settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมคริสเตียนจึงต่อต้านเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในการแต่งงาน?

คำตอบ


“ความเท่าเทียมกันในการแต่งงาน” เป็นวลีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่นำไปสู่เรื่องการแต่งงานของเกย์หรือการแต่งงานของเพศเดียวกันซึ่งมีการต่อต้านในบางประเทศ คำว่า “ความเท่าเทียมกันในการแต่งงาน” เป็นความพยายามที่จะวางกรอบใหม่ในบทสนทนาและให้เหตุผลในระดับแน่นอนของความไม่สมเหตุสมผลกับผู้คนเหล่านั้นที่ต่อต้านการแต่งงานของเพศเดียวกัน การที่จะต่อต้านการยอมรับสมาคมคนรักร่วมเพศว่าเป็นการแต่งงานเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การต่อต้าน “ความเท่าเทียม” ในสิทธิการแต่งงานนั้นยากยิ่งกว่า อย่างไรก็ตามการผูกติดเครื่องหมายใหม่กับสาเหตุนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงประเด็นของใจความสำคัญในการโต้แย้งกัน หาก “ความเท่าเทียมกันในการแต่งงาน” หมายถึง “การแต่งงานแบบเกย์” คริสเตียนก็ควรที่จะต่อต้านสิ่งนี้

ทำไมคริสเตียนจึงต่อต้านความเท่าเทียมกันในการแต่งงาน ซึ่งคำถามนั้นเองทำให้เข้าใจผิด ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนที่จะต่อต้านความเท่าเทียมกันในการแต่งงาน การแต่งงานแบบเกย์หรือการเรียกในแบบอื่นๆ คริสเตียนหลายคนสนับสนุนสมาคมเกย์ซึ่งกำลังได้รับการยอมรับทางกฎหมายเช่นเดียวกับการแต่งงาน ดั้งนั้นโดยทั่วไปคริสเตียนเหล่านี้ถือว่าเป็นศีลธรรมทางเพศจึงไม่ควรออกกฎหมายและในสังคมเสรีผู้คนสามารถแต่งงานกับใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ที่พวกเขาต้องการ พระคัมภีร์กล่าวว่านี่เป็นความผิดพลาดอันน่าเศร้า

พระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการรักร่วมเพศว่าเป็นความบาปที่ผิดธรรมชาติ (เลวีนิติ 18:22, โรม 1:26-27, 1 โครินธ์ 6:9) พระคัมภีร์นำเสนอให้เห็นถึงการแต่งงานว่าเป็นการทรงสร้างของพระเจ้าและพระเจ้าได้ทรงกำหนดให้เป็นพันธสัญญาชั่วชีวิตระหว่างชายและหญิง (ปฐมกาล 2:24, 1 โครินธ์ 7:2-16, เอเฟซัส 5:23-33) เมื่อกล่าวในทางพระคัมภีร์แล้วสมาคมคนรักร่วมเพศไม่ใช่การแต่งงาน ไม่สำคัญว่าถ้ารัฐบาลจะออกกฎหมายเกี่ยวกับคำจำกัดความใหม่ของการแต่งงานหรือไม่ ไม่สำคัญว่าถ้าสังคมจะสนับสนุนการแต่งงานของคนเพศเดียวกันหรือไม่ สมาคมคนรักร่วมเพศนั้นก็มีมาโดยตลอดและจะเป็นเช่นนั้นเสมอเพื่อบิดเบือนการทรงสร้างของพระเจ้า

ในสังคมสมัยใหม่นี้ทางโลกและที่ซึ่งไม่เป็นคริสเตียนนั้นเพิ่มมากขึ้น การถกเถียงกันเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในการแต่งงานคือในที่สุดจะได้รับชัยชนะจากขบวนการเรียกร้องสิทธิของเกย์ ยกเว้นการสำนึกบาปของประชาชาติและการฟื้นฟูความเชื่อของคริสเตียน สมาคมเกย์กำลังจะได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นการแต่งงานที่ถูกต้องพร้อมด้วยสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนั้น แต่ไม่ว่าสังคมจะกระทำอย่างไรก็ตาม ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ติดตามพระคริสต์มีความสอดคล้องและยอมจำนนต่อพระวจนะของพระองค์ และพระวจนะของพระองค์เปิดเผยอย่างชัดเจนว่าการแต่งงานเป็นเรื่องระหว่างชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน ในฐานะที่เป็นคริสเตียนเรายอมรับความจริงที่ว่าเราอาศัยอยู่ในประเทศทางโลกและประเทศที่ไม่มีพระเจ้า แต่เราเชื่อในพระวจนะที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าเหนือสังคมที่กำลังปรับเปลี่ยนมากขึ้น “แม้ทุกคนจะเป็นคนโกหก แต่พระเจ้าทรงสัตย์จริง” (โรม 3:4)

คริสเตียนไม่จำเป็นต้องต่อสู้เพื่อต่อต้านคู่รักร่วมเพศซึ่งกำลังจะได้รับการยอมรับว่าเป็นพลเรือนของสมาคมและผลประโยชน์ของรัฐบาลที่สมาคมจัดให้ การลดหย่อนภาษี สิทธิการรับมรดกและสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลและอื่นๆ นั้นไม่ได้ระบุไว้ในพระคัมภีร์ แต่เมื่อเป็นการกล่าวถึงคำจำกัดความของการแต่งงานคริสเตียนควรยืนหยัดอย่างมั่นคง พระเจ้าทรงสร้างการแต่งงานขึ้นมา ไม่มีมนุษย์คนใดมีสิทธิ์หรือมีอำนาจในการจำกัดความให้ใหม่ ไม่สำคัญว่ารัฐบาลและสังคมจะให้การยอมรับอย่างไรสมาคมคนรักร่วมเพศจะไม่มีความเท่าเทียมกันกับการแต่งงานของคนต่างเพศอย่างแน่นอน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมคริสเตียนจึงต่อต้านเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในการแต่งงาน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries