settings icon
share icon
คำถาม

ความหมายของกางเขนคืออะไร?

คำตอบ


โดยพื้นฐานแล้วความหมายของกางเขนคือความตาย จากเมื่อศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราชจนกระทั่งคริสตศักราชที่ 4 กางเขนเป็นเครื่องมือของการประหารชีวิตที่มีผลก็คือความตายด้วยวิธีการที่ทรมานและเจ็บปวดมากที่สุด การตรึงที่กางเขนคนคนหนึ่งจะถูกมัดหรือตอกด้วยตะปูลงไปบนกางเขนไม้แล้วปล่อยให้ห้อยอยู่จนกระทั่งตาย จะเป็นการตายอย่างช้าๆ และได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามเพราะพระคริสต์และการตายของพระองค์ที่กางเขน ความหมายของกางเขนทุกวันนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก

ในศาสนาคริสต์กางเขนเป็นทางแยกของความรักและความยุติธรรมของพระเจ้า พระเยซูคริสต์เป็นลูกแกะของพระเจ้าผู้ซึ่งนำบาปของผู้คนในโลกนี้ออกไปทั้งหมด (ยอห์น 1:29) การอ้างอิงถึงพระเยซูว่าเป็นลูกแกะของพระเจ้าชี้กลับไปยังธรรมเนียมเทศกาลปัสกาของชาวยิวในอพยพบทที่ 12 ชาวยิวถูกบัญชาให้เสียสละลูกแกะที่ไม่มีมลทินและทาเลือดของมันไว้ที่เสาประตูของบ้าน เลือดจะเป็นสัญลักษณ์สำหรับทูตสวรรค์แห่งความตายที่จะ "ผ่าน" (ปัสกา) บ้านนั้นไป ทำให้บ้านที่มีเลือดทาไว้นั้นปลอดภัย เมื่อพระเยซูมาหายอห์นเพื่อที่จะรับบัพติศมา ยอห์นจำพระองค์ได้แล้วร้องออกไปว่า "ดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย" (ยอห์น 1:29) ดังนั้นเป็นการรู้เกี่ยวกับตัวเองและแผนการของพระเจ้าสำหรับตัวเองของพระองค์ก็คือการเสียสละเพื่อความบาป

คนคนหนึ่งอาจจะถามว่าทำไมพระเยซูถึงตายในตอนแรก สิ่งนี้เป็นข้อความที่ครอบคลุมพระคัมภีร์คือเรื่องของการช่วยกู้ พระเจ้าสร้างสวรรค์และโลกและพระองค์ทรงสร้างชายและหญิงตามพระฉายของพระองค์และนำเขาไปไว้ในสวนเอเดนเพื่อที่จะเป็นผู้อารักขาของพระองค์ในโลกนี้ อย่างไรก็ตามตามการทดลองของซาตาน (งู) อาดัมและเอวาทำบาปและล้มลงจากพระคุณของพระเจ้า

มากไปกว่านั้นพวกเขายังได้ส่งต่อความบาปนี้ไปยังลูกหลานของเขาฉะนั้นทุกคนสืบทอดความบาปและความผิดจากพวกเขาทั้งสอง พระเจ้าพระบิดาส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อรับสภาพเนื้อหนังของมนุษย์และเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของประชากรของพระองค์ การเกิดจากหญิงพรหมจรรย์พระเยซูหลีกเลี่ยงคำแช่งสาปของการล้มลงนความบาปที่ติดต่อไปถึงมนุษย์คนอื่นทุกคน พระบุตรที่ไม่มีบาปของพระเจ้า พระองค์สามารถที่จะให้การเสียสละซึ่งปราศจากมลทินที่พระเจ้าต้องการได้ ความยุติธรรมของพระเจ้านั้นต้องการการพิพากษาและการลงโทษสำหรับบาป ความรักของพระองค์ทำให้พระองค์ทรงเคลื่อนไหวในการส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อเป็นเครื่องบูชาสำหรับความบาป

เพราะการเสียสละแห่งการไถ่บาปบนไม้กางเขนของพระเยซู ผู้ที่วางความเชื่อและความไว้วางใจของเขาลงที่พระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นในเรื่องความรอดนั้นมีการรับรองว่าจะได้รับชีวิตนิรันดร์อย่างแน่นอน (ยอห์น 3:16) อย่างไรก็ตามพระเยซูเรียกผู้ติดตามของพระองค์ให้แบกกางเขนและติดตามพระองค์ (มัทธิว 16:24) ความหมายเดิมๆ ของแนวคิดในการ "การแบกกางเขน" ทุกวันนี้ได้หายไปเสียส่วนใหญ่ โดยทั่วไปแล้วเราใช้ "การแบกกางเขน" เพื่อแสดงถึงความไม่สะดวกสะบายหรือเหตุการณ์ที่ลำบาก (ยกตัวอย่างเช่น "ลูกวัยรุ่นที่ก่อปัญหามากมายของฉันคือกางเขนที่ฉันต้องแบก") อย่างไรก็ตามเราต้องเข้าจว่าพระเยซูกำลังเรียกสาวกของพระองค์ให้มีส่วนร่วมในการปฏิเสธตัวเองอย่างรุนแรง กางเขนมีความหมายอย่างเดียวต่อคนในศตวรรษแรกคือความตาย "เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวิตรอด ผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด" (มัทธิว 16:25) ชาวกาลาเทียกล่าวซ้ำถึงประเด็นสำคัญของการตายของตัวตนที่กระทำบาปและการเป็นขึ้นมาใหม่เพื่อเดินในชีวิตใหม่กับพระคริสต์ "ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า" (กาลาเทีย 2:20)

มีสถานที่ต่างๆ ในโลกที่คริสเตียนกำลังถูกข่มเหง แม้กระทั่งถึงขั้นที่ตายเพื่อความเชื่อของพวกเขา พวกเขารู้วิธีการแบกกางเขนแล้วเดินตามพระองค์อย่างแท้จริง สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถูกข่มเหงไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ ความต้องการก็คือให้เรายังคงสัตย์ซื่อต่อพระคริสต์ แม้ว่าเราจะไม่เคยถูกเรียกเพื่อให้เสียสละในท้ายที่สุด เราต้องยอมที่จะกระทำเช่นนั้นด้วยความรักต่อผู้ที่ช่วยเราให้รอดและผู้ให้ชีวิตของพระองค์แก่เรา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความหมายของกางเขนคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries