ "ต่อจากนั้นมา ข้าพเจ้าก็มองดู และ ดูเถิด คนมากมายเหลือคณนามาจากทุกเผ่าพันธุ์ ทุกชาติทุกภาษา คนเหล่านั้นสวมเสื้อสีขาว ถือใบตาลยืนอยู่หน้าพระที่นั่ง และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก คนเหล่านั้นร้องเสียงดังว่า "ความรอดขึ้นอยู่กับพระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั่ง และขึ้นอยู่กับพระเมษโปดก"" (วิวรณ์ 7:9 – 10)

การเข้าสู่ประตูแคบนั้นไม่ใช่สิ่งที่ง่าย พระเยซูได้ทรงกระทำให้ชัดเจนเมื่อพระองค์แนะนำผู้ติดตามของพระองค์ให้ "มุ่งมั่น" ที่จะกระทำเช่นนั้น คำที่แปลคำว่า "มุ่งมั่น" ในภาษากรีกคือ agonizomai ซึ่งเราได้เป็นคำภาษาอังกฤษคือคำว่า agonize (ดิ้นรน) สิ่งที่เกี่ยวข้องคือผู้ที่แสวงหาการเข้าประตูแคบต้องกระทำเช่นนั้นโดยการต่อสู้ดิ้นรนและด้วยความตึงเครียด เหมือนกับนักวิ่งที่ไปยังเส้นชัยอย่างตึงเครียด กล้ามเนื้อทั้งหมดตึงและใช้ความพยายามทั้งหมดของเขา แต่เราต้องชัดเจนในที่นี้ ไม่มีความพยายามใดๆ ที่ช่วยเราให้รอด ความรอดคือโดยพระคุณของพระเจ้าผ่านทางของประทานคือความเชื่อ (เอเฟซัส 2:8 – 9) ไม่มีใครเลยที่จะเข้าสู่สวรรค์ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเข้าไป แต่การเข้าประตูแคบยังเป็นสิ่งที่ยากเพราะการคัดค้านของความหยิ่งทะนงของมนุษย์ ธรรมชาติแห่งการรักความบาปและการคัดค้านของมารซาตานและโลกที่อยู่ภายใต้การคงบคุมของมัน ทั้งหมดคือการต่อสู้ของเราในการติดตามการดำเนินชีวิตนิรันดร์

การคะยั้นคะยอเพื่อมุ่งมั่นที่จะเข้านั้นเป็นคำสั่งที่จะต้องสารภาพและเข้าสู่ประตูและไม่ใช่เพียงแค่ยืนมองดู คิดถึงมันและบ่นว่ามันเล็กเกินไปหรือยากเกินไปหรือแคบอย่างไม่ยุติธรรม เราต้องไม่ถามว่าทำไมผู้อื่นถึงไม่เข้า เราต้องไม่มีข้ออ้างหรือความชักช้า เราต้องไม่เป็นห่วงเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่จะเข้าหรือไม่เข้า เราต้องมุ่งมั่นไปข้างหน้าแล้วเข้าไป ฉะนั้นเราต้องคะยั้นคะยอผู้อื่นให้มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่ประตูแคบก่อนที่จะสายเกินไป

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ประตูแคบนั้นแคบเพียงใด?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries