settings icon
share icon
คำถาม

อัครเทวทูตมิคาเอลคือใคร?

คำตอบ


มิคาเอลผู้เป็นอัครเทวทูตได้รับการบรรยายถึงในพระคัมภีร์ในพระธรรมดาเนียล ยูดาห์และวิวรณ์ ในฐานะทูตสวรรค์นักรบผู้มีส่วนร่วมในการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณ คำว่าอัครเทวทูตหมายถึง "ทูตสวรรค์ในลำดับซึ่งสูงที่สุด" ทูตสวรรค์ส่วนมากในพระคัมภีร์มีการพรรณนาว่าเป็นผู้ส่งข้อความแต่มิคาเอลได้รับการบรรยายในพระธรรมทั้งสามเล่มว่าโต้แย้ง ต่อสู้หรือต่อต้านวิญญาณและอาณาเขตชั่วร้าย (ดาเนียล 10:13, 21, ยูดาห์ 1:9, วิวรณ์ 12:7) เราไม่มีภาพเต็มๆ ของทูตสวรรค์ใดๆ และมีเพียงสองอค์ที่มีชื่อในพระคัมภีร์ (อีกองค์หนึ่งคือกาเบรียล) พระคัมภีร์เพียงแต่บอกเป็นนัยถึงท่าทางของพวกท่านในช่วงเหตุการณ์ต่างๆ ของมนุษย์แต่เป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่จะกล่าวว่าอัครเทวทูตมิคาเอลเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลัง

ถึงแม้ว่าท่านจะมีฤทธิ์อำนาจมาก มิคาเอลยังอยู่ภายใต้การยอมจำนนต่อพระเจ้า การพึ่งพาฤทธิ์อำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านเห็นได้ในยูดาห์ 1:9 ทูตสวรรค์ที่ชอบธรรมมีการจัดลำดับและยอมจำนนต่ออำนาจและด้วยเหตุผลนี้พวกท่านเลยมีการนำมาใช้เป็นภาพของการที่ภรรยายอมจำนนต่อสามี (1 โครินธ์ 11:10) โดยคำนึงถึงกำลังของอัครเทวทูตมิคาเอล การยอมจำนนต่อพระเจ้าของท่านคือสิ่งที่สวยงามมากขึ้นไปอีก ถ้าการยอมจำนนของเหล่าทูตสวรรค์เป็นการโต้เถียงสำหรับการยอมจำนนของผู้หญิง เราสามารถเห็นว่าการยอมจำนนนั้นไม่ได้มีความหมายว่าจะเอากำลัง จุดประสงค์และคุณค่าไปจากผู้หญิง

ผู้เผยพระวจนะดาเนียลได้รับการบอกว่าอัครเทวทูตมิคาเอลคือ "เจ้าผู้ครอบครองยิ่งใหญ่ ผู้คุ้มกันชนชาติของท่าน" (ดาเนียล 12:1) ประชากรของดาเนียลคือชาวยิวและข้อเท็จจริงที่ว่ามิคาเอล "คุ้มกัน" พวกเขา ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าได้ตั้งทูตสวรรค์บริสุทธิ์ไว้เหนือประเทศหรือกลุ่มคนต่างๆ ดูเหมือนว่าพวกปีศาจจะมีการปกครองเป็นลำดับขั้นที่คล้ายๆ กัน (ดูดาเนียล 10:20) ข้อเท็จจริงที่ว่ามิคาเอลเป็น "เจ้าผู้ครอบครอง" ระบุว่าเขามีอำนาจในอาณาจักรสวรรค์ ยังคงมีองค์อื่น ดาเนียล 10:13 กล่าวว่ามิคาเอลคือ "เจ้าผู้ครอบครองชั้นหัวหน้าผู้หนึ่ง"

ดูเหมือนว่าอัครเทวทูตมิคาเอลจะมีบทบาทที่เด่นชัดในเหตุการณ์ของวันสิ้นยุค ดาเนียลได้รับการบอกจากทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าช่วงระหว่างวันสิ้นยุคมิคาเอลจะ "ลุกขึ้น" และจะมีช่วงเวลาแห่งปัญหาซึ่งไม่มีที่เปรียบซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงช่วงเวลาทุกข์ลำบากครั้งยิ่งใหญ่ (ดาเนียล 12:1) ชาวอิสราเอลได้รับการรับรองถึงการปกป้องในช่วงเวลานี้ ซึ่งจะตามมาด้วยการเป็นขึ้นมาจากความตายครั้งยิ่งใหญ่ของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วคือสำหรับบางที่จะมีชีวิตนิรันดร์และคนอื่นๆ ที่จะมีความละอายใจชั่วนิรันดร์ (ดาเนียล 12:2) การที่พระเจ้าทรงรับคริสตจักรไปสวรรค์จะกระทำร่วมกับ "เสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์" (1 เธสะโลนิกา 4:16) สิ่งนี้อาจจะเป็นการอ้างอิงถึงมิคาเอล แต่พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุชื่อของท่านโดยเฉพาะตรงนี้

การกล่าวถึงอัครเทวทูตมิคาเอลครั้งสุดท้ายอยู่ในวิวรณ์ 12:7 ในช่วงทุกข์ลำบาก "ขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์ มีคาเอล กับบรรดาทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับพญานาค และพญานาคกับบริวารของมันก็ต่อสู้" มิคาเอลและกองทัพแห่งสวรรค์เอาชนะพญานาค (ซาตาน) และมารถูกโยนลงมาในโลก ที่นั่นซาตานซึ่งโกรธแค้น "ออกไปทำสงครามกับ...คนทั้งหลายที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและยึดถือคำพยานของพระเยซู" (วิวรณ์ 12:17)

มีสงครามฝ่ายวิญญาณที่กำลังต่อสู้กันอยู่เหนือหัวใจและจิตวิญญาณของมนุษยชาติ อัครเทวทูตมิคาเอลเป็นทูตสวรรค์ผู้ครองที่แข็งแกร่งที่ปกป้องอิสราเอลและรับใช้พระเจ้าด้วยการยอมจำนนโดยการทำสงครามกับซาตาน มารสามารถทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุด แต่ "มันไม่มีกำลังพอ" ที่จะเอาชนะกองทัพของสวรรค์ (วิวรณ์ 12:8)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อัครเทวทูตมิคาเอลคือใคร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries