settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้าได้สัญญาว่าจะไม่ให้เรามากว่าที่เราจะรับไหวใช่หรือไม่?

คำตอบ


1 โครินธ์ 10:13 กล่าวว่า "ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อท่านถูกทดลองนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้" พระคัมภีร์ข้อนี้สอนเราถึงหลักการที่มหัศจรรย์ ถ้าเราเป็นของพระองค์ พระเจ้าจะไม่อนุญาตให้ความยากลำบากที่เราไม่สามารถทนได้เข้ามาในชีวิตของเรา การทดลองและการทดสอบที่มาสู่เรา พระเจ้ายังคงสัตย์ซื่อกับเรา พระองค์จะหาวิธีการที่จะให้เราอดทนต่อการทดสอบ เราไม่ต้องยอมให้กับความบาป เราสามารถเชื่อฟังพระเจ้าในทุกกรณี

ฉะนั้น เรามีกำลังใจจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตคริสเตียน คำอธิษฐาน "ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย" (มัทธิว 6:13) จะได้รับคำตอบ อย่างไรก็ตาม พระสัญญาเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่พบเจอกับความทุกข์ยาก ในทางตรงกันข้ามพระเยซูกล่าวว่า "ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก" (ยอห์น 16:33a) กุญแจสำคัญอยู่ในคำต่อไปนี้ "แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว" (ยอห์น 16:33b)

เปาโลและเพื่อนร่วมทางของเขาเหนื่อยมาก เมื่อเขาได้นำข่าวประเสริฐเข้าไปในพื้นที่ใหม่ๆ นี่คือคำพยานของเขา "พี่น้องทั้งหลาย เราอยากให้ท่านทราบถึงความทุกข์ยากที่เกิดแก่เราในแคว้นเอเชียซึ่งทำให้เราหนักใจเหลือกำลัง จนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอดมาได้ ที่จริงเราคาดว่าเราถึงที่ตายแล้ว แต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อมิให้เราไว้ใจในตนเอง แต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงฟื้นจากความตาย" (2 โครินธ์ 1:8 – 9) ดูเหมือนว่าเปาโลได้รับการทดลองที่เหนือกว่าที่เขาจะทนได้ "เหนือกว่าอย่างมาก" ข้อเท็จจริงนี้นำเราไปสู่ความจริงอีกอย่างหนึ่ง กำลังของเรามีไว้เพื่ออดทนต่อการทดสอบและการทดลองว่าไม่ได้มาจากตัวเราเอง แต่มาจากพระเจ้า เป็นสิ่งที่ชัดเจนที่เปาโลจะกล่าวต่อไป "ที่จริงเราคาดว่าเราถึงที่ตายแล้ว แต่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อมิให้เราไว้ใจในตนเอง แต่ให้ไว้ใจในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทั้งปวงฟื้นจากความตาย" (2 โครินธ์ 1:9) เปาโลต่อด้วยการสรรเสริญรพระเจ้าสำหรับการปลดปล่อยของพระองค์ (ข้อที่ 10) และเป็นการเน้นย้ำประสิทธิภาพของคำอธิษฐานของคริสตจักร (ข้อ 11)

อะไรที่มายังเรา อะไรที่ทดลองเรา เหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับเรา เรามีความสามารถในการเอาชนะได้โดยพลังอำนาจของพระเจ้า ในทุกสิ่งนั้นเราสามารถทำให้สำเร็จได้ ด้วยชัยชนะแห่งพระวิญญาณผ่านทางพระคริสต์ ความจริงคือเราต้องการ "ทางหนีทีไล่" อยู่บ่อยครั้ง การดำเนินชีวิตนั้นยาก แต่เราสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยความมั่นใจในพระสัญญาแห่งพระเมตตาของพระเจ้า

"เรามีชัยเหลือล้น" ในพระคริสต์ (โรม 8:37) "และเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ ท่านทั้งหลายจะรับศักดิ์ศรีเป็นมงกุฎที่ร่วงโรยไม่ได้เลย" (1 ยอห์น 5:4) การที่จะ "เอาชนะ" การทดสอบและการทดลองของโลกคือ การมีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านี้ เหมือนอย่างดาวิด ด้วยกำลังจากพระเจ้ามีอำนาจเหนือโกลิอัท แผนการความชั่วและในกรณีที่ไม่น่าเห็นด้วยจะไม่ประสบความสำเร็จ "เขาได้ให้ข้าพเจ้าทุกข์ยากอย่างหนักตั้งแต่หนุ่มๆมา แต่เขายังเอาชนะข้าพเจ้าไม่ได้" (สดุดี 129:2) เราได้รับบททดสอบเพราะว่ามีจุดประสงค์ เรามียุทธพันธ์ทั้งชุดของพระเจ้าและสิทธิพิเศษในการอธิษฐาน และพระเจ้าจะจัดการที่บททดสอบของเราและจะไม่ชนะความเชื่อของเรา ตำแหน่งของเราในฐานะบุตรของพระเจ้านั้นมั่นคง เราจะผ่านบททดสอบได้อย่างปรกติ "เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้" (โรม 8:38 – 39)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้าได้สัญญาว่าจะไม่ให้เรามากว่าที่เราจะรับไหวใช่หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries