settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะเพิ่มพูนความเชื่อของฉันได้อย่างไร?

คำตอบ


คริสเตียนทุกคนอยากหรือควรจะอยากเพิ่มพูนความเชื่อของพวกเขา แต่ผู้ที่ได้ให้ชีวิตของเขาแก่พระคริสต์มารู้ตัวว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากความพยายามแบบมนุษย์ของตัวเราเอง เราล้มเหลวอยู่เสมอ พระธรรม 1 โครินธ์ 4:7 เตือนเราว่า “ผู้ใดเล่ากระทำให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่น ท่านมีอะไรที่ท่านมิได้รับมา ก็เมื่อท่านได้รับมา เหตุไฉนท่านจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านมิได้รับเลย” ถ้าปราศจากพระเจ้าแล้วเราถูกทิ้งไว้กับทรัพยากรของเราเองซึ่งทำให้เรายุ่งยากด้วยความเย่อหยิ่ง ความดื้อดึง ความไม่เอาใจใส่ การไม่มีอารมณ์ความรู้สึกและความล้มเหลว ผู้เดียวที่เราสามารถพึ่งพาได้ผู้ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่ทำให้เราผิดหวังคือพระเจ้า (ฮีบรู 13:5)

การเริ่มต้นการเดินทางของความเชื่อกับพระเจ้านั้นต้องการให้เราจุ่มตัวลงในพระวจนะของพระองค์ (โรม 10:17, 1 เปโตร 2:2) เราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความรัก ความเที่ยงธรรม ความเมตตาและแผนการของพระองค์ เราต้องสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ เพื่อที่เราจะได้รู้จักพระองค์เป็นส่วนตัวผ่านพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ (ยอห์น 17:3) เราควรจะขอให้พระองค์ทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่เราและเปลี่ยนแปลงเรา พระคัมภีร์สัญญาว่าถ้าเราแสวงหาพระเจ้า เราจะพบพระองค์ (มัทธิว 7:7) และถ้าเราอนุญาตให้พระองค์ทรงทำ พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นคนใหม่ผู้ซึ่งจะรู้น้ำพระทัยของพระองค์ (โรม 12:2) เราต้องยินยอมที่จะตายต่อตัวเก่าของเราและปล่อยความเย่อหยิ่งและความเห็นแก่ตัวที่กันเราไว้จากพระองค์มาเป็นเวลานาน ในขณะที่พระเจ้าเปลี่ยนเรา เราเรียนรู้ที่จะพัฒนาผลที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในคริสเตียนทุกคน (กาลาเทีย 5:22 – 23, ยอห์น 14:17) ในขณะที่เราเดินในพระวิญญาณ โดยการอนุญาตให้พระองค์ควบคุมชีวิตของเรา เราจะเริ่มที่จะไว้วางใจในพระองค์ “จงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์ จงมั่นคงในความเชื่อตามที่ได้รับการสอนมาแล้ว และจงให้การขอบพระคุณทวียิ่งขึ้น” (โคโลสี 2:7)

ถ้าความไว้วางใจในพระเจ้าของเราจะเติบโต เราต้องเรียนรู้ที่จะก้าวออกมาในความเชื่อ ขยับออกจากพื้นที่สะดวกสบายและรับโอกาส ถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาเราไว้สำหรับวันนั้น เราสามารถที่จะเป็นอิสระเพื่อรับน้ำพระทัยของพระองค์ได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็ตาม เมื่อเราเผชิญหน้ากับการล่อลวง พระเจ้าจะประทานทางออกที่เราจะไม่ได้ถูกเอาชนะได้ (1 โครินธ์ 10:13) เราต้องหาทางออกและสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราพบทางออกนั้น พระธรรม 1 เปโตร 1:7 กล่าวว่าพระองค์จะใช้การทดลองเพื่อทดสอบความเชื่อของเราและทำให้เราเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งมากขึ้นคือเราจะได้รับเกียรติมากถ้าเราสามารถที่จะยืนหยัดและไม่โอนไปเอนมา “ฉะนั้นความเชื่อจึงเกิดขึ้นจากการได้ยินเรื่องราวนั้น และเรื่องราวที่ได้ยินนั้นคือพระวจนะของพระคริสต์” (โรม 10:17)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะเพิ่มพูนความเชื่อของฉันได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries