settings icon
share icon
คำถาม

เราจะได้รับคฤหาสน์ในสวรรค์ไหม?

คำตอบ


ในคืนก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงที่กางเขน พระองค์ได้บอกกับเหล่าสาวกว่า พระองค์จะจากพวกเขาไปและพวกเขาไม่สามารถไปกับพระองค์ได้ (ยอห์น 13:33) เปโตรถามว่า พระองค์จะไปที่ไหนและทำไมพวกเขาถึงจะตามไปไม่ได้ และพระเยซูให้ความมั่นใจแก่พวกเขาว่า พวกเขาจะตามพระองค์ไปในที่สุด (ยอห์น 13:36 — 37) พระเยซูกล่าวว่า "ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วย" (ยอห์น 14:2 — 3)

การกล่าวเช่นนี้ของพระเยซูได้ทำให้หลายๆ คนสับสน เนื่องจากในฉบับ King James ถอดความคำว่า "บ้าน" และ "คฤหาสน์" คำในภาษากรีกแปล "บ้าน" ว่า "ที่อยู่อาศัย" แท้จริงแล้วหรือเป็นการเปรียบและมีความหมายโดยนัยคือ "ครอบครัว" คำที่แปล "คฤหาสน์" หรือ "ห้องต่างๆ" แท้จริงหมายความว่า "การอยู่หรืออยู่อาศัย" ฉะนั้นการนำคำกรีกมาด้วยกัน พระเยซูกำลังกล่าวว่าในบ้านของพระเจ้า (สวรรค์) จะมีผู้คนมากมายในในครอบครัวของพระเจ้าและพักอาศัยด้วยกันทั้งหมด ภายในบ้านสวรรค์ของพระเจ้า คริสเตียนจะอาศัยอยู่ในการทรงสถิตย์ของพระเจ้า สิ่งนี้ค่อนข้างเป็นความคิดที่แตกต่างจากการที่เราจะอาศัยอยู่ในคฤหาสน์เป็นแถวๆ บนถนนทองคำ ซึ่งเป็นภาพที่ผู้คนมีในสิ่งที่พระเยซูได้กล่าว

พระเยซูคริสต์เตรียมที่บนสวรรค์สำหรับคนของพระองค์เอง ผู้ที่มาถึงความเชื่อในพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์เตรียมผู้ที่ได้รับการไถ่บาปบนโลกนี้ สำหรับที่ของเขาบนสวรรค์ วิวรณ์ 7:9 บอกเราว่าจะมี "คนมากมายเหลือคณนา" ทั้งหมดยืนต่อหน้าบัลลังก์ ที่นี่อีกครั้งหนึ่งเป็นความนึกคิดว่าผู้คนจำนวนมากมายจะอยู่ร่วมกัน ไม่ใช่อาศัยอยู่แยกกันในคฤหาสน์ต่างๆ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เราจะได้รับคฤหาสน์ในสวรรค์ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries