settings icon
share icon
คำถาม

ผู้หญิงคริสเตียนควรควรแต่งหน้าหรือสวมเครื่องประดับหรือไม่?

คำตอบ


1ซามูเอล 16:7 “แต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่า “อย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกาย ของเขา ด้วยเราไม่ยอมรับเขา เพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ”

1 ทิโมธี 2:9-10 “ฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน ให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อย ไม่ใช่ถักผมหรือประดับกายด้วยเครื่องทองและไข่มุก หรือเสื้อผ้าราคาแพง แต่ให้ประดับด้วยการกระทำดี ซึ่งสมกับหญิงที่ประกาศตัวว่าถือพระเจ้า”

เปาโลไม่ได้ห้ามผู้หญิงไม่ให้สวมใส่เครื่องประดับ, แต่งหน้าหรือถักผม แต่เขาบอกว่าผู้หญิงไม่ควรปล่อยให้รูปลักษณ์ภายนอกของพวกเขากลายเป็นสิ่งสำคัญกว่าความงดงามภายในจิตใจของพวกเขา เปโตรเตือนเราความจริงด้านจิตวิญญาณคือ:

11เปโตร 3:3-5 “การประดับกายของท่านนั้น อย่าให้เป็นการประดับภายนอก ด้วยการถักผม ประดับด้วยเครื่องทองคำและนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงาม แต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจ แต่งด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย คือด้วยจิตใจที่สงบและสุภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งในสายพระเนตรพระเจ้า บรรดาสตรีผู้ทรงศีลในครั้งโบราณนั้น ผู้ซึ่งเชื่อในพระเจ้า ก็ได้ประดับกายเช่นนั้นและเชื่อฟังสามีของตน”

ไม่มีอะไรผิดปกติกับการสวมใส่เครื่องประดับ การแต่งหน้าหรือถักผมตราบใดที่กระทำในลักษณะพอประมาณ ผู้หญิงไม่ควรมุ่งเน้นรูปลักษณ์ภายนอกของเธอ จนเธอไม่สนใจชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณภายในของเธอ พระคัมภีร์มุ่งเน้นไปที่เรื่องจิตใจ ถ้าผู้หญิงจะใช้เวลาและเงินทองมากเกินไปในรูปลักษณ์ของเธอ ปัญหาก็คือผู้หญิงจัดลำดับความสำคัญผิดไป เครื่องประดับและเสื้อผ้าที่มีราคาแพงเป็นผลของปัญหา ไม่ได้เป็นปัญหาในตัวเอง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ผู้หญิงคริสเตียนควรควรแต่งหน้าหรือสวมเครื่องประดับหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries