settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการบริหารการเงินของท่านไว้ว่าอย่างไร?

คำตอบ


พระคัมภีร์มีเรื่องที่จะพูดมากมายเกี่ยวกับการบริหารการเงิน เมื่อพูดถึงการกู้ยืมจงดูหนังสือสุภาษิต 6:1-5; 20:16; 22:7, 26-27 (คนมั่งคั่งปกครองเหนือคนยากจน และคนขอยืมก็เป็นทาสของคนให้ยืม… จงอย่าให้สัญญาค้ำประกัน, เป็นผู้ค้ำประกัน หากท่านไม่มีอะไรจ่าย, ทำไมท่านจึงจะยอมให้เขาเอาเตียงนอนของท่านไปเล่า?) เกี่ยวกับการติดสินบน จงดูหนังสือสุภาษิต 17:8; 18:16; 21:14; 28:21; 17:23 (คนชั่วร้ายรับสินบนจากอกเสื้อเพื่อผันแปรทางแห่งความยุติธรรม) เกี่ยวกับความมั่งคั่ง จงดูหนังสือสุภาษิต 10:15; 11:4; 18:11; 23:5; 28:20 “คนที่สัตย์ซื่อจะได้รับพรมากมาย แต่ผู้ที่รีบมั่งคั่งจะไม่มีโทษหามิได้”

เกี่ยวกับการเป็นคนเกียจคร้านและการเงิน จงดูหนังสือสุภาษิต 6:6-11 “คนเกียจคร้านเอ๋ย ไปหามดไป๊ พิเคราะห์ดูทางของมัน และจงฉลาด โดยปราศจากผู้หัวหน้า เจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครอง มันเตรียมอาหารของมันในฤดูแล้ง และส่ำสมของกินของมันในฤดูเกี่ยว คนเกียจคร้านเอ๋ย เจ้าจะนอนนานเท่าใด เมื่อไรเจ้าจะลุกขึ้นจากหลับ หลับนิด เคลิ้มหน่อย กอดมือพักนิดหน่อย และความจนจะมาเหนือเจ้าอย่างคนจร และความขัดสนอย่างคนถืออาวุธ” เกี่ยวกับการไร้ประโยชน์ของความมั่งคั่ง จงดูหนังสือปัญญาจารย์ 5:8-6:12 (ข้อ 5:10 กล่าวว่า “คนรักเงินย่อมไม่อิ่มเงิน และคนรักสมบัติไม่รู้จักอิ่มกำไร นี่ก็อนิจจังด้วย”) และหนังสือ 1 ทิโมธี 6:6-11 ด้วย เกี่ยวกับการให้ จงดูหนังสือ ลูกา 6:38; 2 โครินธ์ 9:6-15 (ข้อ 6-7 “นี่แหละ คนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อย คนที่หว่านมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มา ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี”)

เกี่ยวกับการเป็นผู้ดูแล จงดูหนังสือลูกา16:1-13 (ข้อ 11 “เหตุฉะนั้น ถ้าท่านทั้งหลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรม ใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ให้แก่ท่านเล่า”) และหนังสือยากอบ 1:17 เราต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูคนในครอบครัวของเราด้วย หนังสือ 1 ทิโมธี 5:8 กล่าวว่า “แต่ถ้าแม้ผู้ใดไม่เลี้ยงดูวงศ์ญาติของตน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในบ้านเรือนของตน ผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธความเชื่อเสียแล้ว และชั่วยิ่งกว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีก”

สรุปว่า พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการบริหารการเงิน? คำตอบสามารถสรุปได้เป็นคำ ๆ เดียวคือ – สติปัญญา เราจะต้องฉลาดในการใช้จ่ายเงิน เราจะต้องเก็บเงินเอาไว้บ้างแต่ไม่ใช่เก็บหวงไว้โดยไม่ใช้จ่ายเลย เราต้องใช้จ่ายเงินบ้าง แต่ต้องมีการไตร่ตรองและควบคุม เราจะต้องถวายคืนให้กับพระเจ้า - ด้วยความชื่นชมยินดีและเหมือนกับเป็นการถวายเครื่องบูชา เราจะต้องใช้เงินของเราเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น แต่ต้องมีการไตร่ตรองและเป็นการทรงนำของพระวิญญาณของพระเจ้า การร่ำรวยไม่ใช่ความผิด แต่การรักเงินเป็นสิ่งผิด การยากจนไม่ใช่ความผิด แต่การใช้จ่ายเงินอย่างไร้สาระเป็นสิ่งผิด พระคัมภีร์สอนอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับการบริหารเงินว่าให้เราเป็นคนฉลาด

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการบริหารการเงินของท่านไว้ว่าอย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries