settings icon
share icon
คำถาม

การนอกใจคู่สมรส

คำตอบ


การนอกใจคู่สมรสหรือการไม่ซื่อสัตย์ในชีวิตสมรสเกิดขึ้นเมื่อคู่สมรสในการแต่งงานออกนอกการแต่งงานเพื่อไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคนอื่น ส่วนใหญ่แล้วทุกคนเข้าใจว่าการนอกใจคู่สมรสนั้นไม่ดี ผลจากการสำรวจมากมายเปิดเผยว่าเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกัน ที่เป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนเชื่อว่าการนอกใจคู่สมรสนั้นเป็นเรื่องที่ผิด อย่างไรก็ตามจากสถิติแล้วระหว่าง 30 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกันจะนอกใจคู่สมรสของตน มีหลากหลายสาเหตุของการที่ผู้คนจะมีส่วนร่วมในการมีชู้ แต่กรณีส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะเชื่อมโยงทางอารมณ์ มนุษย์มีความต้องการลึกๆ ว่าอยากเป็นที่ต้องการเและมีคนเข้าใจ ตามหลักการแล้วความต้องการนี้จะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ในชีวิตสมรส หากไม่ได้รับการตอบสนองต่อความต้องการในการแต่งงานคู่สมรสอาจมองหาการเชื่อมโยงทางอารมณ์ (และทางร่างกาย) ที่อื่นซึ่งส่งผลให้เกิดการนอกใจคู่สมรส

การนอกใจคู่สมรสไม่ได้นำมาสู่ความสุข พระเจ้าได้ทรงออกแบบเรื่องเพศสัมพันธ์ให้มีความสุขภายใต้ความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันในชีวิตสมรส การนำเพศสัมพันธ์ออกจากบริบทนั้นคือการบิด เบือนประโยชน์ของมันและจำกัดความสุขอย่างมากๆ การติดต่อทางเพศนั้นรวมถึงระดับของความสนิทสนมที่ไม่สามารถเป็นไปได้ในความสัมพันธ์ของมนุษย์คนอื่นใด เมื่อพระเจ้านำอาดัมและเอวาเข้ามาร่วมกันในการแต่งงาน พระองค์ทรงสถาปนาความสัมพันธ์แบบ “เนื้อเดียวกัน” พระธรรมปฐมกาล 2:24 กล่าวกับเราว่าผู้ชายควรละครอบครัวไปอยู่กับภรรยาและกลายเป็น “เนื้อเดียวกัน” กับเธอ แนวความคิดนี้ดำเนินไปตามพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เช่นกัน เราเห็นสิ่งนี้ในคำตรัสของพระเยซูในมัทธิว 19:5 และมาระโก 10:7 เปาโลอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการเป็น “เนื้อเดียวกัน” ใน 1 โครินธ์ 6:12–20 เขาบอกว่าเมื่อผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี พวกเขากลายเป็น “ร่างกายเดียวกัน” (ข้อ 16) เป็นสิ่งที่ชัดเจนว่ามีสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ มันไม่ใช่เพียงแค่การทำงานของระบบทางชีววิทยา

การนอกใจคู่สมรสเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการแต่งงานเพราะคนสองคนกลายเป็น “เนื้อเดียวกัน” มีความเกี่ยวข้องกันมากกว่าแค่ความใกล้ชิดทางกาย ในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์จะมีการแบ่งปันอารมณ์เช่นเดียวกับร่างกาย คำสละสลวยในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมสำหรับการมีเพศสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ “การรับรู้” ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นคำที่สำคัญ ระหว่างมีเพศสัมพันธ์จะเกิดการเผชิญหน้ากันอย่างใกล้ชิดที่สุดของมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่าบุคคลนั้น “รู้จัก” คนอื่นได้อย่างแท้จริง ระดับของความไว้วางใจที่จำเป็นสำหรับการกระทำนี้ทำให้บุคคลหนึ่งมีความอ่อนแออย่างยิ่งและนี่คือเหตุผลหนึ่งว่าทำไมการมีเพศสัมพันธ์จึงควรจำกัดอยู่ที่ความสัมพันธ์ในชีวิตสมรส การแต่งงานอนุญาตให้เกิดความอ่อนแอโดยปราศจากความกลัว คู่สมรสแต่ละคนได้รับการปกป้องโดยคำมั่นสัญญาของอีกฝ่ายหนึ่งและความมั่นคงซึ่งมีอยู่ในความสัมพันธ์ตามพันธสัญญา การละเมิดความไว้วางใจด้วยการนอกใจนั้นเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังต่อบุคคลหนึ่งและต่อการแต่งงาน เป็นการทรยศต่อความมั่นใจ ฝ่าฝืนคำปฏิญาณ ทำลายความมั่นคง และตัดขาดจากความเป็นหนึ่งเดียวกัน

การนอกใจคู่สมรสนั้นไม่ใช่สัญญาณเตือนถึงความตายอย่างอัตโนมัติสำหรับการแต่งงาน มีรายงานระบุว่า 60 ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ของคู่รักที่เคยมีประสบการณ์การถูกหักหลังมานั้นอยู่ด้วยกัน อย่างไรก็ตามนี่ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์เหล่านี้จะได้รับการเยียวยาหรือได้รับความเชื่อถือและคำมั่นสัญญาที่กลับคืนมา ในหลายๆ กรณี มีคู่รักอยู่ด้วยกันหลังจากนอกใจคู่สมรส ไม่ใช่เพราะพวกเขามีความสุขร่วมกันแต่เพราะพวกเขากลัวทางเลือกอื่นๆ อย่างไรก็ตามมีคู่รักคู่อื่นๆ ที่ทุ่มเทอย่างหนักในการจัดการกับปัญหา ระบุถึงจุดอ่อน และแก้ไขข้อผิดพลาด คู่รักเหล่านี้มีโอกาสที่ยอดเยี่ยม ไม่เพียงแต่จะอยู่ด้วยกันเท่านั้นแต่ยังผ่านกระบวนการที่เข้มแข็ง มีความสุข และสมหวังในการแต่งงาน

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการนอกใจคู่สมรสเหมือนกับบาปทั้งหมดที่สามารถให้อภัยได้ ผู้ชายที่เล่นชู้หรือผู้หญิงที่เล่นชู้ไม่ได้อยู่นอกเหนือการเอื้อมถึงพระคุณของพระเจ้า (อิสยาห์ 59:1) ในขณะที่ผู้ซึ่งทำบาปกลับใจและพระเจ้าให้อภัย คู่ชีวิตที่เคยถูกหักหลังก็จำเป็นต้องให้อภัยเช่นกัน พระเยซูตรัสว่าถ้าเราไม่ยกโทษบาปของผู้อื่น บาปของเราเองก็จะไม่ได้รับการอภัย (มัทธิว 6:15) การ “ให้อภัยและลืม” นั้นไม่ใช่สัญชาตญาณและมันก็ไม่ง่าย หนทางสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์จะยาวนานและเจ็บปวด แต่พระคุณของพระเจ้านั้นเพียงพอเสมอEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถาม การนอกใจคู่สมรส
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries