settings icon
share icon
คำถาม

‘มารานาธา’ หมายถึงอะไร

คำตอบ


มารานาธาเป็นคำภาษาแอราเมอิกซึ่งหมายถึง “องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จมา” หรือ “องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเสด็จมาเถิด” คริสตจักรยุคแรกเผชิญหน้ากับการข่มเหง และชีวิตของคริสเตียนภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันนั้นไม่ง่ายเลย พวกทหารโรมันต้องการให้ทุกคนประกาศว่าซีซาร์เป็นพระเจ้า คริสเตียนในยุคแรกรู้ว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวคือเยซูคริสต์เท่านั้น และด้วยมโนธรรมที่ดีนั้นพวกเขาไม่สามารถเรียกซีซาร์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ได้ ดังนั้นพวกทหารโรมันตระหนักดีว่าพวกเข้าเป็นผู้ทรยศ ก็เลยข่มเหวพวกเขา และฆ่าพวกเขาให้ตาย

การดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ส่งผลให้กำลังใจของผู้เชื่อก็ได้รับการยกขึ้นโดยความหวังในการมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า “มารานาธา” กลายเป็นคำทักทายทั่วๆ ไปของผู้เชื่อที่ถูกกดขี่ เป็นการแทนที่คำทักทายของชาวยิวคือชาโลม (“สันติสุข”) ผู้ติดตามของพระเยซูรู้ว่าจะไม่มีสันติสุขเพราะว่าพระองค์บอกพวกเขาแบบนั้น (มัทธิว 10:34, ลูกา 12:51) แต่พวกเขาก็ยังรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมาสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ และจากความจริงนั้นพวกเขาก็ได้รับการปลอบโยนที่ยิ่งใหญ่ พวกเขาเตือนกันและได้รับการเตือนอยู่ตลอดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังมา (ลูกา 12:28, วิวรณ์ 22:12) พระเยซูสอนคำอุปมามากมายในหัวข้อเดียวกันคือการเฝ้าดู เฝ้ารอ และเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาของพระองค์ (มัทธิว 25:1-13, ลูกา 12:35-40)

ทุกวันนี้ผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราดำเนินชีวิตของเราในแสงสว่างแห่งความรู้ที่ว่าพระองค์สามารถมาในเวลาใดก็ตาม เราต้องเตรียมพร้อมเมื่อการเรียกนั้นมาถึง ในทุกวันเราต้องคาดหวังให้พระองค์มา และในทุกวันเราควรปรารถนาให้พระองค์มา มารานาธาเตือนเราให้จดจ้องไปยังสิ่งที่เป็นนิรันดร์ของจิตวิญญาณ การพึ่งพาสิ่งที่เป็นวัตถุคือสิ่งที่วุ่นวายทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง มองลงไปเราเห็นโลก มองไปรอบๆ เราเห็นสิ่งที่เป็นของโลก แต่มองขึ้นไปเราเห็นความหวังของการใกล้จะมาขององค์พระเยซูคริสต์ของเรา สำหรับผู้ที่สูญเสียกำลังใจในวันนี้ มารานาธา สำหรับผู้ที่เป็นกังวลในวันนี้ มารานาธา สำหรับผู้ที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลเหนือปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ มารานาธา องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังมา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

‘มารานาธา’ หมายถึงอะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries