settings icon
share icon
คำถาม

ลูกา 16:19 — 31 เป็นคำอุปมาหรือการบรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง?

คำตอบ


ลูกา 16:19 — 31 เป็นที่หัวข้อที่มีการโต้เถียงกันอย่างมาก บางคนถือว่าเรื่องเศรษฐีกับลาซารัสเป็นเรื่องจริง เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ได้เกิดขึ้นจริง คนอื่นพิจารณาว่าเป็นคำอุปมาหรือนิทานเปรียบเทียบ

ผู้ที่แปลความเรื่องเล่านี้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มีเหตุผลสองสามข้อในการที่คิดแบบนี้ อย่างแรก เรื่องนี้ไม่เคยถูกเรียกว่าเป็นคำอุปมา เรื่องอื่นๆ ของพระเยซูถูกกำหนดให้เป็นคำอุปมา เช่นผู้หว่านและเมล็ด (ลูกา 8:4) เจ้าของสวนผู้มั่งมี (ลูกา 12:16) คนบาเรนกับต้นมะเดื่อ (ลูกา 13:6) งานเลี้ยงฉลองพิธีสมรส (ลูกา 14:7) เหตุผลข้อที่สอง คือ เรื่องของเศรษฐีและลาซารัสใช้ชื่อของคนแบบเฉพาะเจาะจง ความเฉพาะเจาะจงนี้ทำให้แตกต่างจากคำอุปมาทั่วไปซึ่งตัวละครไม่มีชื่อ

เหตุผลข้อที่สาม เรื่องที่เฉพาะเจาะจงนี้ ดูว่าจะไม่เข้ากับคำจำกัดความของคำอุปมา ซึ่งเป็นการนำเสนอความจริงฝ่ายวิญญาณโดยใช้การเขียนแบบโลก เรื่องราวของเศรษฐีและลาซารัส นำเสนอความจริงฝ่ายวิญญาณ โดยที่ไม่มีคำอุปมาของโลก ฉากของเรื่องส่วนมาก เป็นชีวิตหลังความตายซึ่งตรงกันข้ามกับคำอุปมาซึ่งเปิดเผยสิ่งที่เกี่ยวกับโลก

ในทางตรงกันข้าม ผู้อื่นได้คงไว้ว่าเรื่องนี้คือคำอุปมาและไม่ใช่เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง พวกเขาชี้ว่ามาตรฐานการในการปฏิบัติของพระเยซูคือการใช้คำอุปมาในการสอนของพระองค์ พวกเขาไม่พิจารณาถึงการถกเถียงที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างแข็งแรงจนกระทั่งรับรองการแยกประเภทของเรื่องราวทุกอย่างนั้นเป็นคำอุปมา เช่นเดียวกันมีมุมมองของเรื่องราวซึ่งไม่เห็นด้วยกับส่วนที่เหลือของพระคัมภีร์ ยกตัวอย่างเช่นคนที่อยู่ในนรกและคนที่อยู่ในสวรรค์เห็นและพูดคุยกันได้ไหม

สิ่งที่สำคัญคือ ไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นคำอุปมา คำสอนที่อยู่เบื้องหลังยังเป็นเหมือนเดิม แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่อง "จริง" แต่เป็นเหมือนจริง เป็นคำอุปมาหรือไม่นั้น พระเยซูได้อธิบายเฉยๆ โดยใช้เรื่องนี้ในการสอนว่า หลังจากที่ตายไปแล้ว ผู้ที่ไม่ชอบธรรมถูกแยกออกจากพระเจ้าเป็นนิรันดร์ เขาจำการที่เขาปฏิเสธข่าวประเสริฐได้ ว่าพวกเขาอยู่ในการทุกข์ทรมานและสภาพของเขาไม่สามารถแก้ไขได้ ใน ลูกา 16:19 — 31 ไม่ว่าจะเป็นคำอุปมาหรือเรื่องราวที่แท้จริง พระเยซูสอนอย่างชัดเจน ถึงการมีอยู่ของสวรรค์และนรก เช่นเดียวกับความไม่จริงใจของผู้ที่ร่ำรวยไปยังผู้ที่เชื่อในความสุขสบายทางด้านวัตถุ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลูกา 16:19 — 31 เป็นคำอุปมาหรือการบรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries