settings icon
share icon
คำถาม

จะมีคนไปสวรรค์หรือนรกมากกว่ากัน?

คำตอบ


คำถามที่ว่าระหว่างจะมีคนมากกว่าที่สวรรค์หรือนรกได้ถูกตอบโดยพระเยซูเองในบทความที่สั้นกระชับ "จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่ และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก เพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย" (มัทธิว 7:13 — 14)

เฉพาะผู้ที่รับพระคริสต์และผู้ที่เชื่อในพระองค์ได้รับสิทธิ์ในการเป็นบุตรของพระเจ้า (ยอห์น 1:12) ดังที่เป็นเช่นนั้น ของรางวัลของชีวิตนิรันดร์มาจากพระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวเท่านั้น เพื่อทุกคนที่เชื่อ พระองค์ได้กล่าวว่า "เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา" (ยอห์น 14:6) ไม่ใช่โดยมูฮัมหมัด พระพุทธเจ้าหรือพระเทียมเท็จที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา ไม่ใช่สำหรับผู้ที่อยากจะได้หนทางที่ง่ายในการไปสวรรค์ ในขณะยังใช่ชีวิตทางโลกในโลกนี้ พระเยซูช่วยเฉพาะผู้ที่เชื่อในพระองค์อย่างเต็มที่ในฐานะที่พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด (กิจการ 4:12)

ฉะนั้นอะไรคือประตูสองประตูในมัทธิว 7:13 — 14 เป็นทางเข้าที่แตกต่างกันสอง "ทาง" ประตูกว้าง นำไปยังทางที่กว้าง ประตูแคบนำไปยังทางที่แคบ ทางที่แคบเป็นทางของพระเจ้าและทางกว้างเป็นทางที่ไม่ใช่ของพระเจ้า ทางกว้างคือทางที่ง่าย น่าดึงดูดใจและกระตุ้นให้เกิดการปล่อยตัวไปตามทางของโลก มีการอนุญาตเช่นนั้น ในทางกว้างๆ ของโลกด้วยกฎ ข้อจำกัด และสิ่งที่ต้องการเพียงน้อยนิด ความอดกลั้นเรื่องความบาปถูกกระตุ้น ไม่มีการศึกษาพระคำของพระเจ้าและมาตรฐานของพระองค์ไม่ได้ถูกทำตาม ทางนี้ไม่ได้ต้องการการเติบโตอย่างเต็มที่ในฝ่ายวิญญาณ ไม่มีบุคลิกทางด้านฝ่ายวิญญาณ ไม่มีการให้คำมั่นสัญญาและไม่มีการเสียสละ เป็นทางที่ง่ายที่จะตาม "การบาปนั้นตามวิถีของโลก ตามเจ้าแห่งย่านอากาศ คือวิญญาณที่ครอบครองอยู่ในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟัง" (เอเฟซัส 2:2) "คนเราดูเหมือนถูก แต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณา" (สุภาษิต 14:12)

ผู้ที่เทศนาเกี่ยวกับข่าวประเสริฐอย่างรอบคอบซึ่ง "ทุกทางนำไปสู่สวรรค์" เทศนาเกี่ยวกับข่าวประเสริฐที่แตกต่างออกไปจากที่พระเยซูเทศนาอย่างเต็มที่ ประตูแห่งความเห็นแก่ตัว การหมกมุ่นอยู่กับตัวเองและมีความภูมิใจในความคิดเรื่องการที่เราบริสุทธิ์กว่าพระเจ้า เป็นประตูกว้างของโลกที่นำไปสู่นรก ไม่ใช่ประตูแคบที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ หลายๆ คนดำเนินชีวิตโดยการตามมวลชนผู้ที่อยู่บนถนนกว้าง ทำสิ่งที่คนอื่นๆ ทำและเชื่อในสิ่งที่คนอื่นๆ เชื่อ

ทางแคบคือทางที่ยาก เป็นทางที่เรียกร้องมากเกินควร เป็นทางที่คุณจะรู้ว่าคุณไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้และต้องพึ่งพาพระเยซูคริสต์เพียงผู้เดียวเท่านั้น ที่จะทำให้คุณรอดได้ เป็นทางแห่งการปฏิเสธตัวเองและกางเขน ความจริงที่ว่าบางคนค้นพบว่าทางของพระเจ้ามีความหมายว่าเป็นการค้นหาความขะมักเขม้น "เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วย สิ้นสุดใจของเจ้า" (เยเรมีย์ 29:13) ประเด็นคือจะไม่มีใครสะดุดหรือหลงทางผ่านเข้าไปยังประตูแคบโดยบังเอิญ มีคนถามพระเยซูว่า "พระองค์เจ้าข้า คนที่รอดนั้นน้อยหรือ" พระองค์ตรัสแก่เขาทั้งหลายว่า "ท่านทั้งหลายจงเพียรเข้าไปทางประตูคับแคบ เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่า คนเป็นอันมากจะพยายามเข้าไป แต่จะเข้าไม่ได้" (ลูกา 13:23 — 24)

หลายคนจะหาทางเข้าไปยังประตูแคบนั้น ประตูแห่งความรอดแต่ "จะไม่สามารถทำได้" พวกเขาไม่เต็มใจที่จะวางใจในพระเยซูเพียงผู้เดียว พวกเขาไม่เต็มใจที่จะจ่ายราคา เป็นราคาที่สูงเกินไป สำหรับที่พวกเขาจะสละโลกนี้ ทางของพระเยซูคือทางของกางเขนและทางของกางเขนคือทางของการปฏิเสธตัวเอง พระเยซูกล่าวว่า "ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกทุกวัน และตามเรามา เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด ผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด" (ลูกา 9:23 — 24)

พระเยซูรู้ว่าจะมีหลายคนเลือกประตูกว้างและทางกว้าง ซึ่งนำไปสู่การพังทลายและนรก คล้ายๆ กันพระองค์กล่าวว่า จะมีน้อยคนที่เลือกประตูแคบ ตามมัทธิว 7:13 — 14 ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีคนมากกว่าที่นรก คำถามนี้สำหรับคุณคือ คุณกำลังอยู่บนถนนเส้นไหน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

จะมีคนไปสวรรค์หรือนรกมากกว่ากัน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries