settings icon
share icon
คำถาม

นรกมีหลายระดับชั้นในการลงโทษที่ต่างกันหรือ?

คำตอบ


หลักความคิดที่ว่านรกมีหลายระดับชั้นในการลงโทษที่ต่างกันมีที่มาดั้งเดิมจากหนังสือชื่อ” ในบทกลอน กวีชาวโรมันชื่อ Virgil นำทาง Dante ไปตลอดทั้งเก้าขุมในนรก ขุมต่างๆนั้นมีศูนย์กลางร่วมกัน แทนความหมายว่าความชั่วร้ายค่อยๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อย และนำไปถึงจุดศูนย์กลางของผืนโลก ที่ซึ่งซาตานถูกมัดจองจำไว้ คนบาปในแต่ละขุมถูกลงโทษตามแบบฉบับที่เหมาะกับความผิดที่พวกเขากระทำ คนบาปแต่ละคนได้รับความเจ็บปวดชั่วนิรันดร์จากผลของบาปใหญ่ที่เขากระทำ ตามข้อเขียนของ Dante ขุมเรียงรายรอบจากขุมอันแรก ที่ซึ่งคนที่ยังไม่ได้รับบัพติสมาและคนนอกศาสนาที่มีคุณธรรม ไปถึงใจกลางของนรกที่สำรองไว้สำหรับเหล่าคนที่ได้กระทำความบาปขั้นสูงสุด—คือทรยศต่อพระเจ้า

ถึงแม้พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวเฉพาะเจาะจงอย่างนั้น ดูเหมือนจะบ่งบอกว่ามีหลายขุมต่างระดับชั้นกันในนรก

วิวรณ์ 20:11–15 “ข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นท่านผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น เมื่อพระองค์ทรงปรากฏแผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็หายไป และไม่มีที่อยู่สำหรับแผ่นดินโลกและท้องฟ้าเลย ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้ว ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้น และหนังสือต่างๆก็เปิดออก หนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดออกด้วย คือหนังสือชีวิต และผู้ที่ตายไปแล้วทั้งหมด ก็ถูกพิพากษาตามข้อความที่จารึกไว้ในหนังสือเหล่านั้น และตามที่เขาได้กระทำ ทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเล ความตายและแดนมรณาก็ส่งคืน คนทั้งหลายที่อยู่ในแดนนั้น และคนทั้งหลายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนหมดทุกคน แล้วความตาย และแดนมรณาก็ถูกผลักทิ้งลงไปในบึงไฟ บึงไฟนี่แหละเป็นความตายครั้งที่สอง และถ้าผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิต ผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ”

ดังนั้น บางทีจุดประสงค์ของการพิพากษาคือตัดสินว่าการลงโทษในนรกนั้นจะรุนแรงแค่ไหน ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ การถูกโยนลงในส่วนของบึงไฟที่ค่อนข้างร้อนน้อยไม่ได้เป็นคำปลอบโยนแก่บรรดาคนที่ถูกกำหนดชะตาไว้แล้ว เครื่องบ่งชี้อีกอย่างที่บอกว่านรกอาจมีระดับชั้นต่างกันในการลงโทษ พบได้ในพระดำรัสของพระเยซู

ลูกา 12:47–48 “บ่าวนั้นที่ได้รู้ใจนายและมิได้เตรียมตัวไว้ มิได้กระทำตามใจนาย จะต้องถูกเฆี่ยนมาก แต่ผู้ที่มิได้รู้ แล้วได้กระทำสิ่งซึ่งสมจะถูกเฆี่ยน ก็จะถูกเฆี่ยนน้อย ผู้ใดได้รับมาก จะต้องเรียกเอาจากผู้นั้นมากและผู้ใดได้รับฝากไว้มาก ก็จะต้องทวงเอาจากผู้นั้นมาก”

ไม่ว่านรกจะมีการลงโทษในระดับใด เป็นที่ชัดเจนว่านรกเป็นสถานที่ที่ควรหลีกหนีให้ห่างไกล

น่าเสียดาย พระคัมภีร์กล่าวว่าคนส่วนใหญ่จะยังคงวนเวียนในนรก

มัทธิว 7:13–14 “จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่ และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก เพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย”

คำถามที่คนต้องถามคือ “ฉันเดินอยู่บนเส้นทางใด” บรรดาคน“มากมาย” บนถนนกว้างมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ—พวกเขาได้ปฏิเสธพระเยซูในฐานะที่ทรงเป็นทางหนึ่งและเป็นทางเดียวที่นำเราไปสวรรค์ดังที่พระเยซูตรัส

ยอห์น 14:6 “พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ นอกจากจะมาทางเรา”

เมื่อพระองค์ตรัสว่าทรงเป็นทางเดียวเท่านั้น นั่นคือหมายความแน่นอนอย่างที่ทรงตรัส ทุกคนกำลังติดตาม”ทาง”อื่นนอกเหนือจากพระเยซูคือ ทางกว้างที่นำไปสู่ความพินาศ และไม่ว่ามีหลายขุมที่ต่างกันในนรกหรือไม่ ความทุกข์ทรมานนั้นน่าตกใจ น่ากลัว นิรันดร์กาล และน่าหลีกเลี่ยง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

นรกมีหลายระดับชั้นในการลงโทษที่ต่างกันหรือ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries