settings icon
share icon
คำถาม

มารีย์ ชาวมักดาลาคือใคร?

คำตอบ


มารีย์ ชาวมักดาลาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่พระเยซูทรงขับผีออกไปเจ็ดตัว (ลูกา 8:2) ชื่อมักดาลาบ่งบอกว่าเธอมาจากมักดาลา เมืองที่อยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบกาลิลี หลังจากพระเยซูทรงขับผีทั้งเจ็ดตัวออกจากเธอ เธอจึงกลายเป็นหนึ่งในผู้ที่ติดตามพระองค์

มารีย์ ชาวมักดาลาเกี่ยวข้องกับ "ผู้หญิงคนหนึ่งในเมืองนั้นที่เป็นคนบาป" (ลูกา 7:37) เป็นผู้ที่ล้างเท้าพระเยซูแต่พระคัมภีร์ไม่มีหลักฐานสำหรับเรื่องนี้ เมืองมักดาลามีชื่อเสียงสำหรับการค้าประเวณี ข้อมูลนี้ควบคู่ไปกับข้อเท็จจริงที่ว่าลูกาได้กล่าวถึงมารีย์ ชาวมักดาลาเป็นครั้งแรกตอนเป็นคนบาป (ลูกา 7:36 — 50) ได้นำบางคนเปรียบเทียบผู้หญิงสองคนนี้ แต่ไม่มีหลักฐานในพระคัมภีร์ที่จะสนับสนุนความคิดนี้ ไม่มีที่ใดระบุว่ามารีย์ ชาวมักดาลาเป็นหญิงการค้าประเวณีหรือเป็นผู้หญิงที่ทำบาป ถึงอย่างไรก็ตามการวาดภาพของเธอนั้นจะเป็นที่นิยมก็ตาม

มารีย์ ชาวมักดาลาอยู่ในกลุ่มผู้หญิงที่พระเยซูปกป้องไว้จากการถูกขว้างด้วยก้อนหิน หลังจากที่เธอทำผิดประเวณี (ยอห์น 8:1 — 11) แต่นี่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีหลักฐาน ภาพยนตร์เรื่องเดอะ แพสชั่น ออฟ เดอะ ไครสต์ (The Passion of the Christ) ทำให้การเกิดการเชื่อมโยงเรื่องนี้ มุมมองนี้เป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้แต่ไม่ได้มีการสอนในพระคัมภีร์อย่างชัดเจน

มารีย์ ชาวมักดาลาเป็นพยานถึงเหตุการณ์ที่อยู่ล้อมรอบขณะที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนเป็นส่วนใหญ่ เธออยู่ในเหตุการณ์ที่พระเยซูถูกตัดสิน เธอได้ยินปอนทิอัสปีลาต ประกาศการตัดสินการตาย เธอเห็นพระเยซูทรงถูกโบยตีและได้รับความอับอายจากฝูงชน เธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้พระเยซูระหว่างการถูกตรึงกางเขนเพื่อพยายามปลอบประโลมพระองค์ เธอเป็นพยานคนแรกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเร็วที่สุด พระเยซูส่งเธอให้ไปบอกสาวกคนอื่นๆ (ยอห์น 20:11 — 18) แม้ว่านี่จะเป็นการกล่าวถึงเธอเป็นครั้งสุดท้ายในพระคัมภีร์ก็ตาม เธออาจจะอยู่ในกลุ่มบรรดาสตรีที่รวมตัวกับอัครทูตเพื่อรอคอยการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ 1:14)

นวนิยายรหัสลับดาวินชีได้อ้างว่า พระเยซูและมารีย์ ชาวมักดาลานั้นแต่งงานกัน เป็นงานเขียนของคริสเตียนยุคแรกที่ไม่รู้พระคัมภีร์ (ถือว่าเป็นความบาปของคริสเตียนยุคแรก) บอกใบ้ถึงความสัมพันธ์พิเศษระหว่างมารีย์ ชาวมักดาลากับพระเยซู อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานอะไรก็ตามในพระคัมภีร์ที่เป็นข้อสนับสนุนความเชื่อที่ว่าพระเยซูและมารีย์ ชาวมักดาลาได้แต่งงานกัน พระคัมภีร์ยังไม่ได้ให้คำใบ้ใดๆ เกี่ยวกับความคิดนี้เลย

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มารีย์ ชาวมักดาลาคือใคร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries