settings icon
share icon
คำถาม

มีสิ่งใดบ้างที่ฉันสามารถทำได้เพื่อรับประกันตัวเองว่าจะมีชีวิตที่ยืนยาว?

คำตอบ


"'ให้เกียรติบิดาและมารดาของท่าน' ซึ่งเป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ 'เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลก'" (เอเฟโซ 6:3–4) ในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ อัครทูตเปาโลได้อ้างอิงมาจากบัญญัติ 10 ประการ ในอพยพ 20:12 โดยเฉพาะด้านการ "ให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดิน ซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า" สิ่งนี้เป็นการแสดงถึงตัวอย่างเดียวที่พระเจ้าเชื่อมโยงชีวิตที่ยืนยาวว่าเป็นรางวัลสำหรับสิ่งที่เราทำ พระสัญญาของการมีชีวิตที่ยืนยาวคือการให้เกียรติบิดามารดาของคุณนั้นจริงหรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้นเหตุใดการให้เกียรติบิดามารดาของคุณจึงมีคุณค่าอย่างสูงต่อพระเจ้าจนพระองค์ทรงให้รางวัลโดยการมีชีวิตที่ยืนยาว

ประการแรกคือใช่ พระสัญญานั้นเป็นจริง แต่ไม่ใช่ด้วยสาเหตุแบบสากล มีคนที่ให้เกียรติบิดามารดาของพวกเขาแต่เสียชีวิตตั้งแต่ยังหนุ่ม มีคนที่ไม่ให้เกียรติบิดามารดาของพวกเขาแต่กลับมีชีวิตที่ยืนยาว ดังนั้นนี่จึงเป็นหลักการที่โดยทั่วไปแล้วเป็นความจริง ถ้าหากคุณให้เกียรติบิดามารดา กล่าวง่ายๆ คือพระเจ้าจะตรัสและจะให้รางวัลแก่คุณด้วยชีวิตที่ยืนยาว อย่างไรก็ตามคำสัญญานี้ไม่ได้สำคัญกว่าการตัดสินใจอื่นๆ ที่เราทำซึ่งส่งผลกระทบต่อระยะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ ยกตัวอย่างเช่นหากชายคนหนึ่งให้เกียรติบิดามารดาแต่กลับตัดสินใจฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตายจะ "ค้านกับ" รางวัลของการมีชีวิตที่ยืนยาว อาจกล่าวได้เช่นเดียวกันกับผู้ที่ทำกิจกรรมที่ประมาทและเป็นอันตราย รางวัลของการมีชีวิตที่ยืนยาวของพระเจ้าสำหรับการให้เกียรติบิดามารดาไม่ได้ทำให้คุณรอดพ้นจากการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์

กล่าวอีกครั้งรางวัลของการมีชีวิตที่ยืนยาวสำหรับการให้เกียรติบิดามารดาเป็นหลักการทั่วไปไม่ใช่หลักความจริงในระดับสากล พระเจ้าพิจารณาว่าวิธีการที่ลูกปฏิบัติต่อบิดามารดาของเขาหรือเธอนั้นสำคัญมากที่พระองค์มักจะประทานรางวัลให้กับคนให้เกียรติบิดามารดาด้วยการมีชีวิตที่ยืนยาว กษัตริย์ซาโลมอนกระตุ้นให้เด็กๆ เคารพบิดามารดา (สุภาษิต 1:8,13:1,30:17) ในเยเรมีย์ 35:18–19 ได้อธิบายถึงวิธีที่พระเจ้าอวยพรคนตระกูลเรคาบที่เชื่อฟังบิดาของพวกเขา การไม่เชื่อฟังบิดามารดาเป็นลักษณะของผู้ที่กบฏต่อพระเจ้า (โรม 1:30, 2 ทิโมธี 3:2) สิ่งนี้นำเราไปสู่ประเด็นที่สอง เหตุใดการให้เกียรติบิดามารดาของคุณจึงมีค่าอย่างสูงต่อพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้รางวัลโดยการมีชีวิตที่ยืนยาว

มีเหตุผลอย่างน้อยสองประการที่พระเจ้าทรงให้เกียรติบิดามารดาของคุณ ประการแรก พระเจ้าทรงมอบหมายให้บิดามารดามีความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตรของตนในทางของพระเจ้า ภาระหน้าที่ของบิดามารดานั้นไม่ง่ายเลย มันเจ็บปวด ตึงเครียด ราคาแพงและมักจะไม่ได้รับความพึงพอใจ การที่เด็กไม่เห็นคุณค่าและรู้สึกขอบคุณสำหรับการเสียสละที่บิดามารดาทำให้ในนามของเขาหรือเธอเป็นการดูหมิ่นต่อตำแหน่งของสิทธิอำนาจและคุณค่าที่พระเจ้ามอบให้แก่บิดามารดา มันคล้ายคลึงกับวิธีที่เราจะตอบสนองต่อรัฐบาล (โรม 13:1–7) ถ้าพระเจ้าวางเราไว้ใต้อำนาจเพื่อกบฏต่ออำนาจนั้น นั่นก็คือการกบฏต่อพระเจ้า

เหตุผลประการที่สองที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราให้เกียรติบิดามารดาของเราก็เพราะความสัมพันธ์ของเรากับบิดามารดาทางโลกเป็นภาพของความสัมพันธ์ของเรากับพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ยกตัวอย่างเช่นในฮีบรู 12:5–11 เปรียบเทียบวินัยที่เด็กได้รับจากบิดามารดากับวินัยที่ผู้เชื่อในพระคริสต์ได้รับจากพระเจ้า เช่นเดียวกับที่พ่อแม่ของเราเป็นบรรพบุรุษทางสายเลือดของเราพระเจ้าก็คือพระเจ้าผู้สร้างของเรา เราเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นลูกของบิดามารดาของเรา การไม่ให้เกียรติบิดามารดาได้คือการบิดเบือนภาพของความสัมพันธ์ของเรากับพระบิดาบนสวรรค์ว่าจะเป็นอย่างไร

คุณต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวไหม จงให้เกียรติบิดามารดาของคุณ ทำไมหรือ ก็เพราะว่าพระเจ้าทรงให้คุณอยู่ภายใต้อำนาจและการนำทางของพวกเขาและเนื่องจากพฤติกรรมของคุณที่มีต่อบิดามารดาเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคุณที่มีต่อพระเจ้า แม้ว่ารางวัลนี้จะไม่ได้เป็นสากลและแม้ว่าจะไม่ได้ลบล้างการตัดสินใจอื่นๆ ที่คุณทำ มันก็ยังคงเป็นความจริงโดยทั่วไป หากคุณต้องการมีชีวิตที่ยืนยาวจงให้เกียรติผู้ที่ให้ชีวิตคุณมาตั้งแต่แรก

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มีสิ่งใดบ้างที่ฉันสามารถทำได้เพื่อรับประกันตัวเองว่าจะมีชีวิตที่ยืนยาว?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries