settings icon
share icon
คำถาม

การละออกมาและผูกติดหมายความว่ายังไง?

คำตอบ


ปฐมกาล 2:24 “เพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตน ไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อ เดียวกัน”

นักแปลคนอื่น ๆถอดความหมาย “การละออกมาและผูกติด” ว่า “ละจากมาเพื่อผูกพันเป็นอันเดียวกัน” (อมตะธรรม) และ “ละออกมาเพื่อร่วมผูกติดแน่น” ดังนั้น หมายความกระชับคือว่าการละจากบิดามารดาและไปผูกติดอยู่กับภรรยาของคุณหรือ

ตามที่ได้มีบันทึกในปฐมกาลบทที่ 2 พระเจ้าทรงสร้างอาดัมก่อนและแล้วก็อีวา พระเจ้าเองได้ทรงประทานอีวาให้แก่อาดัม พระเจ้าเองได้ทรงรับสั่งเป็นทางการว่าเขาทั้งสองจะร่วมผูกพันกันในพิธีสมรสอันศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าทรงตรัสว่าแล้วเขาทั้งสองได้กลายเป็นเนื้อเดียวกัน นี่คือภาพของสัมพันธภาพทางเพศโดยการแต่งงาน— การแสดงออกความรักกันที่ไม่รวมบุคคลอื่น การผูกติดกันหมายความว่า ติดอยู่กับ ติดแปะกัน หรือผูกพันกัน เป็นเอกลักษณ์การผูกพันคนทั้งสองเข้าด้วยกัน มันหมายความว่าเราไม่เลิกกันเมื่อเกิดบางสิ่งไม่ราบรื่น มันรวมทั้งการพูดคุยแก้ปัญหาต่างๆ อธิษฐานให้สิ่งต่างๆ ผ่านพ้นไป อดทนเพราะคุณเชื่อวางใจพระเจ้า ว่าจะทรงทำงานในจิตใจของคุณ โดยการเต็มใจยอมรับเมื่อคุณได้ทำผิดและขอการยกโทษ และแสวงหาคำปรึกษาจากพระเจ้าเสมอจากพระคำของพระองค์

หากว่าฝ่ายหนึ่งในคู่สมรสไม่ละออกมาผูกติดอีกฝ่าย ก็จะเกิดปัญหาในชีวิตสมรสได้ หากว่าฝ่ายหนึ่งในคู่สมรสไม่ละออกมาจากบิดามารดาของตน ก็จะเกิดปัญหาขัดแย้งและความกดดัน การละออกมาจากบิดามารดาของตนไม่ได้หมายความว่าไม่มีเวลาให้กับพวกท่านเลยนะ การละออกมาจากบิดามารดาของตนหมายความว่า ยอมรับว่าการสมรสของคุณได้สร้างครอบครัวใหม่ และครอบครัวใหม่นี้มีลำดับความสำคัญมาก่อนครอบครัวเดิมก่อนนี้ ถ้าคู่สมรสฝ่ายหนึ่งละเลยไม่ไปผูกติดกับอีกฝ่าย ผลที่ตามมาคือขาดความสัมพันธ์สนิทแน่นและไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

การไปผูกติดกับคู่สมรสอีกฝ่ายไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่กับเขาตลอดทุกขณะหรือไม่มีมิตรสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ไม่ใช่คู่แต่งงานเลย การไปผูกติดกับคู่สมรสอีกฝ่ายมีความหมายคือ รับรองว่าคุณได้ร่วมผูกพันกัน ติดแปะเป็นพิเศษกับคู่สมรส การผูกติดกันเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างการสมรส ที่จะให้มีความอดทนในยามยากลำบาก และเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงาม ตามที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์

“การละจากมาผูกติดกัน” โดยการสมรสกันนั้น ยังเป็นภาพความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้พวกเรามี

เฉลยธรรมบัญญัติ 13:4 “ท่านทั้งหลายจงดำเนินตามพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่านและยำเกรงพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และท่านจงปรนนิบัติพระองค์และติดสนิทอยู่กับพระองค์”

หมายความว่าเราละทิ้งเทพเจ้าอื่นๆ ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบพระใด และเข้าสนิทกับพระองค์ในฐานะพระเจ้าองค์เดียว เราเข้าติดสนิทกับพระองค์เมื่อเราอ่านพระวจนะ และยอมถวายตัวแก่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ ถ้าเช่นนั้น เมื่อเราติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิด เราพบว่าคำสอนของพระองค์ที่ให้เราละจากเรือนบิดามารดาเพื่อที่จะไปผูกติดกับคู่สมรสอีกฝ่ายเป็นความผูกพันทางใจและปลอดภัยมั่นคงอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์ พระเจ้าทรงวางรูปแบบการแต่งงานไว้อย่างจริงจัง การละออกมาผูกติดกันเป็นแผนการของพระเจ้าสำหรับเหล่าคนที่แต่งงาน เมื่อเราทำตามแผนการของพระเจ้า เราจะไม่มีวันพบกับความผิดหวัง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถาม การละออกมาและผูกติดหมายความว่ายังไง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries