settings icon
share icon
คำถาม

การเป็นผู้ชายของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร ?

คำตอบ


ผู้ชายของพระเจ้า” คือคำอธิบายสำหรับผู้ชายที่ติดตามพระเจ้าในทุกวิถีทาง ผู้ซึ่งเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ด้วยความยินดี ผู้ซึ่งไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งต่างๆ ในชีวิตนี้แต่เพื่อสิ่งที่เป็นนิรันดร์ ผู้ที่เต็มใจรับใช้พระเจ้าของเขาในการให้ทรัพยากรทั้งหมดของเขาโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนและยอมรับความทุกข์ทรมานที่เกิดจากผลของความเชื่อของเขาด้วยความยินดี อาจเป็นไปได้ว่าพระธรรมมีคาห์ 6:8 ได้สรุปเกี่ยวกับผู้ชายของพระเจ้าในข้อหนึ่งที่เรียบง่ายคือ “มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และพระยาห์เวห์ทรงประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้ทำความยุติธรรมและให้รักความเมตตา และให้ดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าของเจ้าด้วยความถ่อมใจ”

ผู้ชายของพระเจ้าไม่ฉ้อโกงหรือหลอกลวงนายจ้างของเขาโดยการไปทำงานสายหรือไม่เข้าร่วมในงานที่ทำในเวลางาน เขาไม่นินทาหรือใส่ร้าย เขารักษาความคิดและจิตใจให้บริสุทธิ์โดยการปกป้องตาและหูของเขาจากความสกปรกของโลก หากเขายังไม่ได้แต่งงานเขาจะยังคงบริสุทธิ์และจะแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นคริสเตียนเท่านั้น (2 โครินธ์ 6:14) ถ้าเขาแต่งงานแล้วเขาจะรัก ให้เกียรติและทะนุถนอมภรรยาของเขาและเป็นผู้นำของบ้าน (เอเฟซัส 5:22-24,33) เขาไม่ยอมรับคุณค่าทางโลก แต่มองไปที่พระคำของพระเจ้าเพื่อดูว่าอะไรคือความฉลาดและความดี เขาพิจารณาผู้ที่ "ด้อยโอกาส" หรือผู้ที่ถูกปฏิเสธจากสังคม ผู้ที่โดดเดี่ยวหรือสิ้นหวัง เขาเป็นผู้รับฟังปัญหาของคนอื่นและไม่ตัดสิน

สำคัญที่สุดผู้ชายของพระเจ้าเข้าใจดีว่าเมื่อไรที่พระเจ้าทรงบัญชาให้เขา "เป็นคนดีพร้อม เหมือนอย่างที่พระบิดาของท่าน ผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อม" (มัทธิว 5:48) เขาเท่านั้นที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จได้เพราะพระเจ้าทรงอนุญาตให้เขาเป็นผู้ “บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์” (เอเฟซัส 1:4) โดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์และการทรงสถิตของพระวิญญาณของพระองค์ ด้วยตัวเราเองเราไม่สามารถมีความบริสุทธิ์และความสมบูรณ์ได้ แต่โดยทางพระคริสต์ผู้ทรงเสริมสร้างเรา เราจึงสามารถ "ทำทุกสิ่ง" ได้ (ฟิลิปปี 4:13) ผู้ชายของพระเจ้ารู้ดีว่าธรรมชาติใหม่ของเขาคือความชอบธรรมของพระคริสต์ซึ่งแลกกับธรรมชาติความบาปของเขาที่บนไม้กางเขน (2 โครินธ์ 5:17,ฟิลิปปี 3:9) ผลสุดท้ายคือเขาดำเนินอย่างถ่อมใจกับพระเจ้าของเขาโดยรู้ว่าเขาต้องพึ่งพาแต่พระองค์เพียงผู้เดียวจึงจะสามารถมีชีวิตอยู่อย่างเต็มที่และอดทนจนถึงที่สุดได้

นี่คือความหมายทั้งหมดของศาสนาแบบง่ายๆ คือการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและรักษาตัวเองจากการเป็นมลพิษของโลก (ยากอบ 1:27) เราสามารถรับรู้ถึงหลักคำสอนในพระคัมภีร์ทั้งหมด เราสามารถรู้คำศัพท์ทางศาสนศาสตร์ทั้งหมด เราอาจจะสามารถแปลพระคัมภีร์จากภาษากรีกต้นฉบับและอย่างอื่น แต่หลักการของพระธรรมมีคา 6:8 เป็นหลักการที่ผู้ชายของพระเจ้าต้องปฏิบัติตามคือ ประพฤติอย่างยุติธรรม รักความเมตตาและดำเนินอย่างถ่อมตัวกับพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การเป็นผู้ชายของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไร ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries