settings icon
share icon
คำถาม

คนที่ป่วยทางจิตจะได้ขึ้นสวรรค์หรือไม่ พระเจ้าแสดงความเมตตาต่อคนที่ปัญญาอ่อน พิการทางจิตใจ ทุพพลภาพหรือพิการทางร่างกายหรือไม่?

คำตอบ


พระคัมภีร์ไม่ได้บอกอย่างเฉพาะเจาะจงถึงคนที่ป่วยทางจิตว่าจะได้ขึ้นสวรรค์หรือไม่อย่างไรก็ตามมีหลักฐานบางอย่างในพระคัมภีร์ล่าวว่าคนที่ไม่สามารถตัดสินใจได้รับการปกคลุมโดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ สิ่งนี้คล้ายกับการเชื่อกันโดยทั่วไปว่าเด็กๆ จะถูกพาไปสวรรค์โดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาตายจนกว่าพวกเขาจะไปถึงจุดที่พวกเขาสามารถตัดสินใจที่จะรับหรือต่อต้านพระคริสต์ ดาวิดมีลูกที่ตายไปและเขาปลอบโยนตัวเองด้วยความคิด "เราจะทำเด็กให้ฟื้นขึ้นมาอีกได้หรือ มีแต่เราจะตามทางเด็กนั้นไป เขาจะกลับมาหาเราหามิได้" (2 ซามูเอล 12:23) ดาวิดรู้ว่าสักวันเขาจะเจอลูกบนสวรรค์ จากคำกล่าวนี้เราสามารถสันนิษฐานได้ว่าทารกและเด็กเล็กนั้นโดยพระคุณของพระเจ้าได้รับปกคลุมสำหรับความรอดโดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

เราสามารถยืนยันได้ว่าคนพิการทางจิตใจได้รับการปกคลุมโดยหลักการนี้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามพระคำของพระเจ้าไม่ได้กล่าวสิ่งนี้อย่างเฉพาะเจาะจง การที่เรารู้จักความรัก พระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าสิ่งนี้ดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับพระลักษณะของพระองค์ ใครก็ตามที่มีความพิการทางจิตใจในระดับที่เขาไม่สามารถรับรู้ถึงสถานะบาปของเขาและเชื่อในพระคริสต์สำหรับความรอดอยู่ในประเภทเดียวกันกับเด็ก ไม่ใช่ว่ามันไม่สมเหตุสมผลที่จะสันนิษฐานว่าคนเหล่านี้จะได้รับความรอดโดยพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าองค์เดียวกัน ผู้ซึ่งช่วยทารกและเด็กเล็ก

ในทุกสิ่งอย่างไรก็ตามเราควรจะระวังไม่ต้องตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาใดๆ ที่พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวอย่างงเฉพาะเจาะจง เรารู้ว่าพระเยซูมาเพื่อรับทุกคนที่พระบิดาทรงมอบไว้กับไว้กับพระองค์และพระองค์จะไม่ให้สักคนเดียวหลงหายไปตามทาง (ยอห์น 6:39) พระเยซูทรงตรัสว่า "เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะทั้งหลายแกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้" (ยอห์น10:28) เราสามารถอุ่นใจได้เมื่อรู้ว่าแผนการของพระเจ้าของเราสมบูรณ์แบบอยู่เสมอ พระองค์มักจะทำสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรมความรักและพระเมตตาของพระองค์เป็นนิรันดร์และไม่มีที่สิ้นสุด

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คนที่ป่วยทางจิตจะได้ขึ้นสวรรค์หรือไม่ พระเจ้าแสดงความเมตตาต่อคนที่ปัญญาอ่อน พิการทางจิตใจ ทุพพลภาพหรือพิการทางร่างกายหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries