settings icon
share icon
คำถาม

มีการเกลียดชังผู้หญิงในพระคัมภีร์ไหม ผู้เกลียดชังผู้หญิงคืออะไร?

คำตอบ


ผู้เกลียดชังผู้หญิงคือบุคคลที่เกลียดชังหรือดูถูกผู้หญิง คำว่าการเกลียดชังผู้หญิงโดยทั่วไปหมายถึงทัศนคติและพฤติกรรมที่ทำให้ด้อยคุณค่า การดูถูกหรือการทารุณกรรมผู้หญิงบนพื้นฐานทางเพศของเขา ตัวอย่างของการเกลียดชังผู้หญิงคือจะเป็นการปฏิบัติกับผู้หญิงเหมือนว่ามีศีลธรรมหรือสติปัญญาด้อยกว่าผู้ชาย การอนุญาตสำหรับการทารุณกรรมผู้หญิงหรือการกล่าวถึงผู้หญิงโดยใช้ภาษาที่แสดงความเกลียดชังหรือภาษาซึ่งดูถูก นักวิจารณ์ของศาสนาคริสต์บางครั้งอ้างว่ามีการเกลียดชังผู้หญิงในพระคัมภีร์ แต่คำกล่าวอ้างดังกล่าวขัดแย้งกันทั้งในพระคัมภีร์และตามประวัติศาสตร์

น่าเสียดายที่คนเหล่านั้นซึ่งกำลังเสาะหาทางเพื่อเปิดเผยการเกลียดชังผู้หญิงในพระคัมภีร์บ่อยครั้งใช้แนวทางที่ผิดเช่นเดียวกับผู้ที่กำลังเสาะหาทางที่จะอธิบายการเกลียดชังผู้หญิงด้วยพระคัมภีร์ นั่นคือพวกเขานำเอาข้อเดี่ยวๆ มาจากบริบทที่ใกล้เคียงกัน การบังคับให้รับธรรมเนียมปฏิบัติที่วัฒนธรรมสมัยใหม่เข้าสู่วัฒนธรรมในอดีตและเพิกเฉยข้อความทั้งหมดที่กำลังหยิบยกขึ้นมา สิ่งที่แย่กว่าคือพวกเขาเพิกเฉยต่อผลกระทบเชิงบวกที่ลึกซึ้งซึ่งศาสนาคริสต์ที่เชื่อตามพระคัมภีร์มีต่อผู้หญิงทั่วโลก

การพิจารณาอย่างง่ายๆ ของบริบทช่วยขจัดคำอ้างของการเกลียดชังผู้หญิงส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์ ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบคือเอเฟซัส 5:22–24 ซึ่งกล่าวว่าผู้ที่เป็นภรรยาจงยอมเชื่อฟังสามี “เหมือนที่ยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า” นักวิจารณ์และผู้เกลียดชังผู้หญิงเช่นเดียวกันต้องการที่จะกล่าวอ้างคำเหล่านั้นนอกเหนือจากบริบทเพื่อสนับสนุนการกล่าวอ้างว่าพระคัมภีร์สอนให้ผู้หญิงต้องเชื่อฟังผู้ชาย อย่างไรก็ตามคำถัดไปเท่านั้นสั่งให้สามีที่จะรักภรรยาของเขา “เช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร” (เอเฟซัส 5:25) และรักพวกเขา “เหมือนร่างกายของตนเอง” ดูแลและทะนุถนอมพวกเขาเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงทำเพื่อคริสตจักรของพระองค์ (เอเฟซัส 5:28–30) การพิจารณาว่าพระคริสต์ทรงทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้สาวกของพระองค์ (ยอห์น 13:5) และทรงบัญชาให้เราทำเช่นเดียวกัน (ยอห์น 13:13–16) แม้แต่เสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อเห็นแก่พวกเขา (ยอห์น 15:12–14) สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะแสดงให้เห็นถึงเหตุผลอันสมควรจากการตีความของผู้เกลียดชังผู้หญิงด้วยพระธรรมเอเฟซัสบทที่ 5

การเกลียดชังผู้หญิงเป็นการต่อต้านคำสอนของพระคัมภีร์โดยตรง ตามหลักพระคัมภีร์ทุกคนเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติและความสามารถ (กาลาเทีย 3:28) นอกจากนี้ผู้หญิงยังได้รับการปฏิบัติในฐานะบุคคลที่มีค่าและบุคคลที่ควรเคารพทั้งโดยพระคริสต์และคริสตจักรยุคแรก พระเยซูทรงช่วยชีวิตหญิงที่มีความผิดจากผู้ที่กล่าวหาเธอ (ยอห์น 8:9–11) ได้มีการเรียกว่า “พระอาจารย์” โดยมารีและมาร์ธา (ยอห์น 11:28) และทรงสอนผู้หญิงคนหนึ่งอย่างเปิดเผยที่บ่อน้ำ (ยอห์น 4:9–10) ในการต่อต้านแรงกดดันทางสังคม คริสตจักรยุคแรกไม่เพียงแต่ดึงดูดผู้ติดตามที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น (กิจการ 8:12,17:12) แต่พวกเขาหลายคนมีบทบาทสำคัญในการประกาศพระกิตติคุณ (ฟิลิปปี 4:3)

ในหลากหลายแนวทางพระคัมภีร์ได้ตอบโต้การปฏิบัติต่อผู้หญิงซึ่งถูกเกลียดชังอย่างแท้จริงในสมัยก่อนและผลของโลกทัศน์ที่รุนแรงนี้มีการสะท้อนในประวัติศาสตร์ ผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์พระคัมภีร์เกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อผู้หญิงควรพิจารณาสถานะของผู้หญิงในวัฒนธรรมคนนอกศาสนาของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่และในสมัยของคริสตจักรยุคแรก แม้แต่ในยุคสมัยปัจจุบันของเรา คนคนหนึ่งต้องรู้ความแตกต่างทางสถานะของผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีประเพณีแบบคริสเตียนกับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่มีสิ่งนั้น นอกจากนั้นคนคนหนึ่งควรพิจารณาถึงการเกลียดชังผู้หญิงที่น่ากลัวของธุรกิจการค้าเช่นสื่อลามกและการค้าประเวณีซึ่งทั้งสองอย่างนี้ยังคงอยู่ในการคัดค้านคำสั่งในพระคัมภีร์โดยตรง

เช่นเดียวกับปัญหาทางสังคมอื่นๆ อีกมากมาย ศาสนาคริสต์ที่เชื่อตามพระคัมภีร์ได้วางรากฐานที่สำคัญนำไปสู่ความคิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นคุณค่า ความเสมอภาคและเสรีภาพสำหรับผู้หญิง จริยธรรมซึ่งฝังรากในโลกทัศน์ของคริสเตียนส่งผลในระดับที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้หญิงและโอกาสที่วัฒนธรรมซึ่งไม่ใช่ของคริสเตียนที่ไม่เคยถูกนำเสนอเช่นเดียวกันหรือเพียงแต่ได้รับการพิจารณาภายใต้ความกดดันจากวัฒนธรรมที่มีภูมิหลังแบบคริสเตียนเท่านั้น

สิ่งนี้สำคัญเช่นเดียวกันที่จะสังเกตความแตกต่างระหว่างการอธิบายการเกลียดชังผู้หญิงกับการเกลียดชังผู้หญิงที่ได้รับการรับรอง หนังสือประวัติศาสตร์อาจให้รายละเอียดเกี่ยวกับความน่ากลัวของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และกาฬโรคแต่เราไม่เห็นว่านี่เป็นการเห็นชอบด้วยของผู้จัดพิมพ์เกี่ยวกับฮิตเลอร์หรือโรคระบาด มีการอธิบายเกี่ยวกับการเกลียดชังผู้หญิงในพระคัมภีร์อย่างแน่นอนแต่การกระทำเหล่านั้นถูกประณาม ตัวอย่างหนึ่งคือการข่มขืนและการฆาตกรรมภรรยานอกสมรสในผู้วินิจฉัย 19:25–29 การกระทำเช่นนั้นเป็นที่น่าตกใจว่าเป็นสิ่งที่ได้กระตุ้นให้เกิดสงครามกลางเมือง นักวิจารณ์พระคัมภีร์กระตือรือร้นที่จะชี้ไปยังเหตุการณ์ดังกล่าวโดยไม่ได้กล่าวถึงว่าการกระทำในคำถามนั้นได้รับการอธิบายและถูกประณามและไม่ได้รับการสนับสนุน

นอกจากนั้นคำถามเกี่ยวกับการเกลียดชังผู้หญิงในพระคัมภีร์จำเป็นต้องแยกออกจากการที่ไม่ว่าผู้ชายก็ได้พยายามที่จะหักหลังพระคัมภีร์เพื่อแสดงให้เห็นถึงอคติของพวกเขา ในบางครั้งผู้ชายก็พยายามที่จะสนับสนุนการเกลียดชังผู้หญิงโดยใช้วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์และแม้แต่กฎหมายของประเทศ แม้เมื่อมีการตีความที่ไร้สาระเช่นนั้น ทั้งชาวอิสราเอล พระเยซูและ คริสตจักรคริสเตียนยุคแรกต่างก็ไม่ได้แสดงการเกลียดชังผู้หญิงและตามหลักกรอบจริยธรรมของพระคัมภีร์นั้นไม่มีที่ว่างสำหรับการอนุญาตในเรื่องนี้ ในทางนี้พระคัมภีร์ไม่สามารถถูกตำหนิในเรื่องการเกลียดชังผู้หญิงหรือใช้เพื่อให้เหตุผลของเรื่องนี้ ถ้าด้วยสาเหตุใดก็ตามจำเป็นต้องแบ่งพระคัมภีร์ออกจากบริบทและบิดเบือนความหมายที่แสดงให้เห็นในทางตรงกันข้ามคือเพื่อที่จะอ้างการเกลียดชังผู้หญิงในพระคัมภีร์ คนคนหนึ่งต้องแยกข้อความจากส่วนที่เหลือของเนื้อหาและจากศาสนาคริสต์เอง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มีการเกลียดชังผู้หญิงในพระคัมภีร์ไหม ผู้เกลียดชังผู้หญิงคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries