settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ชีวิตสมรสยืนยาว?

คำตอบ


อัครทูตเปาโลกกล่าวว่าภรรยาจะต้อง “ผูกพัน” กับสามีของเธอตราบเท่าที่เขายังมีชีวิตอยู่ “เพราะว่าผู้หญิงที่สามียังมีชีวิตอยู่นั้นต้องอยู่ในกฏประเพณีสามีภรรยา แต่ถ้าสามีตาย ผู้หญิงนั้นก็พ้นจากกฏนั้น” (โรม 7:2) หลักการที่เรามองเห็นในที่นี้คือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องเสียชีวิตเสียก่อน การผูกพันกันทางการสมรสจึงจะสิ้นสุดลงได้ นี่คือมุมมองของพระเจ้า แต่หลายครั้งเกินไปที่มันไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตสมรสในปัจจุบัน ในสังคมสมัยใหม่ของเรา 51% ของการสมรสสิ้นสุดลงด้วยการหย่าร้าง นี่หมายความว่าคู่สมรสที่ได้ปฏิญาณตนว่า “จะอยู่ด้วยกันจนกว่าความตายจะมาพรากเราไปจากกัน” ทำตามคำปฏิญาณไม่ได้

ดังนั้นคำถามจึงเป็นว่าคู่สมรสควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ชีวิตคู่ของเขายืนยาวไป “จนกว่าความตายจะมาพรากเราไปจากกัน”? ประการแรกและประการที่สำคัญที่สุดคือการเชื่อฟังพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ นี่เป็นหลักการที่หญิงและชายควรนำมาใช้ในชีวิตก่อนแต่งงานก่อนที่เขาทั้งสองจะเข้ามาผูกพันกัน พระเจ้าตรัสว่า “สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือ นอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อน” (อาโมส 3:3)? สำหรับผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่มันหมายความว่าเขาจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับใครที่ไม่ใช่ผู้เชื่อ “ท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ เพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรม และความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไร” (2 โครินธ์ 6:14)? หากหลักการนี้ถูกนำมาใช้ มันจะช่วยไม่ให้คู่สมรสปวดหัวและมีความทุกข์หลังจากที่เขาทั้งสองได้สมรสกันแล้ว

หลักการอีกหลักการหนึ่งที่จะช่วยทำให้ชีวิตสมรสยืนยาวได้ก็คือสามีควรเชื่อฟังพระเจ้าและรัก, ให้เกียรติ และปกป้องภรรยาของตน เหมือนรักกายของตนเอง (เอเฟซัส 5:25-31) ในทำนองเดียวกันภรรยาก็ควรเชื่อฟังพระเจ้าและยอมฟังสามีของตน “เหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า” (เอเฟซัส 5:22) การสมรสระหว่างหญิงและชายเป็นภาพฝ่ายวิญญาณของความสัมพันธ์ระหว่างพระคริสต์และคริสตจักร พระคริสต์ทรงมอบพระองค์เองให้กับคริสตจักร และทรงรัก, ให้เกียรติ และปกป้องคริสตจักรเสมือนว่าคริสตจักรเป็น “เจ้าสาว” ของพระองค์ (วิวรณ์ 19:7-9)

ในการสมรสครั้งแรกเมื่อพระเจ้าทรงนำเอวามาให้อาดัม เอวาถูกสร้างขึ้นมาจาก “เนื้อและกระดูก” ของอาดัม (ปฐมกาล 2:31) และเขาทั้งสองก็กลายเป็น “เนื้อเดียวกัน” (ปฐมกาล 2:23-24) นี่เป็นแนวความคิดที่ได้สูญหายไปในสังคมสมัยใหม่ การเป็นเนื้อเดียวกันมีความหมายมากกว่าการผูกพันกันทางกาย แต่หมายถึงการหลอมรวมความคิด และจิตใจให้เข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน ความสัมพันธ์นี้ลึกซึ้งเกินกว่าการผูกพันกันทางด้านเพศหรืออารมณ์ แต่เป็นการหลอมรวมคนสองคนให้เป็น “หนึ่งเดียวกัน” ในมิติฝ่ายวิญญาณ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายจำนนต่อพระเจ้าและต่อซึ่งกันและกันเท่านั้น ความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่มีเฉพาะคำว่า “ฉัน หรือ ของฉัน” เท่านั้น แต่เป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่คำว่า “เรา และ ของเรา” เท่านั้น นี่คือหนึ่งในเคล็ดลับของการมีชีวิตสมรสที่ยืนยาว การทำให้ชีวิตสมรสยืนยาวจนกระทั่งความตายมากพรากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปเป็นสิ่งที่คู่สมรสต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก การทำให้ความสัมพันธ์แนวดิ่งกับพระเจ้ามั่นคงมีผลในระยะยาวสำหรับความสัมพันธ์แนวนอนระหว่างสามีและภรรยา มันเป็นหลักประกันว่าชีวิตสมรสของเขาจะยืนยาวและเป็นที่ถวายเกียรติแก่องค์พระผู้เป็นพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ชีวิตสมรสยืนยาว?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries