settings icon
share icon
คำถาม

เงินกับการแต่งงาน

คำตอบ


พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงถึงการจัดการการเงินในการแต่งงาน แต่หลักการเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยานั้นได้รวมทุกมุมมองของการแต่งงานไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือหลักการที่เริ่มต้นมาโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าในเอเฟซัส 5:22-33 และโคโลสี 3:18-19 นั้นกล่าวไว้สำหรับทุกด้านของความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา สิ่งนี้หมายถึงความสมดุลฝ่ายวิญญาณภายในความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสสำหรับทุกมุมมองนั้นได้รับอิทธิพลโดยตรงจากความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าของคู่สมรส ในความสัมพันธ์ใดๆ ก็ตามมีทั้งความเชื่อมโยงจากการอวยพรและความเชื่อโยงจากการต่อสู้ดิ้นรนและหลักการเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของคู่สมรสแต่ละคนในการดำเนินชีวิตภายใต้การเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า

คูแต่งงานทั้งสองคนนำมาซึ่งความเข้มแข็งและความอ่อนแอ หล่อหลอมลักษณะนิสัยส่วนตัวมาเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถตกลงกันได้ ซึ่งนี่เป็นวิธีการเข้าใจคำสั่งของพระเจ้าและของขวัญแห่งพระคุณ การตัดสินใจทางด้านการเงินที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของครอบครัวคือการมีความรับผิดชอบร่วมกัน ไม่ว่าแหล่งของสิ่งที่พระเจ้าจัดหาให้คืออะไร ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ด้านการงานของสามีหรือภรรยา หรือของทั้งคู่ ทรัพย์สินที่เก็บสะสมนั้นเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งสองฝ่าย หลักการสำคัญของการตัดสินใจเกี่ยวกับการเงินก็คือ “จงทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” (1 โครินธ์ 10:31, โรม 14:8, โคโลสี 3:23-24)

อย่างไรก็ตามโดยธรรมชาติของการแต่งงานของคนสองคนในพระคริสต์นั้นได้รับการเข้าใจว่าสามีเป็นผู้มีอำนาจในท้ายที่สุด เขามีความรับผิดชอบต่อพระเจ้าเพื่อนำและชี้ทางให้แก่ครอบครัวของเขา ในขณะที่ความรับผิดชอบของภรรยาของเขาคือการยอมจำนนต่อเขาและเป็นผู้ช่วยเขา ในขอบเขตเรื่องเงินในการแต่งงาน สิ่งนี้อาจจะหมายถึงสามีเป็นผู้ควบคุมสมุดเช็คแต่เพียงผู้เดียว ทำการจ่ายบิลต่างๆ และดูแลเกี่ยวกับเงินออมของครอบครัว รวมถึงการลงทุนและการให้ ในขณะเดียวกันก็ปรึกษากับภรรยาและรับการสนับสนุนจากเธอในการตัดสินใจทางด้านการเงิน อาจจะมีความหมายตามหลักการที่ตั้งไว้ที่ว่าเขามอบหมายหน้าที่นี้ให้แก่ภรรยาของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเธอมีความสุขหรือเป็นผู้ที่เหมาะสมมากกว่าในรายละเอียดของขอบเขตทางด้านการเงิน และที่เธอจะได้รับมอบให้ดูแลรายละเอียดด้านการเงินของ “ธุรกิจครอบครัว” แต่สามียังคงมีความรับผิดชอบที่จะตรวจสอบการดำเนินการนั้นๆ สุดท้ายแล้วคู่สมรสที่คุยกันได้อย่างลงตัวในเรื่องมุมมองทางด้านการเงินของครอบครัวมักจะเป็นคู่ที่มีการสื่อสารที่ดีและเคารพซึ่งกันและกัน

ท้ายที่สุดในด้านการเงินสำหรับการแต่งงาน เราก็ได้รับจากหลักการเช่นในลูกา 6:38 ซึ่งกล่าวว่ายิ่งเราให้อย่างอิสระมากเท่าไร เราก็จะได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่มากเท่านั้น สิ่งนี้หมายถึงว่ามีความเกี่ยวพันธ์ระหว่างการให้ที่เราทำเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและการอวยพรที่เราได้รับกลับมา ทั้งทางฝ่ายวิญญาณและทางด้านการเงิน เราไม่สามารถที่จะให้พระเจ้าได้มากกว่า ยิ่งเรามีความสัตย์ซื่อในการให้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้ามากเท่าไร เราก็ยิ่งพบว่าสิ่งที่เราสะสมไว้จะทวีคูณและแน่นอนว่าจะมากกว่าความเพียงพอจนถึงความอุดมสมบูรณ์Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถาม เงินกับการแต่งงาน
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries