settings icon
share icon
คำถาม

ศาสนศาสตร์อิสราเอล?

คำตอบ


ศาสนศาสตร์อิสราเอลเป็นขอบเขตของการศึกษาศาสนศาสตร์ที่เน้นเฉพาะสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับอิสราเอล ผู้เขียนหลักในประเด็นนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือนักวิชาการระดับปริญญาเอกอาร์โนด ฟรัชเทนบราม (Arnold Fruchtenbaum, Ph.D.) ผู้ก่อตั้ง Ariel Ministries เป้าหมายหลักของเขาคือการแสดงให้เห็นว่าความสมบูรณ์ของพระคัมภีร์สอนอะไรเกี่ยวกับแผ่นดินและผู้คนของอิสราเอล ดร.ฟรัชเทนบราม (Dr. Fruchtenbaum) ปฏิเสธโดยเฉพาะหลักศาสนาว่าด้วยการเข้าแทนที่ (ความเชื่อที่ว่าคริสตจักรได้เข้ามาแทนที่อิสราเอลจากพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม) ดังที่เขาบันทึกไว้ มีเพียงแผนงานบริหารของพระเจ้าเท่านั้นคือ "ด้วยความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างอิสราเอลและคริสตจักร ตามข้อเท็จจริงแล้วสามารถที่จะให้หลักคำสอนตามพระคัมภีร์ที่เป็นระบบของอิสราเอลได้"

งานของฟรัชเทนบรามมักจะได้รับการยอมรับจากผู้ที่ยึดถือในหลักศาสนาว่าด้วยการเข้าแทนที่และส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธโดยผู้ที่ไม่ได้เชื่อตามแนวคิดนี้ อย่างไรก็ตามการศึกษาศาสนศาสตร์อิสราเอลให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งสำหรับผู้เชื่อทุกคน ยกตัวอย่างเช่นศาสนศาสตร์อิสราเอลแสดงให้เห็นว่าทั้งคริสตจักรและอิสราเอลมีบทบาทอย่างไรในขณะนี้ คริสตจักรได้รับการขนานนามว่าเป็นอัครทูตยุคแรกและคริสเตียนต้องแบ่งปันพระกิตติคุณกับชาวยิวโดยเป็นหนึ่งในหลายๆ ชนชาติที่รวมอยู่ในพระมหาบัญชา (มัทธิว 28:18-20)

เช่นเดียวกันมุมมองของเราเกี่ยวกับอิสราเอลยังบอกให้เราทราบถึงมุมมองของเราเกี่ยวกับธรรมบัญญัติของโมเสสในพันธสัญญาเดิม ศาสนศาสตร์อิสราเอลสำรวจว่าคริสตจักรในยุคแรกจัดการอย่างไรกับการปฏิบัติของศาสนายิวและสนับสนุนการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม

ผลลัพธ์สุดท้ายที่สำคัญของการศึกษาศาสนศาสตร์อิสราเอลเป็นการเคารพชาวยิวร่วมสมัยอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น การต่อต้านชาวยิวที่เพิ่มมากขึ้นในบางส่วนของโลกมักจะทิ้งให้อิสราเอลถูกมองในแง่ลบเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามมุมมองในพระคัมภีร์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสราเอลบันทึกว่าพระเจ้ามองอิสราเอลและอนาคตของอิสราเอลไว้อย่างสูง คริสเตียนถูกเรียกให้แสดงความรักต่อชนชาติอิสราเอลและอธิษฐานเผื่อพวกเขา (สดุดี 122:6)

ศาสนศาสตร์อิสราเอลเป็นการศึกษาที่มักถูกละเลยในหมู่คริสเตียน บางทีอาจเป็นเพราะความเชื่อแบบอุปาทานที่เกี่ยวข้องกับยุคสุดท้ายหรือหลักศาสนาว่าด้วยการเข้าแทนที่ อย่างไรก็ตามคริสเตียนทุกคนได้รับการทรงเรียกให้ศึกษาเพื่อแสดงว่าตนได้รับการรับรองแล้ว (2 ทิโมธี 2:15) การศึกษาของเราต้องรวมถึงสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับประชากรของอับราฮัมและแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับพวกเขา (ปฐมกาล 12:1-3)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ศาสนศาสตร์อิสราเอล?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries