settings icon
share icon
คำถาม

ยูดาสอิสคาริโอทได้รับการอภัย/ได้รับความรอดหรือไม่?

คำตอบ


ในพระคัมภีร์ได้บ่งบอกอย่างชัดเจนว่ายูดาสไม่ได้รับความรอด พระเยซูเองตรัสกับยูดาสว่า "บุตรมนุษย์จะต้องไปตามที่เขียนไว้เกี่ยวกับท่านแต่วิบัติมีแก่คนที่ทรยศบุตรมนุษย์ ถ้าคนนี้จะไม่ได้เกิดมาก็จะดีกว่า" (มัทธิว 26:24) นี่เป็นภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิอำนาจของพระเจ้าและความปรารถนาของมนุษย์ในการทำงานร่วมกัน พระเจ้าทรงรู้ก่อนหน้านี้แล้วว่าพระเยซูจะถูกยูดาสทรยศ ตายบนไม้กางเขนเพื่อความบาปของเราและจะฟื้นขึ้นมาอีก นี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงหมายถึงเมื่อพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะ "ไปตามที่เขียนไว้เกี่ยวกับเขา" ไม่มีอะไรจะหยุดแผนการของพระเจ้าที่จะจัดเตรียมสำหรับการช่วยให้รอดพ้นความบาปสำหรับมนุษยชาติ

อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงทั้งหมดที่กำหนดไว้นั้น ยูดาสไม่ได้รับการยกโทษหรือรับการอภัยจากความบาปผิดของโทษที่เขาจะต้องได้รับและทนทุกข์จากการมีส่วนร่วมในการทรยศครั้งนี้ ยูดาสได้เลือกเส้นทางของเขาเองและสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของบาปของเขาเองที่ถูกแช่งสาป ทว่าทางเลือกนี้เป็นทางที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระเจ้าไม่ได้ทรงควบคุมเพียงแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความชั่วร้ายของมนุษย์ที่ทำให้บรรลุผลสำเร็จในทางของพระองค์ ในที่นี้เราจะเห็นว่าพระเยซูประณามยูดาส แต่เมื่อเราพิจารณาจะเห็นว่ายูดาสใช้เวลาและอยู่กับพระเยซูเป็นระยะเวลาเกือบสามปี เรารู้ว่าพระองค์ทรงให้โอกาสมากมายสำหรับความรอดและการกลับใจแก่ยูดาส แม้หลังจากการกระทำอันน่ากลัวของเขานั้น ยูดาสน่าจะคุกเข่าลงและร้องทูลต่อพระเจ้าสำหรับการยกโทษความผิดบาปที่ได้ทรยศต่อพระองค์ แต่เขาก็ไม่ได้ทำ เขาอาจจะมีความรู้สึกสำนึกผิดในความกลัวซึ่งทำให้เขานำเงินกลับไปคืนให้กับพวกฟาริสีแต่เขาไม่เคยกลับใจ เขากลับเลือกที่จะฆ่าตัวตายซึ่งเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวที่สุด (มัทธิว 27:5 — 8)

ยอห์น 17:12 ได้กล่าวถึงยูดาสไว้ว่า "เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับพวกเขาข้าพระองค์ก็พิทักษ์รักษาเขา ผู้ซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ ไว้โดยพระนามของพระองค์ และ ข้าพระองค์ปกป้องพวกเขาไว้และไม่มีใครในพวกเขาพินาศเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระคัมภีร์" ครั้งหนึ่งที่ผ่านมาอยู่ดาสเชื่อว่าพระเยซูเป็นผู้เผยพระวจนะหรือแม้กระทั่งเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ พระเยซูทรงส่งสาวกออกไปประกาศข่าวประเสริฐและทำการอัศจรรย์ (ลูก 9:1 — 6) ยูดาสร่วมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย ยูดาสมีความเชื่อ แต่ไม่ใช่ความเชื่อที่ทำให้ได้รับความรอด

ยูดาสไม่เคยได้รับ "ความรอด" แต่ช่วงเวลาหนึ่งเวลาเขาเคยเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ยูดาสอิสคาริโอทได้รับการอภัย/ได้รับความรอดหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries