settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมคนในสมัยปฐมกาลจึงมีอายุยืน?

คำตอบ


การที่คนในปฐมกาลยุคต้น ๆ มีอายุยืนค่อนข้างจะเป็นเรื่องปริศนา นักศาสนศาสน์และนักวิทยาศาสตร์มีทฤษฎีหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในหนังสือปฐมกาลบทที่ 5 พระคัมภีร์ได้ลำดับพงศ์พันธุ์ของอาดัม - พงศ์พันธุ์ที่พระเมสสิยาห์จะมาบังเกิด – เอาไว้ เป็นไปได้ว่าพระเจ้าได้ทรงอวยพรพงศ์พันธุ์นี้ให้มีอายุยืนเป็นพิเศษ เพราะพงศ์พันธ์นี้เป็นพงศ์พันธุ์ที่ติดตามและเชื่อฟังพระเจ้า แต่ถึงแม้ว่านี่เป็นคำอธิบายที่เป็นไปได้ ไม่มีที่ไหนในพระคัมภีร์ที่จำกัดว่าคนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือปฐมกาลบทที่ 5 เท่านั้นที่จะมีอายุยืนยาวได้ นอกจากนั้นนอกจากเอโนคแล้ว พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่ามีใครอีกที่มีความเชื่อมั่นคงในพระเจ้าอย่างท่าน ดังนั้นมันจึงเป็นไปได้ที่ทุกคนในตอนนั้นมีอายุยืนหลายร้อยปี ด้วยมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ผู้คนในสมัยนั้นมีอายุยืน

ปฐมกาล 1:6-7 พูดถึง “น้ำซึ่งอยู่เหนือพื้นอากาศ” ที่ “ปกคลุม” อยู่เหนือโลก “น้ำที่ปกคลุมอยู่เหนือโลก” คงสร้าง “ภาวะเรือนกระจก” ปกคลุมไปทั่วโลก และคงเป็นตัวกั้นรังสีส่วนใหญ่ที่โลกกำลังประสบอยู่ในปัจจุบันเอาไว้ ผลคือมันคงทำให้เกิดเป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการอาศัยอยู่ในโลกนี้ เหตุผลนี้ดูจะเหมาะสมที่สุดเมื่อดูจากชีวิตของคนที่สั้นขึ้นหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลก หนังสือปฐมกาล 7:11 ราวกับจะบอกว่าตอนที่น้ำท่วมโลก “น้ำที่ปกคลุมอยู่เหนือโลก” ถูกเทลงมา ทำให้สภาวะที่ดีที่สุดสำหรับการอยู่อาศัยบนโลกนี้สิ้นสุดลง จงเปรียบเทียบอายุของคนในสมัยก่อนน้ำท่วมโลก (ปฐมกาล 5:1-32) กับหลังน้ำท่วมโลก (ปฐมกาล 11:10-32) ดู แล้วเราจะเห็นว่าหลังจากน้ำท่วมโลกอายุของผู้คนสั้นขึ้นทันที

อีกปัจจัยหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณาคือคนในช่วงแรก ๆ หลังจากการทรงสร้างยังมียีนส์ที่ไม่ค่อยมีความบกพร่องมากนัก อาดัมและเอวาถูกสร้างขึ้นมาอย่างไม่มีข้อบกพร่องเลย แน่นอนว่าเขาทั้งสองคนมีภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บสูงมาก และความบริบูรณ์นี้คงถูกถ่ายทอดลงมาสู่ลูกหลานของเขาด้วย แต่คงลดน้อยลงไปตามลำดับ ต่อมาเมื่อเกิดความบาปขึ้น ยีนส์ในร่างกายมนุษย์จึงมีความบกพร่องมากขึ้น มนุษย์จึงมีความไวต่อโรคภัยไข้เจ็บและความตายมากขึ้น นี่คงเป็นผลที่ทำให้ชีวิตของมนุษย์สั้นลงไปกว่าแต่ก่อน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมคนในสมัยปฐมกาลจึงมีอายุยืน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries