settings icon
share icon
คำถาม

เราสามารถเรียนรู้อะไรจากชีวิตของดาเนียล

คำตอบ


เราสามารถอ่านเกี่ยวกับชีวิตของดาเนียลได้ในงานเขียนของเขาเองในพระธรรมดาเนียลและในพระธรรมเอเสเคียล 14:14, 20 และ 28:3 เช่นเดียวกัน มีความคล้ายคลึงกันอย่างเห็นได้ชัดระหว่างชีวิตของดาเนียลกับชีวิตของโยเซฟบุตรชายของยาโคบ ทั้งสองคนเจริญรุ่งเรืองในต่างแดนหลังจากทำนายความฝันให้ผู้ปกครองของตน และทั้งสองคนได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งสูงอันเป็นผลมาจากความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า

หลังจากที่เนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนปิดล้อมกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์ทรงเลือกผู้สูงศักดิ์จากราชวงศ์อิสราเอลผู้หล่อเหลาและมีความสามารถในการเรียนรู้ เพื่อรับการอบรมตามแนวทางของชาวบาบิโลน หลังจากฝึกฝนมาสามปี พวกเขาก็จะได้เข้าไปรับใช้กษัตริย์ (ดาเนียล 1:1-6) ดาเนียลซึ่งชื่อมีความหมายว่า “พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาของข้าพเจ้า” และเพื่อนร่วมชาติทั้งสามของท่านจากแคว้นยูเดียได้รับเลือกและได้มีการตั้งชื่อให้ดาเนียลเป็น “เบลเทชัสซาร์” ขณะที่ฮานันยาห์ มิชาเอล และอาซาริยาห์เป็น “ชัดรัค” “เมชาค” และ “อาเบดเนโก” เป็นไปได้ว่าชาวบาบิโลนตั้งชื่อใหม่ให้พวกเขาซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรากเหง้าของภาษาฮีบรูของเขาโดยสิ้นเชิงเพื่อเร่งให้ดาเนียลและเพื่อนๆ ถูกกลืนเข้าสู่วัฒนธรรมบาบิโลน

ดาเนียลและเพื่อนร่วมชาติของเขาพิสูจน์แล้วว่าฉลาดที่สุดในบรรดาผู้ที่มาฝึกหัดทั้งหมด และเมื่อสิ้นสุดการฝึก พวกเขาก็เข้ารับราชการต่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ สัญญาณแรกของความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าของดาเนียลคือตอนที่เขากับเพื่อนทั้งสามปฏิเสธอาหารและเหล้าองุ่นชั้นสูงจากโต๊ะเสวยของกษัตริย์ เพราะพวกเขาถือว่ามันเป็นมลทินและกลายเป็นมังสวิรัติ เมื่อสุขภาพของพวกเขาดีขึ้น พวกเขาจึงได้รับอนุญาตให้รับประทานอาหารที่เลือกไว้ต่อไป ในด้านการศึกษาชายสี่คนจากยูดาห์มีความรู้ในทุกเรื่องเกี่ยวกับชาวบาบิโลน และพระเจ้าทรงประทานความสามารถให้ดาเนียล เข้าใจความฝันและนิมิตทุกประเภท (ดาเนียล 1:17)

ในปีที่สองแห่งรัชสมัยของพระองค์ เนบูคัดเนสซาร์ทรงเป็นทุกข์เกี่ยวกับความฝันที่ไม่สามารถตีความได้ นอกเหนือจากการตีความแล้ว เนบูคัดเนสซาร์ยังทรงบัญชานักเล่นอาคม นักเวทมนตร์ นักวิทยาคม และนักโหราศาสตร์ให้อธิบายความฝันของพระองค์เช่นเดียวกัน คนเหล่านี้เต็มใจที่จะพยายามตีความความฝันหากเนบูคัดเนสซาร์บอกพวกเขาก่อนว่ามันคืออะไร แต่พวกเขากล่าวว่าการเปิดเผยความฝันนั้นเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์ กษัตริย์ทรงมีพระราชกฤษฎีกาว่านักปราชญ์ทุกคนรวมทั้งดาเนียลและพรรคพวกของเขาจะต้องถูกประหารชีวิต อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ดาเนียลอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าแล้ว ความล้ำลึกแห่งความฝันของกษัตริย์ก็ปรากฏแก่ดาเนียล และเขาถูกนำตัวไปเข้าเฝ้ากษัตริย์เพื่อตีความความฝัน ดาเนียลถือว่าความสามารถของเขาในการตีความความฝันมาจากพระเจ้าที่แท้จริงเพียงพระองค์เดียวในทันที (ดาเนียล 2:28) ลักษณะสำคัญของความฝันคือวันหนึ่งจะมีอาณาจักรที่พระเจ้าสถาปนาขึ้นซึ่งจะคงอยู่ตลอดไป และอาณาจักรของพระเจ้าจะทำลายอาณาจักรที่มนุษย์สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งหมด (ดาเนียล 2:44-45) เนื่องด้วยสติปัญญาของเขา ดาเนียลจึงได้รับเกียรติจากกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์และได้รับแต่งตั้งให้มีอำนาจเหนือนักปราชญ์ทุกคนแห่งบาบิโลน ตามคำร้องขอของดาเนียล เพื่อนร่วมชาติทั้งสามของเขาได้รับตำแหน่งผู้มีอำนาจในฐานะผู้ดูแลบาบิโลนเช่นเดียวกัน

ต่อมากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์มีความฝันอีกอย่างหนึ่งและดาเนียลก็สามารถตีความหมายฝันนั้นได้อีกครั้ง กษัตริย์ยอมรับว่าดาเนียลมีวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ของเขาซึ่งอยู่ในเขา (ดาเนียล 4:9) การตีความความฝันของดาเนียลถูกต้อง หลังจากประสบกับความวิกลจริตมาระยะหนึ่ง เนบูคัดเนสซาร์ก็หายเป็นปกติและเขาสรรเสริญรวมถึงให้เกียรติพระเจ้าของดาเนียลในฐานะผู้สูงสุด (ดาเนียล 4:34-37)

เบลชัสซาร์ราชโอรสของเนบูคัดเนสซาร์ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่และในระหว่างงานเลี้ยงพระองค์ทรงสั่งให้นำถ้วยทองคำและเงินที่ขโมยมาจากพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเยรูซาเล็มออกมาใช้ เพื่อตอบสนองต่อความแปดเปื้อนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว เบลชัสซาร์เห็นลายมือเขียนอยู่บนผนัง โหราจารย์ของพระองค์ไม่สามารถช่วยพระองค์ในการแปลได้ ดังนั้นดาเนียลจึงถูกเรียกตัวให้มาแปลข้อความที่เขียน (ดาเนียล 5:13-16) เพื่อเป็นรางวัลสำหรับการตีความข้อความที่เขียนไว้นั้น กษัตริย์เบลชัสซาร์ได้เลื่อนตำแหน่งของดาเนียลให้ขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงเป็นอันดับสามในอาณาจักรบาบิโลน (ข้อ 29) คืนนั้นเป็นไปตามที่ดาเนียลได้พยากรณ์ไว้ กษัตริย์ถูกสังหารในสนามรบและอาณาจักรของเขาถูกยึดครองโดยไซรัสมหาราชชาวเปอร์เซียและดาริอัสชาวมีเดียได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์

ภายใต้ผู้ปกครองคนใหม่ ดาเนียลทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมในฐานะอภิรัฐมนตรีคนหนึ่งถึงขนาดที่กษัตริย์ดาริอัสกำลังใคร่ครวญว่าจะแต่งตั้งเขาให้เป็นประมุขทั่วราชอาณาจักร (ดาเนียล 6:1-3) สิ่งนี้ทำให้ผู้บริหารคนอื่นๆ โกรธมากจนพวกเขามองหาวิธีที่จะโค่นดาเนียลลง พวกเขาไม่พบการกระทำผิดในส่วนของดาเนียล ดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งความสนใจไปที่ศาสนาของดาเนียล ผู้บริหารอื่นๆ ใช้คำเยินยอเกลี้ยกล่อมให้ดาริอัสออกกฤษฎีกาห้ามสวดมนต์ต่อพระเจ้าอื่นใดนอกจากกษัตริย์ในอีกสามสิบวันข้างหน้า โทษของการไม่เชื่อฟังจะต้องถูกโยนลงในถ้ำสิงโต แน่นอนว่าดาเนียลไม่เชื่อฟังคำสั่งดังกล่าวและยังคงอธิษฐานต่อพระเจ้าเที่ยงแท้อย่างเปิดเผยต่อไป ขณะที่ดาเนียลไม่ได้พยายามซ่อนสิ่งที่เขาทำจึงมีคนเห็นเขาอธิษฐาน เขาก็เลยถูกจับกุม ด้วยความเศร้าใจอย่างยิ่ง กษัตริย์ได้ทรงมีพระบัญชาให้โยนดาเนียลเข้าไปในถ้ำสิงโต แต่ทรงอธิษฐานขอให้พระเจ้าของดาเนียลช่วยเขา (ดาเนียล 6:16) วันรุ่งขึ้นเมื่อพบว่าดาเนียลยังมีชีวิตอยู่และสบายดี เขาทูลกษัตริย์ว่าพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาปิดปากสิงโต ดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับอันตรายใดๆ การอัศจรรย์นี้ส่งผลให้กษัตริย์ดาริอัสออกพระราชกฤษฎีกาให้ปวงประชาของพระองค์นมัสการพระเจ้าของดาเนียล ดาเนียลเจริญรุ่งเรืองต่อไปตลอดรัชสมัยของกษัตริย์ดาริอัส

ดาเนียลยังคงเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความฝันเชิงพยากรณ์และนิมิตที่พระเจ้าประทานแก่เขา ซึ่งบันทึกไว้ในพระธรรมดาเนียล คำพยากรณ์ของดาเนียลครอบคลุมช่วงประวัติศาสตร์ของมนุษย์อย่างกว้างขวาง ในขณะที่เขาทำนายความรุ่งเรืองและการล่มสลายของจักรวรรดิกรีกและโรมัน รวมถึงการผงาดขึ้นของกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจผู้ “จะทำตามความพอใจของเขา เขาจะยกตนขึ้นและพองตัวเหนือพระทุกองค์และจะพูดสิ่งที่น่าเกลียดต่อสู้พระเจ้าแห่งพระทั้งหลาย เขาจะเจริญขึ้นจนกว่าพระพิโรธจะครบถ้วนเพราะสิ่งใดที่ทรงกกำหนดไว้จะต้องสำเร็จ” (ดาเนียล 11:36) คำพยากรณ์ “เจ็ดสิบสัปดาห์” ของดาเนียลกล่าวถึงพระเมสสิยาห์ผู้ซึ่งจะถูกประหาร (ดาเนียล 9:24–27) เราเห็นคำพยากรณ์นี้เป็นจริงกับพระเยซู คำพยากรณ์ที่เหลือคือสัปดาห์ที่เจ็ดสิบจะสำเร็จในช่วงยุคสุดท้าย ดาเนียลมีนิมิตอื่นๆ เกี่ยวกับยุคสุดท้ายเช่นกันและการทำความเข้าใจคำพยากรณ์ของเขาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวันสิ้นโลก

ดาเนียลฝึกฝนความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมากและในการทำเช่นนั้นเขาได้รับความเคารพและความรักจากผู้ปกครองผู้มีอำนาจที่เขารับใช้ อย่างไรก็ตามความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีต่อเจ้านายไม่เคยทำให้เขาประนีประนอมกับความเชื่อในพระเจ้าที่แท้จริงพระองค์เดียว แทนที่จะเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของเขา การอุทิศตนอย่างต่อเนื่องของดาเนียลต่อพระเจ้าทำให้เขาได้รับความชื่นชมจากผู้ที่ไม่เชื่อในแวดวงของเขา เมื่อทำการพยากรณ์ได้เขาจะรีบยกย่องพระเจ้าสำหรับความสามารถของเขา (ดาเนียล 2:28)

ความซื่อสัตย์สุจริตของดาเนียลในฐานะคนของพระเจ้าทำให้เขาเป็นที่โปรดปรานในโลก แต่เขาปฏิเสธที่จะประนีประนอมกับความเชื่อในพระเจ้า แม้อยู่ภายใต้การข่มขู่ของเหล่ากษัตริย์และเหล่าผู้ปกครอง ดาเนียลยังคงแน่วแน่ในคำมั่นสัญญาต่อพระเจ้า ดาเนียลยังสอนเราด้วยว่า ไม่ว่าเราจะเผชิญหน้ากับใคร ไม่ว่าพวกเขาจะมีสถานะอะไรก็ตาม เราต้องปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจ ให้ดูว่าเขากังวลแค่ไหนเมื่อแก้ความฝันครั้งที่สองของเนบูคัดเนสซาร์ (ดาเนียล 4:19) ในฐานะคริสเตียน เราได้รับการเรียกให้เชื่อฟังผู้ปกครองและอำนาจที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ในสถานที่นั้น โดยการปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพและความเห็นอกเห็นใจ อย่างไรก็ตามนั้นตามที่เราเห็นจากตัวอย่างของดาเนียล การเชื่อฟังกฎของพระเจ้าต้องมาก่อนการเชื่อฟังมนุษย์เสมอ (โรม 13:1–7, กิจการ 5:29)

ผลจากการอุทิศตนของเขา ดาเนียลได้รับความโปรดปรานจากมนุษย์และจากพระเจ้า (ดาเนียล 9:20-23) ให้สังเกตในข้อเหล่านั้นว่าทูตสวรรค์กาเบรียลบอกดาเนียลว่าคำตอบของคำอธิษฐานของเขาถูกส่งไปเร็วแค่ไหน สิ่งนี้แสดงให้เราเห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพร้อมเพียงใดที่จะฟังคำอธิษฐานของประชากรของพระองค์ ความเข้มแข็งของดาเนียลอยู่ที่ความทุ่มเทในการอธิษฐานและเป็นบทเรียนสำหรับเราทุกคน ไม่ใช่แค่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายเท่านั้น แต่ในทุกๆ วันเราต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เราสามารถเรียนรู้อะไรจากชีวิตของดาเนียล
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries