settings icon
share icon
คำถาม

แต่งงานผิดคน

คำตอบ


คำถามนี้สามารถมองได้หลายวิธี การกล่าวว่าเราแต่งงานกับคนที่ “ผิด” อาจหมายความว่ามีคนที่ “ถูก” เพียงคนเดียวซึ่งเราสมควรที่จะแต่งงานด้วย ถ้าเราแต่งงานกับคนที่ “ผิด” เราอาจจะกลัวว่าเราได้ทำให้แผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตเราผิดพลาดไป เราอาจถูกล่อลวงให้ “แก้ไข” ข้อผิดพลาดของเราในลักษณะที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เราคงตัดสินใจผิดๆ ในเรื่องการแต่งงานและไม่เชื่อฟังคำแนะนำจากพระเจ้าสำหรับผู้ที่เราตัดสินใจแต่งงานด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงฤทธิ์อำนาจสูงสุดของพระเจ้า เราไม่สามารถแต่งงานกับคนที่ “ผิด” ได้ พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตของเราและสามารถไถ่บาปสำหรับการเลือกที่ผิดพลาดของเราและในท้ายที่สุดจะทรงกระทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดผลดี (โรม 8:28) เมื่อเราแต่งงานแล้ว เราจะถูกคาดหวังให้ทำทุกอย่างที่เราทำได้เพื่อให้การแต่งงานนั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้า ไม่ว่าคู่สมรสผู้นั้นจะเป็นทางเลือกที่ “ผิด” หรือไม่ก็ตาม แต่การแต่งงานคือความสัมพันธ์ตามพันธสัญญา พระเจ้าทรงสามารถเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งการแต่งงานที่แย่ที่สุดให้กลายเป็นความสัมพันธ์ซึ่งนำพระสิริมาสู่พระองค์ ตามหลักพระคัมภีร์แล้วคริสเตียนควรมองหาการที่จะแต่งงานกับผู้เชื่ออีกคนหนึ่งซึ่งมีส่วนในคำมั่นสัญญาเดียวกันในการติดตามองค์พระเยซูคริสต์ การแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อไม่ใช่ทางเลือกสำหรับผู้เชื่อ (2 โครินธ์ 6:14) ดังนั้นหากคริสเตียนแต่งงานกับผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียน เขาหรือเธอได้แต่งงานกับคนที่ผิดอย่างแท้จริงแล้วโดยการละเมิดน้ำพระทัยของพระเจ้า

มีวิธีอื่นๆ อีกในการแต่งงานกับคนที่ผิด ยกตัวอย่างเช่นแต่งงานกับบุคคลที่ชอบดูถูกเหยียดหยาม ยังไม่เติบโตในความเชื่อ เห็นแก่ตัว หรือพึ่งพาอาศัยอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อประโยชน์ของตัวเองที่อาจทำให้เกิดปัญหาตามมา การแต่งงานกับบุคคลที่เสพติดบางสิ่งบางอย่างซึ่งไม่ได้รับการรักษาหรืออยู่ในบาปที่ไม่มีการกลับใจก็เป็นทางเลือกที่ไม่ฉลาดเช่นเดียวกัน

มีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้ผู้คนแต่งงานผิดคน บางคนก้าวเข้าสู่สถานการณ์ที่เป็นพิษในความเชื่อที่เข้าใจอย่างผิดๆ ว่าพลังแห่งความรักของพวกเขาเพียงอย่างเดียวซึ่งจะสามารถเปลี่ยนอีกฝ่ายให้เป็นคนที่ไม่ดูถูกเหยียดหยาม เติบโตในความเชื่อ ไม่เห็นแก่ตัวหรือพึ่งพาอาศัยอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อประโยชน์ของตัวเอง บางคนถูกทำให้ตามืดบอดไปด้วยความดึงดูดใจครั้งแรกต่อคู่สมรสและไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาในความสัมพันธ์ของพวกเขา คนอื่นๆ ถูกหลอกโดยใครบางคนที่ดูเหมือนจะเป็นคนแบบหนึ่งก่อนแต่งงานและหลังจากนั้นจู่ๆ ก็เปลี่ยนไป กรณีอื่นๆ ก็คือการที่คู่รักนั้นยังไม่พร้อมสำหรับการแต่งงาน พวกเขาประเมินค่าการเสียสละที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นต่ำไป ไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุผลในแต่ละกรณีของการแต่งงานผิดคนนั้นแตกต่างกันและเป็นลักษณะเฉพาะของคู่สมรสแต่ละคู่

วัฒนธรรมเองก็มีบทบาททางด้านอิทธิพลต่อผู้คนในเรื่องของการแต่งงานผิดคน หลายๆ สังคมวาดภาพการแต่งงานว่าเปรียบเสมือนกับการจัดเตรียมที่ชั่วคราวซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนหรือละทิ้งได้ เนื่องจากในบางวัฒนธรรมนั้นทั้งการหย่าร้างและการแต่งงานไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนัก มีผู้คนจำนวนมากเกินไปที่กล่าวคำมั่นสัญญาโดยปราศจากคำมั่นสัญญาที่แท้จริงต่อคู่สมรสของพวกเขาหรือต่อพระเจ้า หลายๆ ที่ในโลกการเพ้อฝันได้รับการส่งเสริมว่าการแต่งงานควรตอบสนองต่อทุกความต้องการของเราคือเน้นให้ความสำคัญต่อความต้องการของตนเอง ไม่ใช่ความต้องการของคู่สมรส ความคิดความเชื่อโดยทั่วไปกล่าวว่าเมื่อการแต่งงานของคู่รักได้รับการทดสอบหรือเมื่อคู่สมรสคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าความต้องการของตนไม่รับการตอบสนอง พวกเขาควรที่จะหย่าร้างและกฎหมายในหลายๆ แห่งทำให้การหย่าร้างค่อนข้างง่าย แทนที่จะแก้ไขปัญหาของพวกเขา คู่รักหลายๆ คู่ที่ต่อสู้กับปัญหานี้ได้ข้อสรุปว่าพวกเขาไม่ได้รักกันอีกต่อไปและยุติชีวิตการแต่งงาน

เมื่อบุคคลหนึ่งรู้ว่าเขาหรือเธอแต่งงานผิดคน แล้วควรทำอย่างไรต่อ ประการแรกคือหากผู้เชื่อได้จงใจไม่เชื่อฟังคำแนะนำของพระเจ้าใน 2 โครินธ์ 6:14 การสารภาพบาปต่อพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่จำเป็น หลังจากนั้น ผู้ซึ่งทำบาปที่ได้รับการอภัยควรพยายามแก้ไขสถานการณ์นั้นให้ออกมาดีที่สุดและนำการเยียวยามาสู่ความสัมพันธ์ (ดู 1 โครินธ์ 7:12-14, เอเฟซัส 5:21-33) หากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอันตรายต่อคู่สมรสหรือลูกๆ ที่เกี่ยวข้อง การแยกกันอยู่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น การขอคำปรึกษาในทางของพระเจ้าจากศิษยาภิบาลหรือผู้ให้คำปรึกษาด้านการแต่งงานก็สำคัญเช่นกัน ในขณะที่พระคัมภีร์อนุญาตให้มีการหย่าร้างได้ในบางกรณีที่เฉพาะเจาะจง การหย่าร้างก็ไม่ควรเป็นทางเลือกแรก โดยพระเจ้าแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ (ลูกา 1:37) และพระองค์สามารถดึงความงามออกมาจากกองขี้เถ้าได้ (อิสยาห์ 61:3) คริสเตียนซึ่งตัดสินใจเลือกคู่ชีวิตที่ผิดอาจพบว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะเปลี่ยนการแต่งงานที่ไม่ดีให้กลายเป็นการแต่งงานที่ดี (ดู 1 เปโตร 3:1-2) ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนบุคคลที่ “ผิด” ให้กลายเป็นบุคคลที่ “ถูก” ได้

บุคคลหนึ่งสามารถป้องกันไม่ให้แต่งงานผิดคนได้อย่างไร สำนวนอ้างอิงจากหนังสือของเบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin) ที่ว่า “ก่อนแต่งงานต้องมีสติ คิดให้ดี พิจารณาคนที่เราจะเลือกอย่างรอบคอบ อย่าผลีผลาม พอแต่งงานกันไปแล้วก็ต้องอย่าไปจู้จี้จ้องจับผิดคู่ของเรามาก เขาทำอะไรที่ไม่น่าพอใจก็ปล่อยไป ชีวิตสมรสจึงจะยั่งยืน” เป็นคำแนะนำที่ดี (จากหนังสือ Poor Richard’s Almanac, มิถุนายน 1738 ) แต่สิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งกว่าคือการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน (มัทธิว 6:33) บางคนแสวงหาคู่สมรสก่อนและความชอบธรรมตกอยู่ริมทาง คนโสดควรที่จะเพ่งความสนใจไปยังการเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เขาและเธอเป็น รวมถึงมุ่งมั่นที่จะออกเดทเฉพาะกับคริสเตียนที่เข้มแข็งและเติบโตเช่นเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดจึงจำเป็นที่จะต้องเอาใจใส่ในพระคำ (ลูกา 11:28) ให้ขอคำปรึกษาในทางของพระเจ้า อธิษฐานขอสติปัญญา (ยากอบ 1:5) และซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ารวมถึงผู้อื่นด้วยEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถาม แต่งงานผิดคน
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries