settings icon
share icon
คำถาม

ลูซิเฟอร์คือซาตานใช่หรือไม่ การตกลงมาของลูซิเฟอร์อธิบายถึงซาตานหรือไม่?

คำตอบ


ไม่มีข้อใดในพระคัมภีร์ที่กล่าวว่า "ลูซิเฟอร์คือซาตาน" หากแต่การตรวจสอบหลายๆ ตอนแสดงให้เห็นว่าลูซิเฟอร์เป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากซาตาน การตกลงมาของลูซิเฟอร์ได้ถูกอธิบายในอิสยาห์ 14:12 ซึ่งเหมือนที่พระเยซูทรงอ้างถึงในลูกา 10:18 คือ "เราเห็นซาตานตกจากสวรรค์เหมือนฟ้าแลบ" การตกในทำนองเดียวกันกับที่มีเขียนไว้ในพระธรรมเอเสเคียลบทที่ 28

พระธรรมอิสยาห์ 14:12-18 อธิบายการตกจากสวรรค์ของผู้ซึ่งถูกเรียกว่า "ลูซิเฟอร์" ชื่อที่หมายถึง "ดวงดาวยามเช้า", "บุตรแห่งรุ่งอรุณ", "ดวงดาวยามกลางวัน", หรือ "ดวงดาวส่องแสงวาววับ" การอธิบายเกี่ยวกับบุคคลซึ่งถูกอ้างถึงได้แสดงให้พวกเราเห็นว่าไม่สามารถเป็นใครไปได้เลยนอกจากซาตาน เรารู้จากพระดำรัสของพระเยซูเองในพระธรรมลูกาบทที่ 10 ว่าซาตานตกลงมาจากสวรรค์ ดังนั้นเมื่ออิสยาห์อ้างถึงลูซิเฟอร์ (ในภาษาฮีบรูคือ helel) ถูกโยนลงมาสู่โลก (อิสยาห์ 14:12) เป็นไปได้ว่าไม่ใช่ใครนอกจากซาตาน เหตุผลของการตกลงมาพบได้ในข้อ 13 และ 14 คือ "เจ้ารำพึงว่า 'เราจะขึ้นไปสวรรค์ เราจะยกบัลลังก์ของเราขึ้น เหนือดวงดาราทั้งปวงของพระเจ้า เราจะครอบครองเหนือภูเขาแห่งการชุมนุม บนยอดสูงสุดของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เราจะขึ้นไปเหนือเมฆ เราจะตีเสมอองค์ผู้สูงสุด'" ความปรารถนานี้ของซาตานที่จะเป็นพระเจ้าและเป็นการล่อลวงที่มันใช้ในสวนเอเดนเพื่อที่จะทำให้เอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้า "จะเป็นเหมือนพระเจ้า" (ปฐมกาล 3:5)

พระธรรมเอเสเคียลบทที่ 28 คืออีกตอนซึ่งคิดที่จะอ้างถึงลูซิเฟอร์หรือซาตาน แม้ว่าจะเริ่มต้นด้วยการที่เอเสเคียลได้รับพระบัญชาจากพระเจ้าเพื่อ "คร่ำครวญเพื่อกษัตริย์ไทระ" (ข้อ 12) เป็นกษัตริย์ที่บูชารูปเคารพที่ชั่วร้าย มันจะชัดเจนในเร็วๆ นี้ว่าตอนนี้กำลังอ้างถึงฤทธิ์อำนาจที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังกษัตริย์ก็คือซาตาน ข้อที่ 13 กล่าวว่ามันอยู่ "ในเอเดน ในอุทยานของพระเจ้า" แน่นอนว่ากษัตริย์ไทระไม่เคยอยู่ในสวนเอเดน ข้อที่ 14 กล่าวว่า "เจ้าได้รับการเจิมตั้งให้เป็นเครูบผู้พิทักษ์ เพราะเราได้กำหนดเจ้าไว้เช่นนั้น" ปรากฎว่าลูซิเฟอร์หรือซาตานเคยมีตำแหน่งของทูตสวรรค์ผู้พิทักษ์ในสวรรค์ "ท่ามกลางอัญมณีอันส่องประกายโชติช่วงดุจไฟ" คิดว่าเป็นอัญมณีล้ำค่าแวววาวซึ่งเห็นได้จากการอธิบายอย่างถูกต้องของสวรรค์ (อพยพ 24:10, วิวรณ์ 21:18-21) ในเมื่อกษัตริย์ไทระไม่เคยอยู่ในสวรรค์ เช่นเดียวกันสิ่งนี้สามารถเป็นเพียงการอธิบายถึงลูซิเฟอร์ ในตอนทั้งหมดที่เหลืออธิบายเหตุผลที่มันถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ เพราะความงามของมัน หัวใจของมันที่เริ่มทะนงตนและสติปัญญาของมันที่เสื่อมทราม (เอเสเคียล 28:17) เย่อหยิ่งในความสมบูรณ์แบบ สติปัญญาและความงดงามของมัน (ข้อ 12) กลายเป็นผลพวงของหายนะ และพระเจ้าได้เหวี่ยงมันลงมาสู่แผ่นดินโลก (ข้อ 17) พระเยซูเป็นพยานถึงสิ่งนี้ในสวรรค์ก่อนการเสด็จลงมาประสูติของพระองค์ (ลูกา 10:18)

เพื่อเป็นการสรุปคือว่าลูซิเฟอร์ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์เพราะบาปของความเย่อหยิ่งและความต้องการของมันที่จะเป็นพระเจ้า พระเยซูอ้างถึงการเห็นซาตานถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าลูซิเฟอร์และซาตานเป็นหนึ่งเดียวกัน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ลูซิเฟอร์คือซาตานใช่หรือไม่ การตกลงมาของลูซิเฟอร์อธิบายถึงซาตานหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries